TRIDUUM PASCHALNE - 05 - 08.IV.2012 - W PARAFII ŻEGOCINA

Triduum Paschalne 2012 w Parafii Żegocina.

Triduum Paschalne 2012 w Parafii Żegocina.

Triduum Paschalne 2012 w Parafii Żegocina.

    Dni Wielkiego Tygodnia to czas nie tylko postu i smutku, ale także czas pokuty oraz refleksji nad sobą i relacjami z Bogiem. Apogeum religijnych uroczystości i związanych z nimi przeżyć duchowych przypada na tzw. Triduum Paschalne, które zaczyna się wieczorem w Wielki Czwartek, na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, a kończy Zmartwychwstaniem Chrystusa w Wielką Niedzielę. 
   Przeżycia Triduum Paschalnego stanowią jedną całość; podkreślają one związek śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

RELACJA Z UROCZYSTOŚCI KOŚCIELNYCH W PARAFII ŻEGOCINA

WIELKI CZWARTEK - 05.04.2012

    Podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej życzenia Kapłanom złożyli młodzi przedstawiciele parafii: Anna Janiczek, Jolanta Pączek i Angelika Duch. Dziewczęta z "Oazy" i Dziewczęcej Służby Maryjnej wręczyły bukiety czerwonych róż oraz kosze z owocami. W czasie Mszy świętej ks. proboszcz Leszek Dudziak nawiązał w kazaniu do wartości kapłaństwa w świecie i kłopotów z jakimi kapłani borykają się w ostatnich czasach.
      Mszę uświetnili swoim śpiewem: Chór parafialny oraz zespół młodzieżowy "Po prostu my". Pod koniec nabożeństwa przeniesiono Pana Jezusa do Ciemnicy wykonanej przez "Oazę" i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, w której znalazło się hasło z Ewangelii: "Czuwajcie i módlcie się". Adoracja w Ciemnicy odbywała się do 22.00.
    Na zewnątrz kościoła życzenia świąteczne ks. Proboszczowi złożył Pan Wójt Gminy Jerzy Błoniarz oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej Ziemi Żegocińskiej - Pan Czesław Pączek. Panowie wręczyli ks. proboszczowi reprodukcję ryciny Jana Matejki przedstawiającą kruchtę dawnego kościoła w Żegocinie.

Uroczystości Wielkiego Czwartku. Uroczystości Wielkiego Czwartku.
Uroczystości Wielkiego Czwartku. Uroczystości Wielkiego Czwartku.
Zespół "Po prostu my". Uroczystości Wielkiego Czwartku.
Adoracja. Przekazanie reprodukcji.

Uroczystości Wielkiego Czwartku.

WIELKI PIĄTEK - 06.04.2012

    Wielki Piątek - pamiątka Męki i Śmierci Pana Jezusa. Od rana przez cały dzień trwała adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy. O godzinie 12.00 adorowały Pana Jezusa w ciemnicy dziewczęta z DSM i "Oazy". O godz. 15.00 Drogę Krzyżową poprowadzili strażacy z OSP Bełdno: Antoni Nowak - czytanie stacji, Krzysztof Furtak. Józef Grabarz, Kazimierz Dudziak - asysta krzyża.
   Potem odbyło się nabożeństwo wiekopiątkowe. Kazanie pasyjne wygłosił ks. Janusz Psonak, Pasję wg Św. Jana odśpiewali: ks. Janusz Kras, Krzysztof Łukasik i Jerzy Mirowski. W czasie nabożęństwa rozpoczęła się adoracja krzyża, po czym ksiądz celebrans w asyście kapłanó i ministrantów przeniósł Pana Jezusa do grobu. Tam odśpiewano trzy części "Gorzkich Żali", a następnie kontynuowano adorację. O godz. 18.00  adorowała przy grobie Pana Jezusa - Młodzież KSM.
    O godzinie 20.00, mimo zimna, mgły i opadów deszczu ze śniegiem, odprawiona została Droga Krzyżowa po wsi z pochodniami i zniczami, która zakończyła się w kościele około 22.00. Adoracja przy grobie trwała całą noc.

Uroczystości Wielkiego Piątku. Uroczystości Wielkiego Piątku.
Uroczystości Wielkiego Piątku. Uroczystości Wielkiego Piątku.
Uroczystości Wielkiego Piątku. Uroczystości Wielkiego Piątku.
Uroczystości Wielkiego Piątku. Uroczystości Wielkiego Piątku.

Uroczystości Wielkiego Piątku.

WIELKA SOBOTA - 07.04.2012

   Od wczesnych godzin rannych trwała adoracja Pana Jezusa w Grobie przez mieszkańców poszczególnych rejonów parafii, podobnie jak w latach ubiegłych. O godz. 9.00 księża udali się do Bełdna, Bytomska i Rozdziela, aby dokonać poświecenia pokarmów, które święcono także w kościele parafialnym w Żegocinie (tutaj od 10.00, co pół godziny do do godz. 12.) Można było do domu zabrać wodę świeconą, która stała w naczyniu obok wejścia do tzw. "Babińca".
   W samo południe adorację przy grobie znów odbyły dziewczęta z DSM i "Oazy". Cały czas od piątku wieczorem przy grobie straż pełnili strażacy; najpierw z Bełdna, potem z Żegociny i Bytomska. O godz. 18.00 poświecono na placu kościelnym ogień, Paschał, a później w czasie nabożeństwa w kościele odnowiono przyrzeczenia chrzcielne.  
    Nabożeństwo wielkosobotnie uświetniły śpiewem Psalmów dziewczęta z "Oazy", zaś Aklamację: Alleluja - wykonała Anna Tobiasz. W czasie Mszy świętej kazanie o Znaczeniu Zmartwychwstania wygłosił ks. Proboszcz Leszek Dudziak.
    W nabożeństwie uczestniczyli też druhowie strażaków, którzy licznie przybyli w strojach galowych na nabożeństwo. Mimo obaw o złą pogodę, rezurekcyjna procesja odbyła się bez przeszkód.

Uroczystości Wielkiej Soboty. Uroczystości Wielkiej Soboty.
Uroczystości Wielkiej Soboty. Uroczystości Wielkiej Soboty.
Uroczystości Wielkiej Soboty. Uroczystości Wielkiej Soboty.
Uroczystości Wielkiej Soboty. Uroczystości Wielkiej Soboty.

Uroczystości Wielkiej Soboty.

ZOBACZ TAKŻE:

"PRZEWODNIK PO TRIDUMM PASCHALNYM" >>> TRIDUUM PASCHALNE 2011 >>>

[archiwum.www.zegocina.pl]                                                         [parafia]