SREBRNY JUBILEUSZ KS. STANISŁAWA PŁAWECKIEGO

     Pochodzący z Rozdziela, a pracujący obecnie w Monachium, redemptorysta ojciec Stanisław Mikołaj Pławecki obchodził w tych dniach 25-lecie kapłaństwa. Parafianie z Monachium kilkanaście dni temu i mieszkańcy Rozdziela 14 sierpnia 2005 r. przygotowali wspaniałą uroczystość obchodów Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa. Najpierw w zabytkowym rozdzielskim kościele liczni parafianie i księża modlili się podczas uroczystej Mszy Świętej w intencji Jubilata, a po nabożeństwie zwieńczonym procesją, zebrali się w rozdzielskiej świetlicy na okolicznościowym spotkaniu. Ksiądz Jubilat otrzymał wiele kwiatów i życzeń, a rozdzielska młodzież zadedykowała Mu specjalny program artystyczny.

   Tuż przed godziną 9.30 w asyście ministrantów, księży i pododdziału OSP Rozdziele Ksiądz Jubilat został wprowadzony do zabytkowego, rozdzielskiego kościoła. Czekali tu już licznie zgromadzeni wierni. Okolicznościową pieśń śpiewał niewielki chór, składający się z młodych mieszkańców Rozdziela. W imieniu wspólnoty parafialnej powitał Jubilata proboszcz Parafii w Żegocinie ks. Leszek Dudziak, który odczytał m. in. listy gratulacyjne nadesłane Jubilatowi przez ks. kardynała Friedricha Wettera, Ryszarda Karpińskiego - delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. duszpasterstwa emigracji i ks. prałata Stanisława Budyna - rektora PMK w Monachium.

      Homilię, w znacznej części poświęconej kapłańskiej pracy Jubilata, wygłosił o. dr Zdzisław Klafka - Prowincjał Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. W koncelebrze uczestniczyli m. in. o. dr Marian Sojka - dyrektor biblioteki Akademii Alfonsjańskiej i o. dr Andrzej Wodka - profesor tej uczelni.

    

     Po nabożeństwie koncelebrowanym pod przewodnictwem o. Stanisława Pławeckiego, podczas którego delegacje poszczególnych stanów złożyły Jubilatowi życzenia i podarowały wiązanki kwiatów, wierni uczestniczyli w uroczystej procesji wokół kościoła.

     Ostatnią częścią jubileuszowych uroczystości było okolicznościowe spotkanie w Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu. Także tu Ksiądz Jubilat otrzymał wiele kwiatów i życzeń, a rozdzielska młodzież zadedykowała Mu nawet specjalny program artystyczny. Grała orkiestra dęta CKSiT w Żegocinie, a na estradzie wystąpiły grupy: "Grosik" oraz "Rozdzielskiej Nutki". 

  Tak o swojej dotychczasowej posłudze kapłańskiej, studiach, pracy misyjnej i samej uroczystości w Rozdzielu opowiedział po zakończeniu spotkanie w Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu Ksiądz Jubilat:

      - Moja droga posługi kapłańskiej zaczęła się w 1980 roku. Wtedy, 5 czerwca przyjąłem w Tuchowie święcenia kapłańskie. Wyświęcony zostałem przez Ś.P. biskupa Jerzego Ablewicza. Kończąc seminarium zgłosiłem się do pracy misyjnej w Boliwii. Moja oferta została przyjęta przez przełożonych i wkrótce po święceniach wyjechałem do Louvein (Belgia) na kurs misyjny, który przygotowywał mnie do pracy w Ameryce Łacińskiej. Było to przygotowanie do pracy teologicznej, pastoralne, miało także na celu uświadomić mi złożoną sytuację, jaka panuje w Ameryce Łacińskiej. W Boliwii pracowałem stosunkowo niedługo, bo cztery lata. Byłem w naszej placówce w Tupizie - miasteczku liczącym 15 tysięcy mieszkańców, w południowej części Boliwii. Tam już było 3 naszych kapłanów - redemptorystów, dołączyłem z kolegą i było nas już pięciu. Podczas pobytu w Boliwii otrzymałem propozycję ze strony przełożonych, skierowanie na dalsze studia do Rzymu. W październiku 1984 roku podjąłem studia na Akademii Alfonsjańskiej Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego. Po ukończeniu studiów otrzymałem propozycję podjęcia pracy wśród polonii monachijskiej.  Było to dla mnie jako młodego jeszcze kapłana duże wyzwanie, ale dosyć szybko się tam odnalazłem, a zostałem dobrze przyjęty przez rodaków i tak to trwa już 14 lat.

    Problemy polonii w Bawarii są podobne, jak problemy polonii w całych Niemczech. Sądzę, że w Niemczech jest problem z utrzymaniem polskości niż w innych krajach, jak chociażby w Ameryce, gdzie są dogodniejsze warunki do kultywowania polskości. Mamy odczucia, że dąży w Niemczech silnie do asymilacji, do naciskania, abyśmy integrowali się językowo i kulturowo z narodem i kościołem niemieckim. W rzeczywistości niemieckiej mamy do czynienia z pewnymi zaszłościami historycznymi, startujemy tam z sytuacji kompleksowej, ale obecnie już jest duży postęp i zmienia się to na lepsze. W Niemczech doświadczam dużo życzliwości, dobrze się rozumiemy. Dążymy do utrzymania i rozwijania polskiej kultury i religii w tych formach pobożności, które wynieśliśmy z Ojczyzny. 25 lat pracy duszpasterskiej bardzo szybko minęło. Trudne momenty to na pewno rozpoczęcie pracy misyjnej w Boliwii. To nie była kwestia języka, ale mentalności, klimatu. Trzeba też wiedzieć, że nasza placówka położona jest na wysokości 3 tysiące metrów nad poziom morza, a kaplice pojazdowe, położone nawet w odległości 500 kilometrów od bazy, są na wysokości nawet 5 tysięcy metrów nad poziom morza, co stwarza problemy klimatyczne. Ale wiele też było dobra. W Monachium początki tez były trudne, ale szybko tam się odnalazłem i rozumiemy się dobrze z tamtejszą społecznością. Wyrażam wielkie wyrazy podziwu dla rozdzielskiej społeczności, dla moich sąsiadów i wszystkich, którzy z takim zaangażowaniem włączyli się w tą uroczystość. Uroczystość w Monachium - to coś normalnego, bo wiadomo, że w parafii, w której się pracuje i ma jubileusz, zawsze z wielkim zaangażowaniem jest on przygotowywany. Myślałem, że w Rozdzielu będzie tylko Msza Święta, ale jak się okazało ceremonia została przygotowana na szeroką skalę i był nawet program artystyczny. Wyrażam więc wszystkim moim rodakom wielkie wyrazy wdzięczności.

    Pierwsze uroczystości związane z Jubileuszem odbyły się w Monachium. W dniu 26 czerwca cała tamtejsza wspólnota świętowała bardzo uroczyście Srebrny Jubileusz kapłaństwa swojego proboszcza. W kościele św. Józefa odprawiona została okolicznościowa Msza św., której przewodniczył ksiądz jubilat, a w koncelebrze brali udział m. in. przewodniczący Referatu ds. Misji Obcojęzycznych Monachijskiej Archidiecezji Monachijskiej Wolfgang Huber oraz Prowincjał Warszawskiej Prowincji Ojców Redemptorystów o. dr Zdzisław Klafka. Po nabożeństwie życzenia księdzu jubilatowi w imieniu rady parafialnej złożył m. in. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, który m.in. dziękował Mu za działalność nie tylko duszpasterską, ale też za czynienia dużego wysiłku dla zachowania polskiej tożsamości i rozwój parafialnej Szkoły Przedmiotów Ojczystych; za założenie parafialnego stowarzyszenia Katolickiego Centrum Krzewienia Kultury Tradycji i Języka Polskiego w Monachium. Podkreślił udział w imprezach miejskich a szczególnie procesji Bożego Ciała, Bennofest, Mszy św. Narodów czy Drogi Krzyżowej Narodów, które wyraźnie pokazują polską obecność i aktywność. Po zakończeniu Mszy św. w sali parafialnej przy kościele św. Józefa odbyła się akademia, podczas której wystąpiły dzieci ze Szkoły Przedmiotów Ojczystych, zespół taneczny Polonez oraz zespół muzyczny "Redemptor".

   Więcej o obchodach jubileuszu 25-lecia pracy kapłańskiej Ojca Stanisława Pławeckiego w Polskiej Misji Katolickiej w Monachium, można przeczytać pod adresem: www.pmk-muenchen.de.

[wstecz]                                                                 [parafiazegocina]