OPIS PARAFII W ŻEGOCINIE Z ROKU 2000

       Opis Parafii w Żegocinie sporządzony w końcu 2000 roku i złożony razem z innymi pamiątkami w metalowym pojemniku (opis przedsięwzięcia >>>>) przed Urzędem Gminy w Żegocinie.

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Mikołaja W Żegocinie.

      Na przełomie lat 2000/2001 Kościołem rządził Papież Jan Paweł II. Biskupem diecezjalnym w Tarnowie był Wiktor Skworc. Proboszczem w Żegocinie i dziekanem dekanatu lipnickiego był Ks. Antoni Poręba. Wikariuszami w Żegocinie byli: ks. Jan Godek i ks. Rafał Cisowski. Przy parafii rezydował emerytowany proboszcz ze Słopnic Górnych ks. Michał Smolik.
      Parafia liczyła 3350 wiernych, którzy korzystali z posług religijnych w dwóch kościołach. W parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja wybudowanym w 1896 r. z kamienia i filialnym p.w. św. Jakuba przeniesionym z Królówki do Rozdziela Dolnego w roku 1986. Kościół ten jest zabytkiem pochodzącym z XVI w. Rektorem tego kościoła jest Jan Godek.
       Parafia korzysta z dwóch cmentarzy grzebalnych w Żegocinie i w Rozdzielu. Obecny cmentarz grzebalny w Żegocinie został oddany do użytku w roku 1890. Zlokalizowany został na gruntach parafialnych, w minionym roku został jednolicie ogrodzony. Powierzchnia tego cmentarza wynosi 160 000 m2. Cmentarz w Rozdzielu został zlokalizowany obok kościoła na gruncie śp. Stanisława Marcisza, który plac pod kościół darował, a plac pod cmentarz został wykupiony od spadkobiercy Stanisława Marcisza p. Jana Kmiecika. Jest czynny od 1996 roku.
      Na przełomie wieku urodziło się 43 dzieci. Zmarło 30 osób. W kościołach naszych zostało zawartych 18 ślubów, rozdano 136 000 Komunii Świętych.
       Od roku 1983 wybudowano dom parafialny na potrzeby katechetyczne, domek katechetyczny w Rozdzielu, plebanię z 6 mieszkaniami dla księży. Odwodniono i wyremontowano kościół parafialny. Urządzono park przykościelny i parking dla samochodów. W roku 1986 oddzielona została od Żegociny nowa parafia p.w. MBNP w Łąkcie. W skład tej parafii weszła cała Łąkta Górna i należąca do Żegociny część Łąkty Dolnej.

[wstecz]