ODPUST PARAFIALNY W ŻEGOCINIE 6 - 7.XII.2008

SOBOTA - 6 GRUDNIA 2008
Pierwszy dzień odpustu w Żegocinie. Pierwszy dzień odpustu w Żegocinie.

    W sobotę 6 grudnia 2008 roku rozpoczął się w żegocińskiej parafii odpust ku czci Patrona Parafii - Świętego Mikołaja. Msze Św. w tutejszym kościele odprawione zostały o godz. 7.30, 8.30, 11.00 i o 16.00. Szczególny wymiar miała ta ostatnia. Odprawiona została przez ks. Janusza Psonaka w intencji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytomsku. Oprawę muzyczną ubogacającą nabożeństwo stworzyły: debiutujący chór parafialny oraz zespół "Oaza", od wielu już lat działający przy tutejszej parafii. Teksty liturgiczne i niektóre modlitwy czytały dzieci z bytomskiej szkoły. Homilię o Świętym Mikołaju i złych oraz dobrych tradycjach z nim związanych wygłosił natomiast ks. Roman Łagosz. Po mszy świętej, na zewnątrz dzieci z działającego przy bytomskiej szkole Koła "Caritas" pod opieką katechetki - pani Teresy Mleczko - zbierały pieniądze na pomoc dla dzieci chorych z terenu parafii. Każdy, kto dołożył grosik, otrzymywał świąteczny prezencik przygotowany przez uczniów szkoły.
    Szczególnie dużo na tym wieczornym nabożeństwie było dzieci. W zdecydowanej większości to członkowie różnych grup kościelnych: ministranci, Służba Maryjna, lektorzy itd. To właśnie do nich przybył po zakończeniu mszy Święty Mikołaj, który przez ponad pół godziny rozdawał różne prezenty. Dostały je nie tylko dzieci, ale także dorośli opiekujący się tymi grupami: księża katecheci, kościelny, organista, założycielka i kierowniczka zespołu "Oaza" - pani Anna Rogala.

Pierwszy dzień odpustu w Żegocinie. Pierwszy dzień odpustu w Żegocinie.
Pierwszy dzień odpustu w Żegocinie. Pierwszy dzień odpustu w Żegocinie.
Pierwszy dzień odpustu w Żegocinie. Pierwszy dzień odpustu w Żegocinie.
NIEDZIELA - 7 GRUDNIA 2008
Drugi dzień odpustu w żegocińśkiej parafii. Drugi dzień odpustu w żegocińśkiej parafii.

     W niedzielę był drugi dzień odpustu parafialnego. Szczególnie uroczysta była suma o godz.11, koncelebrowana przez kilku kapłanów. Ksiądz proboszcz Leszek Dudziak zaprosił na nią całą parafię i wszystkie istniejące w niej grupy i zespoły parafialne. Zagrała Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie, śpiewały zespoły: "Oaza" i Chór Parafii Świętego Mikołaja w Żegocinie.
    Głównym celebransem był rodak z Bełdna - ks. dr Stanisław Bilski, który w tym roku obchodzi srebrny Jubileusz Kapłaństwa. Po rozpoczęciu nabożeństwa delegacje poszczególnych grup: dzieci i młodzieży, parafian i Rady Duszpasterskiej złożyły Księdzu Jubilatowi gratulacje i życzenia wraz z darami. Kazanie wygłosił ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski z Tarnowa. Mówił w nim o kucie Świętego Mikołaja i jego grobie w Bari. Drugą części homilii poświęcił tematowi jubileuszy. Odniósł się także do osobistej przyjaźni z Księdzem Jubilatem.
     Fatalna pogoda, chłód i ciągłe opady deszczu spowodowały, że na nabożeństwie było nieco mniej wiernych, niż w latach poprzednich. Dlatego też ksiądz proboszcz Leszek Dudziak dziękował szczególnie serdecznie tym, którzy przyszli na sumę, aby dziękować Świętemu Mikołajowi i modlić się w intencji Księdza Jubilata. Podziękowania złożył także wszystkim, którzy przygotowali odpustowe nabożeństwa. Z powodu złej pogody nie było także tradycyjnej procesji wokół ołtarza. Nabożeństwo odpustowe zakończyła więc adoracja Najświętszego Sakramentu.

Drugi dzień odpustu w żegocińśkiej parafii. Drugi dzień odpustu w żegocińśkiej parafii.
Drugi dzień odpustu w żegocińśkiej parafii. Drugi dzień odpustu w żegocińśkiej parafii.

Drugi dzień odpustu w żegocińśkiej parafii.

Drugi dzień odpustu w żegocińśkiej parafii.

Drugi dzień odpustu w żegocińśkiej parafii.

Drugi dzień odpustu w żegocińśkiej parafii.

RELACJA WIDEO Z DRUGIEGO DNIA ODPUSTU >>>

 Odpust 2003.

Odpust w 2004 r.

Odpust w 2005 r.

Odpust 2006.

Odpust 2007.

Odpust w 2003 r. Odpust w 2004 r. Odpust w 2005 r. Odpust w 2006 r. Odpust w 2007 r.

    Słowo "odpust" ma kilka znaczeń. W kościele katolickim to święto patrona danej parafii, ale także darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, jak również określenie całej otoczki zarówno religijnej (procesja) jak i świeckiej (kramy) tej uroczystości. Najważniejszy jest jednak religijny wymiar uroczystości.

CO TO JEST ODPUST I JAK GO UZYSKAĆ ? >>>   |   ODPUSTY W KOŚCIELE KATOLICKIM >>>

[wstecz]                                                                                                                                                                                [www.zegocina.pl]