KONKURS PALM WIELKANOCNYCH 2008

  Konkurs Palm 2008 w Parafii Żegocina.  Konkurs Palm 2008 w Parafii Żegocina.

    Z palmami wielkanocnymi w żegocińskiej parafii różnie bywało. Jedną z ciekawych sytuacji opisuje w książce "Żegocina dawna i współczesna" Czesław Blajda. Pisze, że w Żegocinie zaraz po I wojnie światowej ksiądz proboszcz zakazał noszenia wysokich palm, a nawet zarządził ich obcinanie przy kościele przez wikariusza i kościelnego.
    Potem już nie było takich zakazów, a ksiądz Antoni Poręba, wzorem Lipnicy Murowanej, zaczął nawet organizować konkursy palm, w których nie najważniejszą, ale także uwzględnianą przy ocenie palm, była ich wysokość.
    W tym roku do kościoła parafialnego w Żegocinie wierni przynieśli wiele pięknych palm. Powołane przez księdza proboszcza jury miało więc sporo problemów z wyborem tych, które chciano nagrodzić. Komisja, w której pracowali księża wikariusze (Janusz Psonak i Roman Łagosz), Anna Rogala, Anna Maurer i Tadeusz Olszewski, zdecydowało się wprowadzić dwa kryteria oceny. Pierwsza to wysokość palm, druga wystrój i zachowanie tradycyjnych sposobów ich wykonania.
   W kategorii pierwszej jury przyznało następujące nagrody:
- pierwszą dla 7- metrowej palmy zgłoszonej do konkursu przez: rodzeństwo Mikołaja (kl. III) i Weronikę Janiczków (kl. I gimnazjum) z Żegociny,
- dwie drugie dla 5 - metrowych palm:  Ewy Waligóry z Żegociny i palmy Mikołaja Bilskiego z Bełdna,
- trzecią dla palmy Pauliny i Przemka Gąsiorków z Bytomska.
   Dodatkowo wyróżniono palmy: Natalii i Dominika Krawczyków z Rozdziela, Jakuba Lecha z Żegociny i Dominika Majerskiego z Żegociny.
   W kategorii na najładniejszą, tradycyjną palmę wyróżnienia otrzymali: Bartłomiej Jędrzejek z Rozdziela, Maciej Jędrzejek z Rozdziela, Patryk Kącki z Żegociny, Natalia i Magda Czech z Żegociny, Jerzy Wolak z Żegociny, Patryk Ptaszek z Żegociny i Mateusz Adamczyk z Rozdziela.
   Wymienione wyżej osoby otrzymały wartościowe nagrody książkowe ofiarowane przez Księdza Proboszcza Leszka Dudziaka (ze względu na chorobę nie mógł uczestniczyć w pracach komisji) i Wójta Gminy Jerzego Błoniarza. Docenieni za udział w konkursie zostali zresztą wszyscy, którzy po zakończeniu mszy świętej, zgłosili się z palmami do konkursu. Otrzymali obrazki z wizerunkiem Patrona Parafii - Świętego Mikołaja oraz słodycze.

Konkurs Palm 2008 w Parafii Żegocina. Konkurs Palm 2008 w Parafii Żegocina.
Konkurs Palm 2008 w Parafii Żegocina. Konkurs Palm 2008 w Parafii Żegocina.

Konkurs Palm 2008 w Parafii Żegocina.

Konkurs Palm 2008 w Parafii Żegocina.

    Tradycji stało się wiec zadość także w tym roku. Wśród obserwatorów konkursu palm byli także mieszkańcy odległego miasta - Kalisza. Przyjechali specjalnie do Żegociny, żeby zobaczyć tutejsze palmy i konkurs, o którym dowiedzieli się z Internetu. Państwo ci, jeżdżą po całej Polsce, aby podziwiać i uwieczniać na zdjęciach piękne polskie palmy. Zapytani o krótką ocenę tego, co widzieli, stwierdzili, że palmy są piękne, ale jednocześnie uznali, że konkurs powinien odbywać się nie wewnątrz świątyni, ale na dziedzińcu kościelnym.
   Ich uwaga jest słuszna i pewnie w latach następnych, jeśli tylko pogoda będzie na to pozwalała, konkursowe przeglądy mieć będą miejsce poza murami kościoła, tak, jak to było w roku 2000.

50. JUBILEUSZOWY KONKURS PALM W LIPNICY MUROWANEJ >>>

[archiwum]                                                         [parafia]                                                    [konkursypalm]