RADOSNY DZIEŃ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

 I Komunia Święta 2008.

I Komunia Święta 2008.
Początek ceremonii miał miejsce przed kościołem. Rodzice błogosławią dzieci.

    18 maja 2008 roku był radosnym dniem w życiu żegocińskiej parafii. W niedzielne południe do swojej pierwszej Komunii Świętej przystąpiło tu bowiem 35 dziewięciolatków - uczniów szkół podstawowych z Bytomska (15 dzieci) i Żegociny (20 dzieci). Ceremonia miała radosną oprawę i pozostanie z pewnością w pamięci każdego dziecka do końca życia. W tym szczególnym dniu dzieciom towarzyszyli rodzice, rodzice chrzestni, najbliżsi członkowie rodziny.   
    Pierwszokomunijną sumę celebrowało trzech kapłanów: ks. proboszcz Leszek Dudziak, ks. Janusz Sądel i ks. Michal Smolik. Witając zgromadzonych ks. proboszcz zwrócił uwagę na fakt, że w tym roku I Komunia Święta wypadła w 88 rocznicę urodzin Sługi Bożego - papieża Jana Pawła II.
Stwierdził także, że Pierwsza Komunia jest czasem refleksji dla rodziców: kim ja jestem jako ojciec, matka na drodze życia mojego dziecka?

 I Komunia Święta 2008. I Komunia Święta 2008.
Rodzice i dzieci pierwszokomunijne przed kościołem.

  Całe nabożeństwo przebiegało w taki sam sposób, jak we wszystkich latach poprzednich. W kazaniu do zgromadzonych, a zwłaszcza dzieci pierwszokomunijnych ks. proboszcz rozwinął słowa wypisane na ozdobnych tablicach, umieszczonych po obu stronach ołtarza głównego. Na pierwszej były słowa - jakby dzieci: Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi", na drugiej słowa samego Pana Jezusa: "Bierzcie i jedzcie - to jest ciało moje, albowiem moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a krew moja prawdziwym napojem".
     Podczas mszy świętej nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz złożenie przez dzieci nowych przyrzeczeń, w tym o powstrzymaniu się od spożywania napojów alkoholowych do ukończenia 18 roku życia. Przed rozpoczęciem najważniejszej części mszy, jaką jest liturgia eucharystyczna, dzieci złożyły dary ofiarne, m. in. chleb, kielich, puszkę z komunikantami. W tym roku darem rodziców były tapicerskie wyścielenia do siedzeń w stellach.
    W końcowej częsci nabożeństwa dzieci złożyły podziękowania i podarowały kwiaty wszystkim, którzy uczestniczyli w procesie przygotowania do przyjęcia I Komunii Świętej, tj. księżom, katechetkom, wychowawcom klas. Do zebranych ponownie zwrócił się ks. proboszcz Leszek Dudziak, który powiedzieł, m. in. następujące słowa podziękowań: - Myślę, że każdy trud, jaki ktokolwiek włożył w przygotowanie uroczystości, a zwłaszcza w kształtowanie delikatnego sumienia dziecka, wcześniej czy później za ten trud otrzyma nagrodę. Zwrócił także uwagę rodzicom, aby rzeczy towarzyszące temu świętu, prezenty, przyjęcia, nie przysłoniły najważniejszej rzeczy, jaką jest przyjęcie I Komunii Świętej. Zaprosił także dzieci i ich rodziców do przychodzenia do kościoła na specjalne nabożeństwa przez najbliższą oktawę.

 I Komunia Święta 2008.  I Komunia Święta 2008.
Pierwsza modlitwa przed ołtarzem. Ks. proboszcz powitał przybyłe dzieci, ich rodziców i krewnych.
   I Komunia Święta 2008.  I Komunia Święta 2008.
  I Komunia Święta 2008.  I Komunia Święta 2008.
Wspólna modlitwa dzieci i rodziców. Przy ołtarzu księża: J. Sądel, L. Dudziak, M. Smolik.
Moment przyjmowania Komunii Świętej. Moment przyjmowania Komunii Świętej.
Moment przyjmowania Komunii Świętej. Moment przyjmowania Komunii Świętej.
Najważniejsza część uroczystości - moment przyjmowania Komunii Świętej.
 I Komunia Święta 2008.  I Komunia Święta 2008.
Podziękowania dla kapłanów i katechetów. Ksiądz katecheta Janusz Psonak rozdał dzieciom pamiątkowe obrazki.
 I Komunia Święta 2008.  I Komunia Święta 2008.
Dzieci z Bełdna i Żegociny wraz z księżmi, katechetką i wychowawczynią klasy. Dzieci z Bytomska wraz z księżmi, katechetką oraz wychowawcą klasy.
 I Komunia Święta 2008.  I Komunia Święta 2008.
Pamiątkowe zdjęcie z księdzem i katechetką. Kościół parafialny w Żegocinie tuż po zakończeniu nabożeństwa.

[archiwum.zegocina.pl]                                 [parafia]