REZERWAT "KAMIONNA"                  FAUNA

     W rezerwacie spotkać można blisko 40 gatunków ptaków. W buczynach las nie posiada bujnie rozwiniętej warstwy krzewów i podrostu. Najliczniejsze są wiec rudzik i świstunka leśna, które budują gniazda na ziemi oraz pospolita zięba gniazdująca na drzewach. W lasach jodłowych o silnie rozwiniętym podroście idealne warunki do gniazdowania znajdują drozdy: drozd śpiewak, kos, rudzik i one są tu najliczniejsze. Na całym obszarze spotkać można dzięcioły, sikory, kowalika, sójkę trznadla, kukułkę. Do wyjątkowych zjawisk należy gniazdowanie w rezerwacie orzechówki, paszkota, gila oraz znacznie mniejszej od wróbla muchołówki małej. Nad Kamionną często krążą myszołowy i kruki. Gniazdo myszołowa zlokalizowano na terenie rezerwatu. Osobliwością jest też bocian czarny obserwowany w czasie żerowania w potokach rezerwatu i podczas przelotów nad masywem Kamionnej.

      W faunie rezerwatu pozostałe gromady kręgowców mają również swoich przedstawicieli. Płazy reprezentuje dość licznie salamandra plamista, kumak górski i żaba trawna. Gady jaszczurka zwinka, padalec, zaskroniec i zmija zygzakowata. Wśród ssaków na stałe zamieszkał w rezerwacie borsuk, lis, sarna, kuna leśna, zajac, wiewiórka, jeż oraz przedstawiciele polnikowatych, myszowatych i pilchowatych. Czasami wędrują przez rezerwat jelenie, dziki. Sporadycznie pojawia się wilk i niedźwiedź.

Drozd śpiewak Kos Myszołów

Drozd śpiewak

Kos

Myszołów

Kumak górski Padalec zwyczajny Sarna
Kumak górski Padalec zwyczajny Sarna
[wstecz]