KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W ŻEGOCINIE  -  STACJE DROGI KRZYŻOWEJ

     Droga Krzyżowa - to w Kościołach chrześcijańskich nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia Go do grobu. Tradycja ta powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku. W kościołach katolickich Droga Krzyżowa przedstawiana jest w formie czternastu obrazów lub rzeźb rozmieszczonych na ścianach bocznych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa, ale także podstawa do rozważań medytacyjnych dotyczących m.in. tego, czym jest prawda, miłość, cierpienie, śmierć.

     Stacje Drogi Krzyżowej znajdujące się w Kościele Parafialnym pw. Św. Mikołaja w Żegocinie zostały wykonane w pracowni Józefa Müllera w Monachium. W 1903 w zostały umieszczone w kościele. Ich fundatorem był sam proboszcz - ks. Stanisław   Dutkiewicz, który był w Żegocinie proboszczem w latach 1997 - 1904. Fundator ten napisał w "Liber Memorabilium", że pragnął w ten sposób uczcić Mękę Chrystusa poniesioną za niego i przez piękne obrazy z terakoty chciał pobudzić parafian do rozważania Miłości Bożej i zachęcić do większej miłości Zbawiciela. Pragnął także, by ta fundacja była przebłaganiem Boga za ludzkie uchybienia, których się mógł dopuścić w trosce o Boży Lud.

Stacja I.

Stacja II.
1. Pan Jezus przez Piłata na śmierć skazany. 2. Pan Jezus obciążony krzyżem.

 Stacja III.

Stacja IV.
3. Pan Jezus upada pierwszy raz. 4. Pan Jezus spotyka Swą Matkę.
Stacja V. Stacja VI.
5. Panu Jezusowi pomaga Szymon Cyrenejczyk. 6. Panu Jezusowi ociera twarz św. Weronika.
Stacja VII. Stacja VIII.
7. Pan Jezus upada drugi raz. 8. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty.
 Stacja IX. Stacja X.
9. Pan Jezus upada po raz trzeci. 10. Pan Jezus obnażony i żółcią napawany.

  Stacja XI.

Stacja XII.
11. Pan Jezus do krzyża przybijany. 12. Pan Jezus umiera na krzyżu.

Stacja XIII.

Stacja XIV.
13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. 14. Pan Jezus złożony w grobie.

    W roku 2006, staraniem ks. proboszcza Leszka Dudziaka, przy finansowym wsparciu samych parafian, Stacje Drogi Krzyżowej zostały odnowione.

Stacje drogi krzyżowej:
1. Jezus skazany na śmierć przez Piłata
Jezusa osądzali kolejno: Annasz, Kajfasz, Herod i Piłat. Pod zarzutem "To jest Jezus Chrystus, Król Żydowski" w domu Piłata zapadł wyrok. Tłum skazał Jezusa na śmierć przez ukrzyżowanie.
2. Jezus bierze krzyż na ramiona
Został ubrany w szkarłatny płaszcz i koronę cierniową. Zanim wyruszył w drogę na Golgotę, żołnierze wyszydzali go, okładali biczami i pluli w twarz.
3. Jezus upada pod krzyżem
Otoczony żołnierzami i tłumem gapiów, dźwigając krzyż, Jezus wyruszył na Miejsce Czaszki, zwane w języku hebrajskim Golgotą. Razem z nim szli dwaj skazańcy. Nagle Jezus upadł pod ciężarem krzyża. Po chwili podniósł się i szedł dalej.
4. Jezus spotyka Swą Matkę
Matka cały czas szła w tłumie za Jezusem, ale dopiero teraz ją zauważył. Chyba nic nie powiedzieli do siebie, zresztą i tak nie usłyszeliby się we wrzawie tłumu. W oczach swoich widzieli strach i ból.
5. Szymon pomaga nieść krzyż Jezusowi
Szymon Cyrenejczyk, zmęczony pracą w polu, mijał tłum. Żołnierze nakazali mu, aby pomógł nieść krzyż Jezusowi. Już do szczytu Golgoty Jezus i Szymon poszli razem.
6. Weronika ociera twarz Chrystusowi
W tłumie szły także kobiety, które znały Jezusa. Weronika podeszła do Jezusa, by chustą wytrzeć mu twarz.
7. Jezus znowu upada pod krzyżem
Ponownie Jezus upadł, a każdy upadek to nowy ból, nowe rany. Wstał z pomocą Szymona i ruszył w dalszą drogę.
8. Jezus pociesza płaczące niewiasty z Jerozolimy
Im bliżej szczytu Golgoty, tym coraz więcej głosów współczucia i litości słychać było z tłumu. Jezus zwrócił się do idących obok niewiast, by płakały nad sobą, gdyż "same są tylko gałązkami tego drzewa, którym jest Jezus".
9. Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci
Droga na Golgotę dobiegła kresu. Widać już miejsce egzekucji. Jezus upadł jeszcze raz. Po chwili wstał i nióśł dalej swój krzyż.
10. Jezus odarty z szat
Żołnierze zdarli szaty z Jezusa i dzielili je między siebie. Zabrali mu wszystko, co miał.
11. Jezus przybity do krzyża
Aby ciężar skazańca utrzymać na krzyżu, przebito mu długimi gwoździami ręce i nogi. Był to kolejny, jeszcze większy ból. Na krzyżu zamieszczono tabliczkę z napisem "To jest Jezus, Król Żydowski". Wyrok został wykonany. Obok Jezusa na krzyżu umierali dwaj skazańcy.
12. Jezus umiera na krzyżu
Wisząc na krzyżu Jezus dusił się. Nabierając oddechu podciągał się na przebitych gwoździami nogach. W końcu zbyt wyczerpany, aby jeszcze raz wziąć oddech - umarł. Na pół godziny nad światem zapadła ciemność.
13. Zdjęcie Jezusa z krzyża
Aby mieć pewność, że Jezus już nie żyje, jeden z żołnierzy przebił jego bok. Skazańcom, którzy przeżyli do wieczora, łamali kości, aby zdążyć pochować wszystkie ciała przed Szabatem.
14. Złożenie Jezusa do grobu
Ciało Jezusa zdjęto z krzyża i owinięto w czyste płótno. Zostało złożone do grobu w skale. Przed wejściem położono duży kamień. Następnego dnia, gdy przypomniano sobie o proroctwie zmartwychwstania, przed grobem stanęły straże.

Źródła: www.wikipedia.pl; Liber Memorabilium in Rzegocina; C. Blajda - Żegocina dawna i współczesna"

[wstecz]