Odpust Parafialny w Żegocinie - 04.12.2011 r.

ODPUST W PARAFII ŻEGOCINA - 04.12.2011

    W niedzielę 4 grudnia 2011 roku w Parafii Żegocina miał miejsce odpust parafialny. To wydarzenie szczególne w życiu każdej społeczności parafialnej. Nie dlatego, że jest piękna okolicznościowa dekoracja, oprawa muzyczna nabożeństwa, że przyjeżdża wielu kapłanów, ale dlatego, że jest okazja do rzeczywistego odpustu, czyli darowania przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, złagodzone już co do winy. Z treści kan. 994 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. wynika że: każdy wierny może uzyskać odpust; dany odpust może być ofiarowany dla siebie samego lub na sposób wstawiennictwa za zmarłych. Uzyskanie odpustu zależy jednak od wypełnienia określonych warunków, albowiem nie wystarczy, aby wierny w dniu święta patronalnego parafii nawiedził kościół, odmówił wskazaną modlitwę i w ten sposób bez większego wysiłku i zaangażowania, uzyskał "automatycznie" odpust. Skuteczność odpustów zależy od wewnętrznej dyspozycji przyjmującego i wymaga wewnętrznej przemiany oczyszczającej. Darowanie kar doczesnych, jak w ogóle odpuszczenie grzechów nie może się dokonać bez zerwania z grzechem, bez pokutnego usposobienia. Przy uzyskaniu odpustów zupełnych muszą być spełnione następujące warunki: spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa według intencji Ojca Świętego, wyzbycie się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.
    Najważniejsza uroczystość odpustowa odbyła się podczas sumy - mszy świętej celebrowanej przez trzech kapłanów: ks. prałata Władysława Bielatowicza z Katedry Tarnowskiej, który przewodniczył nabożeństwu oraz wygłosił homilię nawiązującą do dobrych uczynków Świętego Mikołaja - biskupa, ks. Janusza Sądla - rodaka z Żegociny (czytał tekst Ewangelii) i ks. katechetę Janusza Krasa z miejscowej parafii. Przybyłych wiernych powitał ks. proboszcz Leszek Dudziak.    
    Odpustowe nabożeństwo muzycznie uświetniły: "Oaza" - schola parafialna, Chór Parafialny oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie. Dobra, ciepła jak na grudzień pogoda (było tylko wietrznie) umożliwiła odbycie procesji wokół kościoła, na zakończenie której nastąpiło odpustowe błogosławieństwo. Po odśpiewaniu hymnu "Boże coś Polskę", wierni mieli okazję ucałować przechowywane w tutejszym kościele  relikwie Świętego Mikołaja oraz obejść na kolanach ołtarz główny w żegocińskim kościele, w zwieńczeniu którego jest właśnie drewniana figura Patrona kościoła i parafii.
    Dziękując za udział w odpuście i wspólne modlitwy ks. proboszcz Leszek Dudziak zaprosił na drugi dzień odpustu - 6 grudnia 2011 roku. Porządek nabożeństw będzie jak w niedzielę.

Odpust Parafialny w Żegocinie - 04.12.2011 r. Odpust Parafialny w Żegocinie - 04.12.2011 r.
Odpust Parafialny w Żegocinie - 04.12.2011 r. Odpust Parafialny w Żegocinie - 04.12.2011 r.
Odpust Parafialny w Żegocinie - 04.12.2011 r. Odpust Parafialny w Żegocinie - 04.12.2011 r.
Odpust Parafialny w Żegocinie - 04.12.2011 r. Odpust Parafialny w Żegocinie - 04.12.2011 r.
Odpust Parafialny w Żegocinie - 04.12.2011 r. Odpust Parafialny w Żegocinie - 04.12.2011 r.
Odpust Parafialny w Żegocinie - 04.12.2011 r. Odpust Parafialny w Żegocinie - 04.12.2011 r.
Odpust Parafialny w Żegocinie - 04.12.2011 r. Odpust Parafialny w Żegocinie - 04.12.2011 r.
Odpust Parafialny w Żegocinie - 04.12.2011 r. Odpust Parafialny w Żegocinie - 04.12.2011 r.
Odpust Parafialny w Żegocinie - 04.12.2011 r. Odpust Parafialny w Żegocinie - 04.12.2011 r.
Odpust Parafialny w Żegocinie - 04.12.2011 r. Odpust Parafialny w Żegocinie - 04.12.2011 r.

Odpust Parafialny w Żegocinie - 04.12.2011 r.

RELACJA WIDEO >>>

II. DZIEŃ ODPUSTU - 06.12.2011 >>>

[parafia]                                                                                                    [archiwum.zegocina.pl]