Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r.

POWITANIE KSIĘDZA PROBOSZCZA BOGUSŁAWA PASIERBA - 14.08.2016

    14 sierpnia 2016 roku rozpoczął się kolejny okres w historii Parafii Żegocina. W tym dniu, podczas uroczystej sumy, z woli Ks. Biskupa Andrzeja Jeża i po rezygnacji Ks. Leszka Dudziaka, obowiązki tutejszego Proboszcza objął uroczyście ks. mgr Bogusław Pasierb - poprzednio proboszcz w Rudy Rysiu.
   Liturgiczne wprowadzenie nowo mianowanego proboszcza odbyło się podczas mszy świętej, w obecności kilku kapłanów i licznie zgromadzonych parafian. Do żegocińskiej wspólnoty parafialnej nowo mianowanego proboszcza wprowadził Dziekan Dekanatu Lipnickiego - ks. Ryszard Kołodziej.
   Uroczystość rozpoczęła się od procesji z plebanii przez główne drzwi kościoła. W orszaku szli ministranci, dziewczęta z Dziewczęcej Służby Maryjnej, kapłani (m. in. ks. Władysław Pasiut - Dziekan Dekanatu Szczepanów, o. dr Andrzej Szczupał - misjonarz na Białorusi). Uświetniający uroczystość chór parafialny i wierni śpiewali w tym czasie pieśń "Bożę mocny, Boże cudów". Ubrany w sutannę nowy proboszcz przywitał się w kościele z wiernymi słowami pozdrowienia: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
   Przewodniczenie ceremonii wprowadzenia objął ks. dziekan Ryszard Kołodziej, który powiedział, że przeżywamy piękną uroczystość wprowadzenia nowego księdza proboszcza we wspólnotę parafii, a następnie zapoznał wszystkich z treścią dokumentu nominacyjnego, w którym zawarte były m. in. następujące słowa: "Zgodnie z kanonem 515 i 524 Kanonicznego Prawa mianuję ks. Bogusława Pasierba Proboszczem Parafii pod wezwaniem Świętego Mikołaja Biskupa w Żegocinie. Księdzu Proboszczowi powierzam troskę o zbawienie wiernych Parafii Żegocina oraz administrację tej Parafii w sprawach duchowych i materialnych z dniem 13 sierpnia 2016 roku".
   - Macie nowego duszpasterza Waszych dusz. Współpracujcie z Nim w oddawaniu bożej chwały i w uświęcaniu samych siebie, rodzin i całego środowiska - powiedział ks. dziekan i poprosił nowego proboszcza do ołtarza, aby wręczyć mu na znak przyjęcia obowiązków klucze do świątyni. - Otwieraj ją wszystkim, którzy szczerze szukają Boga. Niech ona stanowi centrum życia nadprzyrodzonego. Kieruj całą parafią jako sługa Dobrego Pasterza - Jezusa Chrystusa - powiedział do nowego proboszcza.
  Ten, stając za ambonką, obok ołtarza do ludu, powiedział: "Przyjmuje klucze do tej świątyni i przyrzekam służyć moim parafianom możliwie jak najlepiej". Po tym przyrzeczeniu do proboszcza podeszły delegacje Dziewczęcej Służby Maryjnej, liturgicznej służby ołtarza oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, aby w imieniu wspólnoty parafialnej powitać nowego proboszcza, złożyć Mu życzenia, zapewnić o modlitwie i obdarować bukietami kwiatów.
  Zaraz potem kapłani udali się do zachrystii, aby przebrać się w szaty liturgiczne. Po chwili rozpoczęła się uroczysta msza święta, z udziałem 5 kapłanów, sprawowana pod przewodnictwem nowego księdza proboszcza, który odprawił Eucharystię w intencji całej parafii. Ustępujący proboszcz - Ks. Leszek Dudziak odprawił mszę świętą w intencji swojego następcy.
   Po odczytaniu Ewangelii przez ks. Leszka Dudziaka rozpoczęła się dalsza część uroczystego objęcia urzędu proboszcza. Ksiądz Nominat Bogusław Pasierb złożył, a następnie podpisał wyznanie wiary.
   W końcowej części mszy świętej głos zabrał ksiądz rezydent Leszek Dudziak. Przypomniał okoliczności, w jakich przejmował parafię. Stwierdził, że bogactwem parafii jest wiara ludu, przywiązanie do kościoła, to wszystko, co jest potrzebne w drodze do zbawienia. - Bogactwem tej parafii jest lud, prosty, ale życzliwy, bardzo kochający Boga i ludzi, szanujący kapłanów - powiedział ustępujący ksiądz proboszcz. Nowemu proboszczowi życzył, aby w tej parafii, większej niż Rudy Rysie, nie miał więcej pracy i więcej problemów. Życzył Mu, aby w Żegocinie dobrze się czuł i aby tak prowadził parafian, aby wszyscy mogli się spotkać w Niebie.
  Do zgromadzonych zwrócił się także nowy proboszcz - ks. Bogusław Pasierb. Zaczął od podziękowań za 13. letnią posługę dla ks. Leszka Dudziaka, stwierdzając także, że liczy na dalszą dobrą współpracę. Podziękował także pozostałym kapłanom, w tym księżom dziekanom: Ryszardowi Kołodziejowi i Władysławowi Pasiutowi. - Moje serce przepełnia ogromna radość widząc tu moich byłych parafian; tak bardzo ważna dla mnie jest Wasza obecność. Żyłem z nimi, jak z rodziną, znalem ich wszystkich, wspólnie rozwiązywaliśmy problemy materialne i duchowe, parafialne. To były piękne czasy - to słowa skierowane do kilkudziesięciu parafian z Rudy Rysia, którzy specjalnie przyjechali na tę uroczystość do Żegociny. Zwrócił się także do nowych parafian, z Żegociny. Poinformował, że podziękował Księdzu Biskupowi Ordynariuszowi za zaufanie , mianowanie i obiecał Mu, że postara się tego zaufania nie zawieść. - Bardzo liczę na Waszą pomoc, na Waszą współpracę, na dobre relacje ze wszystkim: z działającymi tu osobami, grupami, strażakami, szkołami, gminą, księżmi tu pracującymi. Chciałbym pozdrowić i powitać wszystkich moich nowych parafian, bez wyjątku; od dzieci, aż po najstarszych. Zwłaszcza chciałem pozdrowić chorych i cierpiących. Dziękuję za słowa powitania, za życzliwość, szczerość, za dobre życzenia. Bardzo proszę w tym miejscu i teraz o jedno, o modlitwę - powiedział nowy ksiądz proboszcz. Przypomniał też słowa Ojca Świętego Jana Pasła II, który po wyborze na papieża prosił, aby nie zostawiać go samego. - Mam i ja do Was prośbę, kochani. Nie zostawiajcie mnie tutaj samego - powiedział proboszcz, powtarzając tę prośbę dwukrotnie i dodając, że nie chodzi tu o zwykłą samotność kapłana, ale o to, aby nie pozostawiać go samego z różnymi troskami duszpasterskimi, gdyż chce te problemy rozwiązywać z parafianami. Poprosił także o modlitwę. - Bez modlitwy, bez pomocy i łaski Bożej, każdy z nas zmarnuje życie. Na łaskę Bożą nie można sobie zasłużyć nawet dobrym życiem, ale można ją wymodlić, wyprosić dla siebie i dla innych. Dlatego proszę Was o modlitwę, codziennie dołóżcie jedną zdrowaśkę za mnie, abym nie przegrał tego kapłańskiego i ludzkiego życia - dodał, stwierdzając na zakończenie, że nie wierzy w przypadek, lecz w Bożą Opatrzność, która skierowała go do Żegociny. - Będę chciał Wam służyć, przy ambonie, ołtarzu, w konfesjonale, na pogrzebach, ślubach, chrztach i na klęczkach przewodzić Waszej modlitwie. Będę chciał kontynuować to wszystko, co parafia dziedziczy po wielkich moich poprzednikach: ks. Antonim Porębie i ostatnio ks. Leszku Dudziaku. To wszystko co dobre, będę chciał podtrzymać i pomnożyć dla większej Chwały Bożej i ku pożytkowi parafii. Ale nic nie jest doskonałe, także ta parafia. Będziemy w naszej parafii dokonywać zmian, będziemy rozmawiać o nich wspólnie. Będziemy podejmować problemy, ale pomału, bez rewolucji. Parafia nie jest moim "prywatnym folwarkiem", nie jest prezentem, ale jest zadaniem na mojej kapłańskiej drodze i z tego zadania będę musiał kiedyś zdać sprawę przed Panem Bogiem. Wszyscy módlmy się o to, by miłość przenikała moją posługę, by miłość przenikała nasze relacje, nasze troski duszpasterskie. Parafia jest rodziną rodzin. Bardzo gorąco modlę się o to, byście Wy ze mną czuli się w tym kościele jak u siebie w domu, by zawsze była tutaj dobra, miła, życzliwa atmosfera, byście mieli zaufanie do swojego proboszcza, byście nigdy nie bali się przyjść do proboszcza i z nim porozmawiać, tak po przyjacielsku, po bratersku. Ufam w te dobre relacje. Zawsze jestem otwarty na rozmowę - powiedział nowy proboszcz, na koniec prosząc  Św. Jana Vianneya - patrona kapłanów i proboszczów oraz Św. Mikołajem - patronem parafii: Módl się za mnie i za moimi nowymi parafianami.
  Gdy nowy ksiądz proboszcz tym modlitewnym westchnieniem zakończył słuchane w wielkim skupieniu i ciszy przemówienie w kościele rozległy się długie, głośne oklaski. - Początki są dobre; zobaczymy, jak będzie dalej - tak skomentował je ks. Bogusław Pasierb - nowy proboszcz Parafii w Żegocinie.
   Udzieleniem kapłańskiego błogosławieństwa zakończyła się ta inauguracyjna msza święta, po której ks. Pasierb podszedł do grupki swoich parafian z Rudy Rysia, aby jeszcze raz im podziękować za przybycie i udział w nabożeństwie. Z nowymi parafianami, mieszkańcami Bełdna, Bytomska, Rozdziela i Żegociny będzie się spotykał teraz codziennie na modlitwach, nabożeństwach, podczas nie tylko religijnych uroczystości. Będzie wiele okazji do lepszego poznania się, zwykłego, ludzkiego pogadania i rozwiązania problemów, których przecież także w żegocińskiej parafii nie brakuje.

Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r. Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r.
Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r. Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r.
Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r. Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r.
Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r. Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r.
Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r. Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r.
Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r. Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r.
Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r. Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r.
Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r. Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r.
Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r. Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r.
Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r. Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r.
Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r. Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r.
Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r. Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r.
Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r. Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r.
Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r. Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r.
Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r. Powitanie ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r.

Uroczystość wprowadzenia i powitania ks. proboszcza Bogusława Pasierba - Żegocina - 14.08.2016 r.

RELACJA WIDEO >>>

[archiwum.zegocina.pl]

[parafia]