I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r.

RADOSNY DZIEŃ I KOMUNII ŚWIĘTEJ - 13.05.2012

    54 dzieci z wszystkich wiosek żegocińskiej parafii (12 ze szkoły w Bytomsku, 29 z Żegociny oraz 13 z Rozdziela - te dzieci przyjmowały komunię w kościele w Rozdzielu) przyjęło w dniu 13 maja 2012 roku po raz pierwszy Komunię Świętą. W Żegocinie stało się to podczas uroczystej sumy z udziałem dzieci, ich rodziców, rodziców chrzestnych, członków rodzin. Nabożeństwu przewodniczył ksiądz proboszcz Leszek Dudziak, który przed rozpoczęciem mszy świętej, wraz z ministrantami i ks. katechetą Januszem Psonakiem, powitał dzieci pierwszokomunijne i ich rodziców przed świątynią, a po odmówieniu pierwszych modlitw wprowadził je do kościoła.
    Dalsza część nabożeństwa przebiegała zgodnie z kościelnym ceremoniałem.
Podczas mszy świętej nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz złożenie przez dzieci nowych przyrzeczeń, w tym o powstrzymaniu się od spożywania napojów alkoholowych do ukończenia 18 roku życia. Przed rozpoczęciem najważniejszej części mszy - liturgią eucharystyczną, dzieci złożyły dary ofiarne, m. in. chleb, kielich, a rodzice duży malowany portret błogosławionego Jana Pawła II. 
    Dzieci przyjmowały Komunię wraz ze swoimi rodzicami. Tak się złożyło, że chyba po raz pierwszy jedna dziewczynka była przygotowywana do tego sakramentu poza granicami Polski - w Norwegii, a wśród przystępujących do Komunii było dwie pary bliźniaków. Po zasadniczej części nabożeństwa, ksiądz proboszcz poświęcił obrazki - Pamiątki I Komunii Świętej, a dzieci złożyły podziękowania i podarowały kwiaty wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniu ich do przyjęcia I Komunii Świętej, tj. księżom, katechetce, wychowawcom klas.
    Ks. proboszcz, który wcześniej wygłosił skierowaną do dzieci i rodziców homilię, podziękował wszystkim, którzy przygotowali dzieci do tego sakramentu, przekazali dary oraz przygotowali świątynię do tej uroczystości. Poinformował także o powołaniu przez Ojca Świętego Benedykta XVI na stanowisko Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej pochodzącego z Limanowej Ks. Biskupa Andrzeja Jeża i prosił zebranych o modlitwę w jego intencji.

I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r.
I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r.

I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r.

I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r. I Komunia Święta w Parafii Żegocina - 13.05.2012 r.

Dzieci z Bytomska.

Dzieci z Żegociny i Bełdna.

RELACJA WIDEO >>>

[parafia]                                                                                   [archiwum.zegocina.pl]