NOWI MINISTRANCI W ŻEGOCIŃSKIEJ PARAFII

 Włączenie nowych ministrantów do posługi w żegocińskim kościele parafialnym - 18.12.2009. Włączenie nowych ministrantów do posługi w żegocińskim kościele parafialnym - 18.12.2009.
Włączenie nowych ministrantów do posługi w żegocińskim kościele parafialnym - 20.12.2009.

    O kolejnych 11 ministrantów wzbogaciła się żegocińska parafia. Ceremonia ich dopuszczenia do pełnienia obowiązków miała miejsce 20 grudnia 2009 roku podczas sumy. Tym samym do około 150 młodych ludzi wzrosła liczba młodych parafian, którzy udzielają się w nabożeństwach kościelnych. To powód do dumy i zadowolenia, zarówno dla kapłanów, jak i rodziców dzieci, a także radość dla całej parafii. Mówił o tym podczas nabożeństwa ks. proboszcz Leszek Dudziak.
    Obrzęd przyjęcia ministrantów określany jako włączenie ich do posługi, odbył się zgodnie z określonym ceremoniałem. Każdy z kandydatów został wezwany z imienia i nazwiska, odpowiedział "jestem". Gdy wszyscy kandydaci ustawili się przed ołtarzem ksiądz opiekun poprosił odprawiającego mszę świętą ks. proboszcza Leszka Dudziaka o dopuszczenie ich do pełnienia posługi ministrantów podczas sprawowania liturgii i odprawiania nabożeństw. Celebrans zapytał, czy zasługują na to, aby powierzono im zaszczytną służbę ministrantów w zgromadzeniu liturgicznym? Ks. Janusz Psonak, który przygotowywał kandydatów, oznajmił, że zostali pouczeni o wielkiej godności ministranta i jego obowiązkach. Wtedy ks. proboszcz oznajmił, że przyjmuje tych chłopców do grona ministrantów. Po odmówieniu modlitwy i błogosławieństwie ks. proboszcz nałożył każdemu nowemu ministrantowi na komżę pelerynkę. Natomiast ks. Janusz wręczył każdemu ministrantowi dyplom, zaświadczający, że chłopiec został dopuszczony do pełnienia funkcji ministranta w żegocińskiej parafii.

    Zwracając się do zebranych w kościele ministrantów, ich rodziców i pozostałych wiernych ks. proboszcz Leszek Dudziak powiedział, że bardzo się cieszy z tego, że w  szeregi ministrantów wstępuje kolejnych 11 chłopców. Pogratulował chłopcom ich decyzji, a rodzicom złożył gratulacje za dobre wychowanie synów.
     Po zakończeniu nabożeństwa księża z żegocińskiej parafii i nowo przyjęci ministranci zrobili sobie pamiątkową, wspólną fotografię.
     Do grupy ministrantów dołączyli następujący chłopcy: Burkowicz Kamil, Sławęta Łukasz, Kmiecik Waldemar, Bulanda Kacper, Dudzic Adrian, Ruman Dawid, Oświęcimka Bartłomiej, Dziedzic Dawid, Zelek Łukasz, Pławecki Artur, Czapeczka Damian. 

 Włączenie nowych ministrantów do posługi w żegocińskim kościele parafialnym - 18.12.2009. Włączenie nowych ministrantów do posługi w żegocińskim kościele parafialnym - 18.12.2009.
Włączenie nowych ministrantów do posługi w żegocińskim kościele parafialnym - 18.12.2009. Włączenie nowych ministrantów do posługi w żegocińskim kościele parafialnym - 18.12.2009.
Włączenie nowych ministrantów do posługi w żegocińskim kościele parafialnym - 18.12.2009. Włączenie nowych ministrantów do posługi w żegocińskim kościele parafialnym - 18.12.2009.
Włączenie nowych ministrantów do posługi w żegocińskim kościele parafialnym - 18.12.2009. Włączenie nowych ministrantów do posługi w żegocińskim kościele parafialnym - 18.12.2009.
Włączenie nowych ministrantów do posługi w żegocińskim kościele parafialnym - 20.12.2009.

RELACJA FILMOWA >>>

MINISTRANCI 2007 >>>

MINISTRANCI 2008 >>>

[wstecz]

[parafia]