INWSTYCJE GMINY ŻEGOCINA 2003 ROKU

Zbiornik wodny - część wodociągu w Łąkcie Górnej. Budowa wodociągu w Łąkcie Górnej.

    To największe zadanie inwestycyjne tego roku. Zostało objęte finansowaniem programu SAPARD. W roku 2003 przybliżona wartość zadania wyniesie ok. 1.150 tys. zł; z tego 834 tys. zł to środki pomocowe UE, 290 - kredyt z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Tak będzie wyglądać sala gimnastyczna w Rozdzielu. Przyszkolna sala gimnastyczna w Rozdzielu.

     Przybliżona wartość tego zadania to około 700 tys. zł. W roku 2003 na ten cel przeznaczono 400 tys. zł; z czego 300 tys. to kredyt w EFRWP. W własnego budżetu Rada przeznaczyła na ten cel 100 tys. zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji - 2004 r.

Boisko sportowe w Żegocinie. Boisko sportowe w Żegocinie.

      Prace rozpoczęto w 2000 r. Do tej pory wykonano prace ziemne, drenaż, zasiano trawę. W roku obecnym zostanie zbudowane ogrodzenie. Przeznaczono na ten cel 15 tys. zł z bużetu gminy. Czynione są starania o pozyskanie dalszych środków, tak aby dostosować ten obiekt do nowych wymogów określonych przepisami PZPN.

Szkoła w Bytomsku. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bytomsku.

    W tym roku na ten cel Rada Gminy przeznaczyła 400 tys. zł. Sto tysięcy zł z własnego budżetu i 300 tys. jako pozyczka z EFRWP. Planowany termin zakończenia inwestycji - 2004 rok.

Pasaż "U Żegoty" [Projekt "Centra"]. Projekt "Centra".

      W tym roku musi się zakończyć realizowany przy wspófinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego projekt "Centra". Część prac została już wykonana jesienią roku ubiegłego. Cała inwestycja ma kosztować 157 tys. zł. Gmina z własnego funduszu przeznaczyła na ten cel 80 tys. zł.

Zbiornik retencyjny w Rozdzielu. Dokończenie budowy zbiornika retencyjnego (zalewu) w Rozdzielu.
     Zbiornik retencyjny, prócz swojego podstawowego celu, spełniał będzie również funkcje rekreacyjne. Będzie tu można popływać, a może   nawet łowić ryby.  Prace przy budowie zbiornika, zlokalizowanego  w korycie potoku zwanego przez mieszkańców Sławutką lub Rozdzielcem, prowadzone są od 2000 roku. Prace winny być zakończone w roku 2004. Z budżetu 2003 r. na ten cel przeznaczono 20 tys. zł.
Śmietnik w Łąkcie Górnej. Rekultywacja wysypiska śmieci

      Zamknięte w lipcu ubiegłego roku wysypisko śmieci w Łąkcie Górnej jest poddawane rekultywacji. Całe zadanie będzie kosztować około 160 tys. zł. W roku 2003 Rada Gminy przeznaczyła na ten cel z własnego budżetu 60 tys. zł. Rekultywacja tego śmietnika potrwa jeszcze jakiś czas.

Pozostałe ważniejsze inwestycje:
  • Budowa kanalizacji sanitarnej wsi: Żegocina, Łąkta Górna, Rozdziele Górne, Bytomsko, Bełdno, Rozdziele Dolne,
  • Odbudowa basenu w Łąkcie Górnej,
  • Budowa chodników w Rozdzielu, Łakcie Górnej, Bełdnie i Żegocinie.
[wstecz]