BISKUP JANUSZ KALETA BIERZMOWAŁ GIMNAZJALISTÓW

Ks. Bp Janusz Kaleta przy wejściu do żegocińskiego kościoła.

Gimnazjaliści oczekujący na bierzmowanie.
Ks. Bp Janusz Kaleta przy wejściu do żegocińskiego kościoła. Gimnazjaliści oczekujący na bierzmowanie.

   62 uczniów z klas trzecich gimnazjum z terenu Parafii Kamionna i Żegocina bierzmował 18 maja 2009 roku w żegocińskim kościele parafialnym ks. bp Janusz Kaleta. Święcenia biskupie przyjął 24 listopada 2006 r. w Rzymie. Obecnie jest administratorem apostolskim w Atyrau, w Kazachstanie. Do sparaw związnych z posługa kapłańską w tym dalekim kraju wracał podczas wieczornego nabożeństwa kilkakrotnie.
   Po przywitaniu przed bramą kościoła, ks. bp przeszedł w asyście ks. proboszcza Leszka Dudziaka i ministrantów przez szpaler kandydatów do bierzmowania, a następnie pomodlił się przed ołtarzem głownym kościoła. Po rozpoczęciu nabożeństwa został powitany przez delegację wiernych z parafii Kamionna i Żegocina.
  Następnie głos zabrał ks. proboszcz Leszek Dudziak, który powitał księdza biskupa i porosił go o poprowadzenie nabożeństwa, Słowo Boże i udzielenie gimnazjalistom sakramentu bierzmowania.
   Uroczystą mszę świętą, którą uświetnił śpiew grupy parafialnej "Oaza", prowadzonej przez panią Annę Rogalka, koncelebrowało pięciu kapłanów. Oprócz księdza biskupa Kalety, byli to: ksiądz proboszcz z Żegociny Leszek Dudziak, ksiądz proboszcz z Kamionnej Jerzy Jawor, ks. Ryszard Sroka z diecezji sosnowieckiej oraz ks. rezydent Michał Smolik.
   Ceremonia bierzmowania ma kilka podstawowych elementów. Następuje  przedstawienie kandydatów biskupowi, przemówienie biskupa do kandydatów, uwzględniające wszystkich wiernych obecnych; odnowienie przyrzeczeń chrzestnych; modlitwa biskupa o dary Ducha Świętego, z wyciągniętymi rękami nad kandydatami; udzielenie sakramentu bierzmowania każdemu kandydatowi z osobna; modlitwa powszechna i błogosławieństwo końcowe.

  Bierzmowanie 2009 w Żegocinie. Bierzmowanie 2009 w Żegocinie.
Dzieci pierwszokomunijne,  świadkowie i kandydaci do bierzmowania w kościele.
  Bierzmowanie 2009 w Żegocinie. Bierzmowanie 2009 w Żegocinie.
Ks. Bp Janusz Kaleta rozpoczyna nabożeństwo. Powitanie Ks. Biskupa przez proboszcza - ks. Leszka Dudziaka.
  Bierzmowanie 2009 w Żegocinie. Bierzmowanie 2009 w Żegocinie.
Kandydatki dobierzmowania podczas śpiewu liturgicznego. Modlitwa o dary Ducha Świętego.

Bierzmowanie 2009 w Żegocinie.

Bierzmowanie 2009 w Żegocinie.
Bierzmowanie 2009 w Żegocinie. Bierzmowanie 2009 w Żegocinie.
   Ceremonia bierzmowania.
Bierzmowanie 2009 w Żegocinie.  Bierzmowanie 2009 w Żegocinie.
Modlitwy bierzmowanych. Składanie darów ołtarza.
Bierzmowanie 2009 w Żegocinie. Bierzmowanie 2009 w Żegocinie.
Kapłani podczas odprawiania Mszy Świętej. Komunia Święta.
 Bierzmowanie 2009 w Żegocinie. Bierzmowanie 2009 w Żegocinie.
Podziękowania delegacji bierzmowanych dla księży. Nabożeństwo uświetniła parafialna schola. 
 Bierzmowanie 2009 w Żegocinie. Bierzmowanie 2009 w Żegocinie.

Końcowa mowa księdza proboszcza.

Końcowe błogosławieństwo księdza biskupa.

   Każdy kto przyjął Sakrament Bierzmowania staje się doskonalszym członkiem Kościoła i w pełnym stopniu może korzystać z darów Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Młodym ludziom dopiero wkraczającym w dorosłe życie dary te są w dzisiejszych czasach szczególnie potrzebne. Oby tylko zechcieli z nich skorzystać. O to właśnie modlili się wierni zgromadzeni w żegocińskim kościele, wśród których byli także niezbędni przy tej uroczystości świadkowie, towarzyszący bierzmowanym oraz dzieci pierwszokumunijne, które przystąpiły do tego sakramentu dzień wcześniej.

[zegocina.pl]                                 [parafia]