Triduum Paschalne 2018 w Paafii Żegocina.

TRIDUM PASCHALNE W PARAFII ŻEGOCINA - 29.03 - 01.04.2018

    Tegoroczne Święta Wielkanocne przypadają wcześniej niż w ubiegłym roku. To wszystko z racji, że są świętem ruchowym. Pascha jako coroczne wspomnienie śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest centralnym, największym i najważniejszym świętym w chrześcijaństwie, w całym kalendarzu liturgicznym. Posiada bogatą historię. Jej rdzeń znajduje się w czasach apostolskich, korzeniami zaś sięga Paschy żydowskiej.
   Triduum Paschalne to nazwa uroczystości obchodzonych w Kościele katolickim pod koniec tak zwanego Wielkiego Tygodnia. Poprzedzają one Niedzielę Wielkanocną. Określenie to wywodzi się z języka łacińskiego, gdzie "triduum" znaczy tyle co "trzy dni", a zatem chodzi tu o: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Przymiotnik "Paschalny" wskazuje z kolei na związek owych uroczystości z hebrajskim świętem Paschy, podczas którego, jak podają Ewangelie, rozegrały się najważniejsze wydarzenia związane z ofiarą Jezusa Chrystusa: Ostatnia Wieczerza, męka oraz śmierć na krzyżu. Do Triduum Paschalnego zalicza się również Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI TRIDUUM PASCHALNEGO 2018 W PARAFII ŻEGOCINA

WIELKI CZWARTEK - 29.03.2018

   W Wielki Czwartek, we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. W kościele parafialnym ta wieczorna Msza Święta rozpoczęła się o o godz. 18.00. Po hymnie "Chwała na wysokości Bogu" zamilkły dzwony i organy, a po Komunii Świętej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą.
    Mszę świętą celebrowali: Ks. Proboszcz Bogusław Pasierb, Ks. Leszek Dudziak, Ks. Mateusz Nowak, Ks. Marcin Łazarz. Na początku Mszy życzenia w imieniu parafian złożyły kpałanom: Weronika Bilska, Justyna Bilska, Julita Waligóra, Olga Szaraj, Emilia Durbas, Martyna Piaskowy słowami: - Dziękujemy Wam, że odpowiedzieliście na głos Chrystusa, który wzywał Was do pójścia za Nim. Dziękujemy za Waszą pracę w naszej Parafii. Dzięki Wam my możemy przybliżać się do Chrystusa. Za każdą Eucharystię, kazanie, spowiedź, modlitwę, błogosławieństwo, za wszystkie udzielone sakramenty i za wszystkie łaski, które dzięki Waszej posłudze otrzymaliśmy od Pana - z głębi serca dziękujemy! Jesteśmy także wdzięczni za Waszą serdeczność, uśmiech, życzliwość, otwartość, wszelką pomoc i poświęcony czas. Chcemy Was zapewnić, że każdego z Was codziennie otaczamy swoją modlitwą, a dziś - w dniu Waszego święta czynimy to w sposób szczególny. Życzymy Wam, abyście zawsze pozostali wierni Chrystusowi. Niech On obdarza Was tymi łaskami, których potrzebujecie, by jeszcze pełniej realizować kapłańskie powołanie. Życzymy zdrowia, radości, życzliwych ludzi na swej drodze, a także realizacji osobistych pragnień. A przede wszystkim życzymy, abyście wzorem Chrystusa byli Dobrymi Pasterzami i osiągnęli świętość! Szczęść Wam Boże! Nasze serdeczne życzenia kierujemy także w stronę wszystkich kapłanów pochodzących z naszej Parafii, a także wszystkich, którzy pełnili kapłańską posługę w naszej parafii , a modlitwą otaczamy zwłaszcza zmarłych naszych proboszczów - niech Bóg da im wieczne szczęście w niebie.
    Kazanie o Eucharystii i Kapłaństwie wygłosił ks. Marcin Łazarz. W nabożeństwie uczestniczyło mnóstwo parafian i gości. Pod koniec ks. Proboszcz podziękował księżom za miłą współpracę, szczególnie ks. Seniorowi Leszkowi Dudziakowi oraz parafianom za życzliwość i życzenia, po czym Pana Jezusa przeniesiono do kaplicy bocznej do Ciemnicy. Potem rozpoczęła się cicha adoracja, która trwała do godziny 21.00.

Uroczystości Wielkiego Czwartku. Uroczystości Wielkiego Czwartku.
Uroczystości Wielkiego Czwartku. Uroczystości Wielkiego Czwartku.
triduum2018-01-07.jpg (26706 bytes) Uroczystości Wielkiego Czwartku.
Uroczystości Wielkiego Czwartku. Uroczystości Wielkiego Czwartku.

Uroczystości Wielkiego Czwartku.

WIELKI PIĄTEK - 30.03.2018

   Ceremonię Wielkiego Piątku rozpoczęła Droga Krzyżowa poprowadzona przez strażaków z OSP w Bełdnie. Teksty czytał druh Łukasz Kuska. Z krzyżem szli: Krzysztof Furtak, Józef Grabiarz i Eugeniusz Jachymczak. Wielkopiątkowa liturgia jest pamiątką zwycięstwa odniesionego przez umęczonego i ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. W tym dniu używa się czerwonych szat liturgicznych symbolizujących miłość zwyciężającą na krzyżu, ale nie odprawia się mszy świętej. W tym dniu nie używa się instrumentów muzycznych, ani dzwonków. Nie ma także pieśni na wejście. Liturgię rozpoczęła milcząca procesja, podczas której kapłan wniósł przed ołtarz krzyż, a następnie dokonał aktu prostracji, czyli leżenia krzyżem, co jest znakiem najgłębszej adoracji i pokuty, oznacza także uniżenie się "człowieka ziemskiego" oraz smutek i ból Kościoła. 
   Kolejne elementy nabożeństwa to: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża, Komunia Święta i przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. W Liturgii Słowa naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej w relacji naocznego świadka wydarzeń - świętego Jana Apostoła. Odśpiewali ją: ks. Mateusz Nowak, Pan Jerzy Mirowski i Pan Krzysztof Łukasik. Ostatnie kazanie pasyjne wygłosił ks. Proboszcz Bogusław Pasierb. 
   Po modlitwie powszechnej rozpoczyna się druga część liturgii Wielkiego Piątku - Adoracja Krzyża. Odsłonięcie Krzyża następuje w trzech etapach. Ukazując krzyż, sprawujący liturgię śpiewa trzykrotnie, na coraz wyższym tonie, słowa: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata", wierni odpowiadają na wezwanie "Pójdźmy z pokłonem". 
   Po Komunii Świętej nastąpiło przeniesienie w procesji Pana Jezusa do Grobu Pańskiego, a następnie odśpiewano wszystkie części "Gorzkich Żali". Potem trwała całonocna adoracja przy Grobie Pańskim, przy którym wartę pełnili strażacy z jednostek w Bełdnie, Żegocinie i Bytomsku.

Uroczystości Wielkiego Piątku

Uroczystości Wielkiego Piątku

Uroczystości Wielkiego Piątku

Uroczystości Wielkiego Piątku

Uroczystości Wielkiego Piątku Uroczystości Wielkiego Piątku
Uroczystości Wielkiego Piątku

Uroczystości Wielkiego Piątku

Uroczystości Wielkiego Piątku

WIELKA SOBOTA - 31.03.2018

    Wielka Sobota - to przedostatni dzień Wielkiego Tygodnia, poprzedzający święto Zmartwychwstania. W Kościele rzymskokatolickim dzień ten jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Od wczesnych godzin rannych katolicy adorują Najświętszy Sakrament w przygotowanej do tego celu kaplicy zwanej Grobem Pańskim. Tradycyjnie przy Grobie Pańskim czuwają ministranci i strażacy.
    W godzinach przedpołudniowych odbyło się święcenie pokarmów w Bełdnie, Bytomsku i Rozdzielu Dolnym oraz kościele parafialnym w Żegocinie.
   Po zapadnięciu zmroku odprawiana jest msza Wigilii Paschalnej, na która składa się: Liturgia Światła, Liturgia Słowa Bożego, Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna. Uroczystym ogłoszeniem całemu światu radosnej wieści o zmartwychwstaniu Pana jest procesja rezurekcyjna. W tym roku w parafii Żegocina procesja rezurekcyjna wyruszyła ulicami parafii.

Uroczystości Wielkiej Soboty Uroczystości Wielkiej Soboty
W godzinach przedpołudniowych odbyło się święcenie pokarmów w Bełdnie, Bytomsku i Rozdzielu Dolnym oraz kościele parafialnym w Żegocinie. Uroczystości Wielkiej Soboty
Uroczystości Wielkiej Soboty Uroczystości Wielkiej Soboty
Uroczystości Wielkiej Soboty Uroczystości Wielkiej Soboty

Uroczystości Wielkiej Soboty

NIEDZIELA WIELKANOCNA - 01.04.2018

Wielka Niedziela - Msze Święte jak w każdą niedzielę.

Materiał nadesłany: AR

ZOBACZ TAKŻE:

"PRZEWODNIK PO TRIDUMM PASCHALNYM" >>> TRIDUUM PASCHALNE 2017 >>>

[wstecz]