Odpust w Kaplicy "Pod Lipami" w Rozdzielu - 28.06.2014 r.

ODPUST W KAPLICY POD LIPAMI - ROZDZIELE - 28.06.2014

    

    Kaplica ,,Pod Lipami" w Rozdzielu Dolnym, została zbudowana w 1958 roku, w miejscu gdzie od 1846 r. znajdowała się kamienna figura Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Ta kamienna figura ufundowana została przez miejscowego dziedzica, najprawdopodobniej jako wotum dziękczynne za ocalenie w czasie rabacji chłopskiej w 1846 roku. Kaplicę "Pod Lipami" zaprojektował w stylu zakopiańskim architekt Longin Kokociński, a powstała ona z inicjatywy ks. Michała Krawczyka, jako podziękowanie za ocalenie w trakcie okupacji. Figura NMP Niepokalanie Poczętej od lat uznawana jest przez miejscową ludność za cudowną. Do 1986r, w okresie letnim odprawiano tu msze święte i nabożeństwa majowe. Nadal modlą się tutaj mieszkańcy i okoliczna ludność, prosząc o wstawiennictwo w trudnościach życiowych. Co roku w święto Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny wierni gromadzą się tutaj licznie na odpuście.
   Kult Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny - to cześć oddawana sercu Marii z Nazaretu, Matce Jezusa Chrystusa, jako symbolowi matczynej miłości do każdego człowieka. Święto Niepokalanego Serca Maryi w całym Kościele wprowadził papież Pius XII (4 maja 1944 roku}. Do reformy II soboru watykańskiego obchodzono je 22 sierpnia, na zakończenie oktawy Wniebowzięcia NMP, a obecnie jest to sobota po uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego.
   O Sercu Maryi jako pierwszy pisze św. Łukasz (Łk 2, 19. 51). Pierwsze ślady kultu Serca Maryi napotykamy już w XII w. Na wielką skalę kult Serca Maryi rozwinął św. Jan Eudes (1601-1680). Kult, który szerzył, nosił nazwę Najświętszego Serca Maryi lub Najsłodszego Serca Maryi.
    Najwięcej jednak do rozpowszechnienia czci Serca Maryi przyczynił się ks. Geretes, proboszcz kościoła Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu. W roku 1836 założył on bractwo Matki Bożej Zwycięskiej, mające za cel nawracanie grzeszników przez Serce Maryi. W roku 1892 bractwo liczyło 20 milionów członków.
    Kolejny taki odpust odbył się w kaplicy "Pod Lipami"   28 czerwca 2014 r. Mszę świętą celebrował neoprezbiter z Żegociny - ks. Paweł Krawczyk, który odprawił tu mszę prymicyjną oraz wygłosił kazanie. Odniósł się w nim. m. in. do fundatora tej kaplicy ks. Michała Krawczyka.
   W odpuście uczestniczyli licznie zebrani mieszkańcy Rozdziela i pobliskich miejscowości. Na zakończenie uroczystości odpustowej ks. Proboszcz Leszek Dudziak podziękował zgromadzonym, a Ks. Krawczyk udzielił prymicyjnego błogosławieństwa i rozdał prymicyjne obrazki.

Odpust w Kaplicy "Pod Lipami" w Rozdzielu - 28.06.2014 r. Odpust w Kaplicy "Pod Lipami" w Rozdzielu - 28.06.2014 r.
 Odpust w Kaplicy "Pod Lipami" w Rozdzielu - 28.06.2014 r.  Odpust w Kaplicy "Pod Lipami" w Rozdzielu - 28.06.2014 r.
Odpust w Kaplicy "Pod Lipami" w Rozdzielu - 28.06.2014 r. Odpust w Kaplicy "Pod Lipami" w Rozdzielu - 28.06.2014 r.
Odpust w Kaplicy "Pod Lipami" w Rozdzielu - 28.06.2014 r.

[archiwum.zegocina.pl]                                                            [rozdziele]