Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.

KS. BP. STANISŁAW SALATERSKI BIERZMOWAŁ W ŻEGOCINIE - 26.03.2015

    Wyjątkowo wcześnie, bo już 26 marca 2015 roku pochodzący z Tymowej J.E. Ks. Bp. dr Stanisław Salaterski, udzielił w żegocińskim kościele parafialnym sakramentu bierzmowania 172 uczniom klas trzecich gimnazjum aż z 7 parafii: Kierlikówki, Trzciany, Kamionnej, Łąkty Górnej, Leszczyny, Rajbrotu i Żegociny. Kandydatom do bierzmowania towarzyszyli świadkowie i rodzice i rodzeństwo bierzmowanych. Kościół wypełniony był więc do pełna.
    Ks. Biskupa powitali przedstawiciele - rodzice z Parafii Trzciana; oni także poprosili o sakrament bierzmowania dla swoich dzieci. Dostojnego gościa, kapłanów i pozostałe osoby zgromadzone w żegocińskiej świątyni powitał też proboszcz tutejszej parafii -  ks. Leszek Dudziak.
    Udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, czyli sakramentu bierzmowania, miało miejsce podczas koncelebrowanej mszy świętej, odprawianej pod przewodnictwem Ks. Biskupa. W koncelebrze uczestniczyli księża: Leszek Dudziak z Żegociny, Jerzy Jawor z Kamionnej, Marek Jawor z Kamionnej, Zbigniew Wachowicz z Kierlikówki, Krzysztof Franczyk z Leszczyny, Stanisław Szczygieł z Łąkty Górnej, Tadeusz Mróz z Rajbrotu, Marek Czerwiński z Rajbrotu, Władysław Midura z Trzciany, Tomasz Góra z Trzciany.
     Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty. W Katechizmie Kościoła Katolickiego sprecyzowano, że powinien osiągnąć "wiek rozeznania", czyli taki, w którym sam potrafi podejmować decyzje w sposób odpowiedzialny i dobrowolny. Szafarzem, czyli tym, który udziela bierzmowania, jest biskup.  
   Świadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych - najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny.
   Obrzęd sakramentu bierzmowania obejmuje: gest włożenia rąk, który oznacza błaganie o dar Ducha Świętego dla bierzmowanego; namaszczenie krzyżmem świętym (sporządzonym z oliwy i wonnego balsamu, poświęconym przez biskupa w Wielki Czwartek) przez nakreślenie znaku krzyża na czole, co symbolizuje wyciśnięcie znamienia, szczególnego znaku Ducha Świętego w duszy bierzmowanego. Jednocześnie biskup wypowiada słowa: "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego". Obrzęd kończy dialog biskupa z bierzmowanym: na słowa: "Pokój z Tobą" bierzmowany odpowiada: "I z duchem twoim". Zastąpił on gest lekkiego uderzenia w policzek, symbolizujący pocałunek pokoju. W czasie namaszczenia świadek kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.
   W darze ofiarnym młodzież i rodzice przekazali: kwiaty, chleb, owoce, nową puszkę na komunikanty, chleb eucharystyczny i wino. Na zakończenie liturgii młodzież z Rajbrotu podziękowała za udzielenie sakramentu bierzmowania i dary Ducha Świętego Ks. Biskupowi, kapłanom, którzy przygotowywali ich do tej uroczystości, rodzicom i wszystkim obecnym. Wręczono wiązanki kwiatów.
Po błogosławieństwie ks. Biskupa bierzmowana młodzież otrzymała książeczkę autorstwa Ks. Janusza Adamczyka pt. "Ba!ranek Paschalny i callejeros de la fe". 
   Pomimo tak dużej liczby bierzmowanych, kościelna uroczystość przebiegała bardzo sprawnie. Samo bierzmowanie trwało tylko około 20 minut, a cała msza św. tylko około półtorej godziny.

Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku. Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.
Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku. Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.
Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku. Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.
Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.  Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.
Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku. Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku. Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.
Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku. Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.
Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku. Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.
Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku. Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.

Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku. Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.
Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku. Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.
Bierzmowanie w Żegocinie - 26 marca 2015 roku.

RELACJA WIDEO >>> 

[archiwum.zegocina.pl]                                                                                                             [parafia]