Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.

KS. BP.  LESZEK LESZKIEWICZ BIERZMOWAŁ W ŻEGOCINIE - 21.03.2017

    21 marca 2017 roku  Ks. Bp Leszek Leszkiewicz (od 19 grudnia 2015 roku biskup pomocniczy Diecezji Tarnowskiej) udzielił w żegocińskim kościele parafialnym sakramentu bierzmowania 51. gimnazjalistom z terenu dwóch parafii tj. Kamionnej i Żegociny. W uroczystej mszy świętej tradycyjnie już oprócz bierzmowanych wzięli udział świadkowie i ich rodzice i rodzeństwo.
   Mszę świętą w koncelebrze z Księdzem Biskupem odprawiło sześciu kapłanów, w tym Ks. Dziekan Ryszard Kołodziej i obaj proboszczowie - ks. Jerzy Jawor z Kamionnej i Ks. Bogusław Pasierb z Żegociny. Przybywającego do żegocińskiej parafii Księdza Biskupa powitała najpierw delegacja rodzinna Pączków z Bełdna, a potem Ksiądz Proboszcz Bogusław Pasierb. - Nasza radość jest tym większa, że przybywasz do naszej parafii jako biskup po raz pierwszy - powiedział kapłan, witając także kandydatów do bierzmowania, świadków, rodziców, rodzeństwo i wszystkich obecnych, także księży. Ksiadz proboszcz poprosił Księdza Biskupa o przewodniczenie Eucharystii i wygłoszenie homilii i udzielenie sakramentu bierzmowania.
   Rozpoczęła się msza święta, podczas której homilię wygłosił Ks. Bp Leszkiewicz. Mówił w niej o obowiązkach wynikających z bycia bierzmowanym chrześcijaninem. - Jest ważnym, abyście wkraczając w okres dojrzałej wiary, nigdy nie robiliście czegoś, czego nie rozumiecie, do czego nie jesteście przygotowani. Nie zbawi nas, nie da nam szczęścia ani nieba tradycja, zwyczaj, folklor. Ważne jest, aby zawsze świadomie, w sposób przemyślany wykonywać to wszystko, co związane jest z naszym życiem religijnym - mówił Ks. Biskup. Zadał także bierzmowanym kilka ważnych pytań, w tym podstawowe o swoje uzasadnienie bycia dobrym katolikiem, o uzasadnienie bycia wierzącym. Apelował o to, aby nie zmarnować łaski wynikającej z przyjęcia sakramentu bierzmowania, a także o bycie aktywnym we wspólnocie parafialnej. - Wam się teraz powinny ręce i serce palić, żeby znaleźć swojej miejsce w parafii i ją przetwarzać - mówił do zasłuchanej młodzieży. Zaraz potem, od wspólnego wyznania wiary i modlitewnej prośbie do Ducha Świętego, rozpoczął się obrzęd sakramentu bierzmowania. Zgodnie z ceremoniałem kościelnym obrzęd bierzmowania obejmuje: gest włożenia rąk, który oznacza błaganie o dar Ducha Świętego dla bierzmowanego; namaszczenie krzyżmem świętym przez nakreślenie znaku krzyża na czole, co symbolizuje wyciśnięcie znamienia, szczególnego znaku Ducha Świętego w duszy bierzmowanego. Jednocześnie biskup wypowiada słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego". Obrzęd kończy dialog biskupa z bierzmowanym: na słowa: "Pokój z Tobą" bierzmowany odpowiada: "I z duchem twoim". W czasie namaszczenia świadek kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.
   Delegacja bierzmowanych w procesji złożyła dary ołtarza. kwiaty, owoce i chleb, przyrzeczenia abstynenckie, wino, a rodzice bierzmowanych ofiarowali jako dar dla kościoła postawiony już obok ołtarza nowy krzyż procesyjny.
   W końcowej części nabożeństwa, po komunii świętej, delegacje bierzmowanych i rodziców złożyły na ręce Ks. Biskupa podziękowania za biskupią posługę i skierowane do nich słowa oraz poprosili o błogosławieństwo i dalsze modlitwy w ich intencji.
Także on podziękował rodzicom za chrzest dzieci, za przekazanie im wiary. Poprosił, aby na lasce sakramentów, wierności i miłości budować szczęście rodzinne. Kolejne podziękowania popłynęły do kapłanów, świadków,
   Po poświęceniu krzyży, które młodzież miała zawieszone na szyi oraz innych przedmiotów religijnych Ks. Biskup udzielił zgromadzonym w świątyni błogosławieństwa. Na jego zakończenie bierzmowani otrzymali książeczkę - pamiątkę uroczystości.

Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.

Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.

Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.

Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.

Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.

Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.

Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r. Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.
Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r. Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.
Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r. Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.
Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r. Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.
Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r. Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.

Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.

Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.

Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r. Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.
Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r. Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.

Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.

Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.

Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r. Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.
Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r. Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.
Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r. Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.
Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r. Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.
Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r. Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.
Bierzmowanie w Żegocinie - 21.03.20117 r.

FOTOREPORTAŻ W "TGN" >>>

RELACJA WIDEO >>>

[parafia]

[archiwum.zegocina.pl]