Procesja Bozego Ciała w Parafii Żegocina - 04.06.2015 r.

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA W PARAFII ŻEGOCINA - 04.06.2015

   Przypadające w czwartek Boże Ciało to jedno z głównych i najbardziej uroczystych świąt obchodzonych przez Kościół katolicki. Konferencja Episkopatu Polski zmodyfikowała 17 lutego 1967 r. obrzędy procesji Bożego Ciała, wprowadzając w całej Polsce nowe modlitwy przy każdym ołtarzu oraz czytania ewangelii tematycznie związane z Eucharystią. W naszym kraju jest uroczystością obchodzoną w ostatni czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, jest to więc święto ruchome. W tym roku przypadło na dzień 4 czerwca.
    Uroczystą sumę, uświetnioną śpiewem parafialnego chóru i procesję poprowadził ksiądz proboszcz Leszek Dudziak. Homilię natomiast wygłosił ks. Ireneusz Paluch. W końcowej części mszy świętej ks. proboszcz Leszek Dudziak opisał i przedstawił symbolikę każdego z 4 ołtarzy, przygotowanych przez parafian z Bełdna, Rozdziela, Bytomska i Żegociny.
    . Procesja z monstrancją zatrzymywała się kolejno przy czterech ołtarzach. Ołtarzy jest tyle, ilu było ewangelistów. Przy każdym z nich czytane są fragmenty z jednej Ewangelii, a więc po kolei - Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. W tym roku teksty czytali ks. Proboszcz Leszek Dudziak i ks. Janusz Kras.
    Udział parafian w nabożeństwie i procesji był bardzo liczny. Samochodów przyjechało tyle, że nie zmieściły się na parkingach i ustawiano je także na drogach dojazdowych do centrum. Sprzyjała temu doskonała pogoda, było ciepło a niebo przysłaniały lekkie chmury. Obecnych było dużo dzieci ubranych w krakowskie stroje. Dziewczynki rozsypywały płatki kwiatów, a chłopcy ubrani w białe komeżki z czerwonymi pelerynkami dzwonili małymi dzwoneczkami. Z daleka dostrzec można było ubrane na biało dzieci pierwszokomunijne. Na czele procesyjnej kolumny maszerowali ministranci, którzy nieśli krzyż. Za nimi kroczył poczet strażaków z OSP w Bełdnie, Bytomsku i Żegocinie. Za nimi szły dziewczęta z DSM-u oraz kobiety niosące feretrony, oraz mężczyźni niosący kościelne chorągwie. Dalej szły dziewczynki sypiące kwiaty, prowadzone przez rodziców bub starsze rodzeństwo, chłopcy z dzwoneczkami. Pod baldachimem niesionym przez strażaków szedł kapłan niosący monstrancję z hostią. Za nimi maszerowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie, grająca melodie i akompaniująca do śpiewów.
   Przy każdym z ołtarzy, przygotowanych kolejno przez parafian z Bełdna, Rozdziela, Bytomska i Żegociny kapłani czytali fragmenty Ewangelii. Śpiewano suplikacje, a główny celebrant - ks. proboszcz Leszek Dudziak błogosławił uczestników procesji Najświętszym Sakramentem.  Przy ostatnim ołtarzu, zbudowanym przed Domem Pogrzebowym Ks,. Proboszcz Leszek Dudziak, po błogosławieństwie, podziękował wszystkim uczestnikom procesji oraz wszystkim, którzy czynnie włączyli się w jej przygotowanie, przeprowadzenie i zabezpieczenie.
   Podobne procesje odbywają się w całej Polsce. Jako pierwszy obchody święta Bożego Ciała w Polsce wprowadził w diecezji krakowskiej w 1320 roku bp Nanker. Już w XIV w. procesje odbywały się w Płocku. W późnym średniowieczu i renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w naszym kraju był poznański kościół Bożego Ciała.
    Najsłynniejsza polska procesją Bożego Ciała wyrusza z Katedry w Łowiczu. Ma bogatą, niezmienną od co najmniej 100 lat oprawę, w ubiegłym roku wpisana zostały na listę ustnego i niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO.

Uroczysta suma w kościele.

Uroczysta suma w kościele.

Uroczysta suma w kościele.

Uroczysta suma w kościele.

Uroczysta suma w kościele.

Uroczysta suma w kościele.

Uroczysta suma w kościele.

Uroczysta suma w kościele.
Uroczysta suma w kościele.
OŁTARZE 2015

Ołtarz przygotowywany przez parafian z Bełdna.

Ołtarz przygotowywany przez parafian z Rozdziela.

Ołtarz przygotowywany przez parafian z Bełdna. Ołtarz przygotowywany przez parafian z Rozdziela.

Ołtarz przygotowywany przez parafian z Bytomska.

Ołtarz przygotowywany przez parafian z Żegociny.

Ołtarz przygotowywany przez parafian z Bytomska. Ołtarz przygotowywany przez parafian z Żegociny.
RELACJA WIDEO >>> PROCESJA BOŻEGO CIAŁA 2015 - FOTOGALERIA >>>

UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA W PARAFII ŻEGOCINA W LATACH MINIONYCH

BOŻE CIAŁO 2005 >>> BOŻE CIAŁO 2006 >>> BOŻE CIAŁO 2007 >>> BOŻE CIAŁO 2008 >>>
BOŻE CIAŁO 2009 >>> BOŻE CIAŁO 2010 >>> BOŻE CIAŁO 2011 >>> BOŻE CIAŁO 2012 >>>
BOŻE CIAŁO 2013 >>> BOŻE CIAŁO 2014 >>>

[archiwum.zegocina.pl]                                                                                                    [parafiazegocina]