Jubileusz 20 - lecia kapłaństwa księdza Antoniego Lelito - 13.06.2013 r.

JUBILEUSZ 20-LECIA KAPŁAŃSTWA KS. ANTONIEGO LELITO - 13.06.2013

    Ksiądz Antoni Lelito pracuje w Parafii Świętego Mikołaja w Żegocinie od 1. września 2012 r. Zmienił pracującego 9 lat w parafii ks. Janusza Psonaka, który został posłany do parafii MBB do Limanowej.
    Ksiądz Antoni urodził się 18.06.1968 w Nowym Sączu. Pochodzi z Parafii pod wezwaniem Nawiedzenia NMP w Nawojowej. Szkołę średnią ukończył w Nowym Sączu - w I LO im. Jana Długosza - profil matematyczno - fizyczny. Tam usłyszał słowa Pana Jezusa "Pójdź za mną" i udał się do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie studiował 6 lat. Praktyki duszpasterskie odbywał w Parafiach: Tarnów - Katedra oraz Witebsk - Białoruś. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1993 r.
   Przez minione 20 lat pracował w następujących parafiach: 1. Parafia p.w Św. Klemensa w Czerminie k/Mielca (1993 - 1995), 2. Sanktuarium Św. Stanisława Biskupa w Szczepanowie, 3. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie, 4. Parafia Św. Bartłomieja Apostoła w Szczurowej, 5. Parafia Wniebowzięcia NMP w Krynicy Zdroju.
    Na swoich obrazkach prymicyjnych umieścił następujące motta: 1. "Jeżeli Bóg jest w twoim życiu na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu" (Św. Augustyn); 2. "Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko" (Św. Augustyn) i tym maksymom jest wierny od 20 lat jako kapłan i jako człowiek.
    Podczas jubileuszowej mszy świętej, którą celebrował 13.czerwca 2013 r. w kościele parafialnym w Żegocinie razem z księdzem proboszczem Leszkiem Dudziakiem i swoim bratem ks. dr Tomaszem Lelito, który pracuje w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, w słowie skierowanym do licznie zebranych dzieci, młodzieży i parafian wiele miejsca poświecił swojemu patronowi Świętemu Antoniemu Padewskiemu, mówiąc: "Św. Antoni Padewski, mój patron jest dla mnie natchnieniem i inspiracją dla twórczych pomysłów w pracy duszpasterskiej i katechetycznej z dziećmi i młodzieżą, nosząc jego imię decyduję się na pewien system wartości i ideał do którego chcę dorastać w sferze życia osobistego i kapłańskiego. Bliżej mi do duchowości franciszkańskiej, dlatego jestem pełen podziwu dla zadziwiającej mądrości i prostoty Papieża Franciszka".
    Ksiądz Antoni Lelito rzez parafian z Żegociny odbierany jest jako skromny, pracowity, pełen Ducha i Bożej radości kapłan, kochający dzieci i młodzież, dla której ma dużo serca, czasu i cierpliwości. W kontaktach międzyludzkich jest konkretny i rzeczowy. O sobie mówi skromnie: Kocham góry, bo tam jest bliżej nieba. Pod wieczór swego życia, niezależnie z której strony ołtarza stoimy,  wszyscy będziemy sadzeni z miłości" - to zdanie Św. Jana od Krzyża powtarzam często i gęsto w kazaniach i pracy katechetycznej i jest to dla mnie osobistą  motywacją".
    Wdzięczni za dotychczasową pracę parafianie z Żegociny w czasie jubileuszowo - imieninowej Mszy św. dziękowali księdzu Antoniemu i życzyli mu zdrowia, Błogosławieństwa Bożego na długie lata pracy kapłańskiej, opieki Matki Kapłanów i zwykłej ludzkiej życzliwości. Zapewniono także księdza o pamięci modlitewnej. Życzenia składali: młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Dziewczęca Służba Maryjna, zespół "Oaza", Liturgiczna Służba Ołtarza z Żegociny i z Rozdziela, Rada Duszpasterska, przedstawiciele chóru kościelnego. Szybkiego otrzymania probostwa życzył natomiast ks. Antoniemu Ks. Proboszcz Leszek Dudziak. Do życzeń oprawę muzyczną przygotowały dziewczęta z parafialnego zespołu "Oaza", a Mszę św. uświetnił swoim śpiewem chór parafialny pod kierownictwem Pana Organisty.
   Ksiądz Jubilat po zakończeniu nabożeństwa poczęstował wszystkich obecnych na Mszy św. parafian - słodyczami.

    

Jubileusz 20 - lecia kapłaństwa księdza Antoniego Lelito - 13.06.2013 r. Jubileusz 20 - lecia kapłaństwa księdza Antoniego Lelito - 13.06.2013 r.
Jubileusz 20 - lecia kapłaństwa księdza Antoniego Lelito - 13.06.2013 r. Jubileusz 20 - lecia kapłaństwa księdza Antoniego Lelito - 13.06.2013 r.
Jubileusz 20 - lecia kapłaństwa księdza Antoniego Lelito - 13.06.2013 r. Jubileusz 20 - lecia kapłaństwa księdza Antoniego Lelito - 13.06.2013 r.
Jubileusz 20 - lecia kapłaństwa księdza Antoniego Lelito - 13.06.2013 r. Jubileusz 20 - lecia kapłaństwa księdza Antoniego Lelito - 13.06.2013 r.
Jubileusz 20 - lecia kapłaństwa księdza Antoniego Lelito - 13.06.2013 r. Jubileusz 20 - lecia kapłaństwa księdza Antoniego Lelito - 13.06.2013 r.
Jubileusz 20 - lecia kapłaństwa księdza Antoniego Lelito - 13.06.2013 r. Jubileusz 20 - lecia kapłaństwa księdza Antoniego Lelito - 13.06.2013 r.
Jubileusz 20 - lecia kapłaństwa księdza Antoniego Lelito - 13.06.2013 r. Jubileusz 20 - lecia kapłaństwa księdza Antoniego Lelito - 13.06.2013 r.
Jubileusz 20 - lecia kapłaństwa księdza Antoniego Lelito - 13.06.2013 r.

Materiał nedesłany: AR

[archiwum.zegocina.pl]

[parafia]