Ks. Bp Jóżef Życiń¶ki w Parafii Żegocina.

Ks. Bp Jóżef Życiń¶ki w Parafii Żegocina.

ŻEGOCIŃSKI EPIZOD KS. BP JÓZEFA ŻYCIŃSKIEGO

    Dnia 10 lutego 2011 r. w Rzymie zmarł na atak serca lat abp Józef Życiński (1948 - 2011) - filozof, teolog, publicysta, biskup diecezjalny tarnowski w latach 1990 - 1997, arcybiskup metropolita lubelski w latach 1997 - 2011. Doktor teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie (1976), doktor filozofii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Habilitował się w 1980. Abp Józef Życiński urodził się w Nowej Wsi koło Piotrkowa Trybunalskiego. Studiował w Częstochowie, a potem w Krakowie, a następnie zwi±zał się z Warszaw±. W 1990 roku powrócił do Małopolski, gdzyż został mianowany biskupem tarnowskim. Kierował diecezj± do 1997 roku. Pełni±c tę posługę, podj±ł decyzję o założeniu m.in. rozgło¶ni diecezji tarnowskiej Radio Dobra Nowina - obecnie Radio RDN Małopolska oraz diecezjalnego wydawnictwa "Biblos". Zdecydował również o rozbudowie tarnowskiego seminarium. Jest autorem wielu prac naukowych.
    "¦p. arcybiskup Józef był człowiekiem niezwykłej pracowito¶ci, pełni±cym z oddaniem i po¶więceniem zarówno swoj± posługę profesorsk± jak i misję pastersk±. Starał się odczytywać znaki czasu i przyjmować wszystkie płyn±ce z nich wyzwania, aby jak najskuteczniej służyć Bogu i Ko¶ciołowi. Jako Biskup Tarnowski prowadził diecezjan tarnowskich w trudnych czasach transformacji ustrojowej; a wykorzystuj±c istniej±ce możliwo¶ci podj±ł wiele inicjatyw, które w tamtym czasie nie były wcale tak oczywiste, jak się dzisiaj wydaje: założył diecezjalne radio Dobra Nowina, dzi¶ RDN Małopolska; wydawnictwo "Biblos", ciesz±ce się opini± wydaj±cego pozycje warto¶ciowe teologicznie i duszpastersko; wprowadził do diecezji opiniotwórczy tygodnik katolicki, Go¶ć Niedzielny. Wreszcie, wypełniaj±c zalecenia wizytacji apostolskiej w WSD w Tarnowie, podj±ł decyzję o budowie nowego domu alumna i rozpocz±ł dzieło rozbudowy Seminarium Duchownego. Nade wszystko za¶ w latach pasterzowania wznosił z prezbiterami, osobami konsekrowanymi i wiernymi ¶wieckimi Ko¶ciół żywy, wizytował i przynaglał diecezjan do angażowania się w dzieło ewangelizacji i podejmowania odpowiedzialno¶ci za Ko¶ciół. Parafialne Rady Duszpasterskie, wybory do nich; nadzwyczajni szafarze Komunii ¶w., to inicjatywy tworz±ce do dzi¶ historię rzeczywisto¶ci eklezjalnej, której na imię diecezja tarnowska, ¶więtuj±ca swój jubileusz, w który wpisuje się nagła ¶mierć biskupa, będ±cego przez siedem lat jej pasterzem. Krótka, bo ponad siedmioletnia posługa biskupa Józefa w Tarnowie, a także całe Jego kapłańskie życie oddawane w ofiarnej służbie Bogu i drugiemu człowiekowi s± wymownym znakiem Bożego błogosławieństwa - znakiem dobrego Boga, który przez wybranych ludzi dokonuje wielkich dzieł w ¶wiecie i daje nam dowody swojej troski i miło¶ci" - to fragment komunikatu ks.bpa Wiktora Skworca, odczytanego w ko¶ciołach w niedzielę - 13 lutego 2011 r.
    Podczas pełnienia swojej biskupiekj posługi pasterza diecezji tarnowskiej ¦p. ks bp Józef Życiński przybył także do Żegociny. Szczególn± ku temu okazj± były uroczyste obchody 700-lecia Parafii, obchodzone w sobotę 21 i niedzielę - 22 sierpnia 1993 roku. W niedzielę, po powitaniu przez ks. proboszcza Antoniego Porębę na dziedzińcu ko¶cioła, Ks. Biskup wszedł do ¶wi±tyni, by na klęczkach pomodlić się przed ołtarzem głownym. Następnie przewodniczył koncelebrowanej mszy ¶więtej, odprawionej na zewn±trz ko¶cioła, przy ołtarzu polowym, za którym umieszczono przeniesiony z ko¶cioła XVIII - wieczny obraz Matki Boskiej. Do licznie zebranych na przyko¶cielnym placu mieszkańców parafii i go¶ci ks. bp wygłosił homilię. Powiadomił także o mianowaniu księdza proboszcza Antoniego Poręby prałatem i przekazał mu dokument nominacyjny, a na koniec udzielił zebranym biskupiego błogosławeństwa. Nabożeństwo u¶wietniła Strażacka Orkiestra Dęta z Żegociny, prowadzona przez Stanisława Maurera.
    Przypominamy tamto wydarzenie w kadrach z filmu nakręconego wtedy przez Pana Stanisława Łukasika z Kierlikówki, jak również fragmenty tego, archiwalnego już filmu.
   Diecezja tarnowska pożegnał± abp. Józefa Życińskiego 15 lutego. O godzinie 17.45 w Tarnowie biły dzwony. W tym czasie w katedrze przy trumnie byłego ordynariusza diecezji zgromadzili się biskupi, kapłani, siostry zakonne i ¶wieccy z całej diecezji. Msza ¶w. żałobna rozpoczęła się o godzinie 18.00. Była transmitowana przez Radio RDN Małopolska. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ordynariusz diecezji ks. bp Wiktor Skworc. Po Eucharystii wierni modlili się przy trumnie do godziny 22.00. W ¶rodę w tarnowskiej katedrze zostan± odprawione Msze ¶w. o godzinie 6.00, 7.00 i 8.00. Zaraz po tej ostatniej Eucharystii, trumna z ciałem metropolity lubelskiego zostanie przewieziona do Lublina.
    Także w żegocińskim ko¶ciele parafialnym w intencji zmarłego Arcybiskupa Józefa Życińskiego została odprawiona msza ¶więta. 

Ks. Bp Jóżef Życiń¶ki w Parafii Żegocina. Ks. Bp Jóżef Życiń¶ki w Parafii Żegocina.
Ks. Bp Jóżef Życiń¶ki w Parafii Żegocina. Ks. Bp Jóżef Życiń¶ki w Parafii Żegocina.
Ks. Bp Jóżef Życiń¶ki w Parafii Żegocina. Ks. Bp Jóżef Życiń¶ki w Parafii Żegocina.
Ks. Bp Jóżef Życiń¶ki w Parafii Żegocina. Ks. Bp Jóżef Życiń¶ki w Parafii Żegocina.
Ks. Bp Jóżef Życiń¶ki w Parafii Żegocina. Ks. Bp Jóżef Życiń¶ki w Parafii Żegocina.
Ks. Bp Jóżef Życiń¶ki w Parafii Żegocina. Ks. Bp Jóżef Życiń¶ki w Parafii Żegocina.
Ks. Bp Jóżef Życiń¶ki w Parafii Żegocina. Ks. Bp Jóżef Życiń¶ki w Parafii Żegocina.
Ks. Bp Jóżef Życiń¶ki w Parafii Żegocina. Ks. Bp Jóżef Życiń¶ki w Parafii Żegocina.

22 sieprnia 1993 roku, na uroczyste obchody 700 - lecie istnienia żegocińskiej parafii przybył ks. bp Józef Życiński. (kadry z filmu).

OBCHODY 700 - LECIA PARAFII W ŻEGOCINIE - FRAGMENT FILMU ARCHIWALNEGO >>>

[parafia]                                                                                                    [zegocina.plarchiwum]