REZERWAT "KAMIONNA"                  FLORA

     75% rezerwatu, głównie w partii przyszczytowej, odpowiadającej piętru regla dolnego, stanowi buczyna karpacka, pozostałe 25% to lasy jodłowe występujące poniżej, w piętrze pogórza. Mówiąc o zespołach leśnych bierzemy pod uwagę drzewa, krzewy, krzewinki i rośliny zielne w odpowiednim składzie gatunkowym zgodnym z siedliskiem, a wiec warunkami glebowymi i wilgotnościowymi podłoża. Wśród gatunków drzew dominują buki i jodły, towarzyszy im jawor, na wilgotnych stanowiskach olsza szara, a sporadycznie świerk, sosna i brzoza.

      Wśród roślin występuje w rezerwacie 10 gatunków objętych ochroną, w tym 5 ochroną całkowitą. Należą do nich: wiosną obsypany różowymi kwiatami krzew- wawrzynek wilczełyko, kwitnące latem wiechowatymi białymi kwiatostanami parzydło leśne, płożący się po ziemi i wspinający po pniach drzew bluszcz pospolity, spotykany na obrzeżu drzewostanu w okolicy szczytu dziewięćsił bezłodygowy, przepiękna i dostojna lilia złotogłów, skromna i urocza śnieżyca przebiśnieg, krewniaczka storczyków listera jajowata, wiosenna pierwiosnka wyniosła, okazała i wyjątkowo rzadka ciemiężyca zielona, niepozornie kwitnący kopytnik pospolity, silnie pachnąca marzanka wonna, zamykająca na noc fioletowe kwiaty goryczka trojeściowa. Osobliwością jest też, chroniony gatunek grzyba soplówka jodłowa. Wśród pozostałych roślin zielnych uwagę zwracają łany: czosnku niedźwiedziego wydzielające podczas kwitnienia silną woń, miesięcznicy trwałej z srebrzystymi łuszczynami, fioletowo kwitnącego wiosną żywca gruczołowatego.
      Chyba najpiękniej jest w rezerwacie wiosną, gdy w koronach drzew dopiero zaczynają rozwijać się liście, a w runie leśnym kwitną rośliny aspektu wiosennego. Groźne jary i strome grzbiety ożywają śpiewem ptaków, szumem uwolnionej z okowów zimy wody.

Pierwiosnka wyniosła.

Goryczka trojeściowa.

Ciemiężyca zielona.
Pierwiosnka wyniosła. Goryczka trojeściowa. Ciemiężyca zielona.
Lilia złotogłów.

Żywiec gruczołowaty.

Miesiącznica trwała.
Lilia złotogłów. Żywiec gruczołowaty. Miesiącznica trwała.

FAUNA ŻEGOCINY >>>

ŻEGOCIŃSKIE LASY >>>

[wstecz]