Ks. Wojciech Białas - proboszcz w Żegocinie w latach  1947 - 1982.

Zdjęcie komunijne - obok Nina Rogala i ks. wikariusz Janem Prokop.
EPITAFIUM DLA Ś.P. KSIĘDZA WOJCIECHA BIAŁASA

    20 września 1947 roku proboszczem w Parafii Żegocina został Ksiądz Wojciech Białas, zastępując zmarłego nagle w czerwcu ks. Ignacego Chmurę. Przybył tu zmęczony, wyczerpany ze zniszczonej podczas działań wojennych Parafii w Górkach, obecnie gmina Borowa koło Mielca. Miał wtedy za sobą wiele przeżyć, jak np. olbrzymią powódź, która zniszczyła w lipcu 1934 roku Jego ukochana parafię, zawieruchę wojenną.
   Stąd też w Żegocinie mógł - niestety na krótko - odpocząć od tragicznych przeżyć. Jeszcze wtedy nie przypuszczał, że będzie tu przebywał - jako proboszcz - najdłużej w historii żegocińskiej parafii. Przyszło mu przewodzić tutejszym wiernym w ciężkich czasach wprowadzania i utrwalania rządów tzw. władzy ludowej, która zwalczała religię i kościół. Na wielu stronach "Liber Memorabium in Żegocina" (Kroniki Parafialnej) opisuje swoje przeżycia, skrupulatnie notując odprawiane nabożeństwa, udzielone sakramenty, a także wizyty w Urzędzie Bezpieczeństwa w Bochni, represje ze strony żegocińskiej Milicji Obywatelskiej, nałożone kary finansowe i inne prześladowania. Koncentruje się zwłaszcza na sprawach związanych z nauczaniem religii w różnych punktach katechetycznych. Ks. Wojciech Białas proboszczował w Żegocinie 35 lat - do roku 1982. Wtedy to Ks. Bp Jerzy Ablewicz zwolnił go z obowiązków i skierował jako rezydenta do Lubziny (na wschód od Dębicy), gdzie zmarł 30 lipca1984 roku. Spoczywa na cmentarzu w Siedliskach Bogusz.
    Wielu parafian pamięta Ś. P. Ks. Białasa jako pogodnego, pełnego taktu i kultury kapłana, który wychował wielu przyszłych kapłanów. Stąd też od dawna już zapowiadana inicjatywa obecnego Księdza Proboszcza Leszka Dudziaka upamiętnienia Jego pamięci i zasług w Roku Kapłańskim 2010, poprzez ufundowanie epitafium, które zamontowano w kościele, na łuku ściany po lewej stronie nawy głównej.
    Epitafium zaprojektowane przez ks. Tadeusza Bukowskiego odsłonił i pobłogosławił J. E.Ks. Biskup Andrzej Jeż w drugi dzień Odpustu Parafialnego w Żegocinie, podczas uroczystej Mszy Świętej w dniu 6 grudnia 2010 roku. Uczynił to w asyście Ks. Proboszcza Leszka Dudziaka.
    Wierni mogli także usłyszeć podczas homilii Ks. Biskupa podstawowe informacje o życiu i kapłańskiej posłudze Ś. P. Ks. Wojciecha Białasa, w intencji którego modlono się podczas nabożeństwa w sposób szczególny. W tej modlitwie uczestniczyli liczni księża rodacy z Żegociny, a także trzech wikariuszy z Żegociny współpracujących z Ks. Białasem w czasie Jego kapłańskiej posługi w Żegocinie. Było ich znacznie więcej. Ks. Proboszcz Leszek Dudziak wspomniał o 16. Część z nich już nie żyje, część nie mogła przyjechać.
    Epitafium będzie przypominać parafianom o Zmarłym Kapłanie, który tak wiele lat tutaj pracował troszcząc się o życie religijne parafian. Z pewnością zachęci ich nie jeden raz do modlitw w intencji Zasłużonego Proboszcza.

Epitafium dla Ks. Wojciecha Białasa. Epitafium dla Ks. Wojciecha Białasa.
Epitafium dla Ks. Wojciecha Białasa zamontowano w żegocińskim kościele już kilka dni wcześniej.
Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia epitafium Ks. Wojciecha Białasa Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia epitafium Ks. Wojciecha Białasa
Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia epitafium Ks. Wojciecha Białasa Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia epitafium Ks. Wojciecha Białasa
Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia epitafium Ks. Wojciecha Białasa Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia epitafium Ks. Wojciecha Białasa
Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia epitafium Ks. Wojciecha Białasa - 6.12.2010.

ŻYCIORYS KS. WOJCIECHA BIAŁASA >>>

[zegocina.pl]                                                          [parafia]