HISTORIA PARAFII W ŁĄKCIE

Kapliczka dworska Kaplica drewniana (1986 r.) Przeniesienie obrazu MBNP
do nowego kościoła.
Peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej - 2001 r.

     Wioski Łąkta Górna i połowa Łąkty Dolnej należały od 1293 roku do parafii w Żegocinie. Od najdawniejszych jednak czasów w sercach tutejszych ludzi kiełkowała myśl, aby na tej ziemi powstał Kościół. W czasach pańszczyźnianych za dziedzica Armatowicza została wybudowana kaplica dworska.

Kaplica dworska

     Następny dziedzic Adam Rutowski sprowadził do tej kaplicy obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który został namalowany przez kogoś z jego rodziny. Od tego czasu rodzina dziedzica i tutejsi mieszkańcy uczestniczyli w niedzielnych mszach świętych w tejże kaplicy.
     Po II wojnie światowej majątek dworski przeszedł na Skarb Państwa i został przekazany Krakowskiemu Przedsiębiorstwu "Chemobudowa" na ośrodek. W latach stalinowskich zabroniono odprawiania mszy świętych. Mieszkańcy obydwu wsi prosili wtedy księdza Wojciecha Białasa, aby czynił starania Kurii Diecezjalnej w Tarnowie o zezwolenie na budowę Kościoła w Łąkcie Górnej. W tych czasach uzyskanie zezwolenia na budowę sakralnych obiektów było nie realne. Ponownie, myśl o budowie Kościoła odżyła, gdy do żegocińskiej parafii przyszedł nowy proboszcz - ksiądz Antoni Porębą, sytuacja w Polsce nieco się zmieniła. 
     Proboszcz Antoni patrzył na życie realnie: "Ludzie z tego terenu mają do kościoła daleko. W Łąkcie jest potrzebny Kościół". Matka Boża Nieustającej Pomocy czczona przez tutejszych mieszkańców sama wyszukała sobie miejsce. Tu, gdzie stała prowizoryczna kaplica mieszkały wcześniej dwie siostry: Maria i Joanna Paruch. Ostatnia z nich proponowała przed śmiercią, aby skromną posiadłość przekazać na rzecz parafii w Żegocinie. Była to stara, kryta strzechą chałupina wraz z kawałkami ziemi, w pobliżu której miała być usytuowana oczyszczalnia ścieków. Po śmierci sióstr budynek z przyległym polem zakupił od rodziny Marii i Joanny Teofil Kukla planując jego rozbiórkę w najbliższym czasie. Mieszkańcy wsi nie zaakceptowali lokalizacji oczyszczalni ścieków. Wizja lokalna sprawiła, że zatwierdzone plany w tym miejscu zakwestionowano. Nakazano wstrzymać pracę (już był zrobiony kolektor) i szukać innego terenu - ten był najrówniejszy i najładniejszy w Łąkcie.
     Skoro tak potoczyły się sprawy należało jak najszybciej organizować parafię i budować kościół. Ksiądz proboszcz Antoni Poręba wykupił od Teofila Kukli ten stary walący się dom. Pole włączono do majątku parafii w Żegocinie a dom przerobiono i zaadoptowano na potrzeby nowej parafii. Takim to sposobem powstała w Łąkcie kaplica.

Kaplica w Łąkcie 1986 r.

     Dnia 20 kwietnia 1986 roku ksiądz biskup Władysław Bobowski poświęcił kaplicę. Tego samego dnia Urząd Wyznań i Kuria Diecezjalna w Tarnowie erygowały nową parafię Łąktę. Na proboszcza nowo powstałej parafii został mianowany ksiądz Stanisław Szczygieł. Pierwszy odpust ku czci Matki Boskiej Nieustającej Pomocy odbył się 29 VI 1986 roku. Po tej uroczystości ksiądz proboszcz przystąpił do organizacji parafii. Grunty pod budowę kościoła, plebani i cmentarza przejęto od czterech właścicieli: Władysława Rośka, Anny Bliskiej, Heleny i Andrzeja Krawczyków oraz Józefa Dziedzica. W międzyczasie gromadzono materiały budowlane. Dnia 29 czerwca 1986 roku Ojciec Święty poświęcił w Watykanie obraz zakupiony przez tutejszych parafian. Po przeprowadzeniu gruntu na własność parafii, od listopada 1986 roku do sierpnia 1987 roku czynił ksiądz proboszcz starania o pozwolenie na budowę kościoła, plebani i cmentarza. Zezwolenie otrzymał 12 VIII 1987 roku, a już 26 VIII 1986 roku rozpoczęto budowę plebani. 12 IX 1987 roku ksiądz biskup Józef Gucwa poświęcił pole pod cmentarz i kościół. 6 XII 1988 roku oddano do użytku nową plebanię wybudowaną za dziesięć miesięcy roboczych.
     16 maja 1989 roku rozpoczęto budowę kościoła. Prace budowlane nadzorował inżynier Kazimierz Furgalski z Tamowa. Kierownikiem budowy był pan Stanisław Florek z Stopnic, a kościół powstał za osiemnaście miesięcy roboczych.
     Otwarcie kościoła nastąpiło dnia 16 listopada 1991roku - wtedy to przeniesiono uroczyście pod przewodnictwem księdza biskupa Piotra Bednarczyka obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy ze starej kaplicy (już nie istniejącej) do nowego kościoła. Wyjątkowe powstanie parafii i szybkie tempo wznoszenia kościoła świadczą, że to Ona - Maryja budowała ten kościół , "a myśmy Jej tylko pomagali". Podczas budowy nie było żadnego wypadku, o własnych siłach potrafiliśmy dokonać tak wielkiego dzieła.
     W 1991 roku miejscowy stolarz - parafianin Stanisław Krzysztofiak wykonał ławki. Wkrótce potem zakupione zostały do kościoła elektroniczne organy.
     21 czerwca 1992 roku ksiądz biskup ordynariusz Józef Życiński w czasie odpustu dokonał poświęcenia nowego kościoła. Jesteśmy wdzięczni Matce Bożej Nieustającej Pomocy za jej opiekę nad dziełem tworzenia parafii przez cały czas budowy, aż do chwili obecnej. Ona daje tak wiele dowodów Swojej opieki nad nami. Tak dużo jest przez Jej przyczynę otrzymywanych łask, które są spisywane w specjalnej księdze. Chcemy okazywać Jej za wszystko wdzięczność i dlatego każdej środy gromadzimy się u Jej stóp na Nowennie.

Kościół parafialny w Łąkcie

    Kiedy w 1991 roku poraź pierwszy weszliśmy do kościoła nie było jeszcze ławek. Ksiądz proboszcz z parafianami stopniowo je zakupywali. Po krótkim czasie zostały zakupione nowe organy. Wraz z pomocą parafian zakupiono i zamontowano ogrzewanie. W 1996 roku w naszej parafii były Misje Święte. Trwały od 19 do 27 października. Uroczystość ta zgromadziła prawie wszystkich parafian.
     W 1997 roku została wykonana nastawa ołtarzowa na ścianie głównej. U samej góry znajduje się Pan Jezus na krzyżu a po bokach dwa anioły. Pod krzyżem zostało wykonane mozaikowe tło na środku którego umieszczony został obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, patronki naszej parafii. Poniżej znajdują się cztery płaskorzeźby przedstawiające świętych: po lewej stronie Święty Wojciech i Święta Kinga, a po prawej Błogosławiona Karolina Kózka i Święty Stanisław.
    W 2001 roku wykonana została nastawa ołtarza w bocznej kaplicy. Jest to mozaikowe tło przedstawiające dwie greckie litery alfę i omegę. Na środku tegoż tła został umieszczony obraz Jezusa Miłosiernego, który został namalowany przez malarkę - panią Agnieszkę Surowiec z Tarnowa (to córka artystki - pani Bogdany Drwal, która to pani wykonywała nastawę ołtarzową ołtarza głównego i w kaplicy. Poświęcenia tego dzieła dokonał ksiądz biskup Piotr Bednarczyk.

Peregrynacja

    Dnia 2 marca 2001 r. do parafii przybyła Matka Boska Częstochowska w Jasnogórskim Obrazie.  Obraz Królowej Polski przejmowaliśmy od sąsiedniej parafii Muchówka. Przygotowanie parafian do przyjęcia Obrazu Pani Jasnogórskiej poprzez Rekolekcje Święte prowadził ojciec Andrzej Mikołajczyk. Po przywitaniu Matki Boskiej w Jej Jasnogórskim Obrazie odbyło się nocne czuwanie. O godzinie 24.00 odbyła się Pasterka ku czci Matki Boskiej  Częstochowskiej. Uroczyste pożegnanie Obrazu Jasnogórskiej Pani przez parafian Łąkty odbyło się 3 marca 2001 roku. Pożegnanie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą o godzinie 15.00, po której poszczególne stany żegnały Matkę Bożą. Jako pierwszy słowa pożegnania ku Jasnogórskiej Pani kierował proboszcz parafii ksiądz Stanisław Szczygieł. Następnie słowa pożegnania ku Matce Bożej kierowali przedstawiciele ojców i matek, młodzież oraz dzieci z naszej parafii. Po pożegnaniu obraz przejęła sąsiednia parafia Trzciana. Na uroczystość tą przybyli prawie wszyscy parafianie oraz goście z sąsiednich parafii.
    Były to piękne i niezapomniane chwile kiedy to Królowa Polski po raz pierwszy odwiedziła swój wiemy lud w parafii Łąkta. Jako wotum za Jej obecność wśród nas ks. proboszcz zaproponował parafianom, aby w każdą ostatnią środę miesiąca odbywała się (później niż zwykle tj. o godz. 20.00) Nowenna ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy i kończyła się apelem jasnogórskim o godz. 21.00. Propozycja została przez parafian zaakceptowana i bardzo dużo wiernych w ten wieczór gromadzi się na wspomnianym nabożeństwie maryjnym.

Parafialne dożynki
   
Tradycja dożynek parafialnych zrodziła się w parafii Łąkta wraz z jej powstaniem z inicjatywy księdza proboszcza Stanisława Szczygła w 1986 r.

     Wieńce dożynkowe zawsze nawiązują  w swoim wyglądzie do tego czym żyje w danym roku wspólnota parafialna lub Ojczyzna. Pamiętny pierwszy wieniec, przedstawiał kaplicę - pierwsze dzieło wspólnoty parafialnej i pierwsze dzieło kultu miejscowej społeczności. Był też misternie wyklejony z ziaren obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy patronki parafii. Gdy budowano kościół wykonano ze zboża makietę kościoła. Był piękny orzeł - godło Polski. Robiono wieńce nawiązujące do liturgii, a więc był kielich ze zboża, czy monstrancja. Był krzyż z kotwicą. Każdego roku, aż dotąd były wykonywane dwa wieńce. Jeden przez mieszkańców Łąkty Dolnej, a drugi przez mieszkańców Łąkty Górnej. Nad tymi dziełami mieli piecze starostowie typowani przez księdza proboszcza. Starosta z Łąkty Górnej, starościna z Łąkty Dolnej. Na następny rok była zmiana. Obrzędowi poświęcenia towarzyszyła bogata oprawa. Gdy ludziom żyło się lepiej, było pieczone ciasto i po nabożeństwie wszystkich uczestników nim częstowano. Gdy przyszedł czas, że na mąkę, cukier i inne artykuły żywnościowe zostały wprowadzone kartki, więc zaniechano poczęstunku. Kiedy czasy się zmieniły ponownie wprowadzono bardzo smaczne drożdżówki. Podczas poczęstunku na placu przy kościele młodzież prezentowała różne przyśpiewki ludowe na tą okazje przygotowane. W różnych strojach i różnymi środkami lokomocji wieńce do kościoła przywożono. Nie sposób w krótkim sprawozdaniu opisać wszystkie wieńce, ich wygląd i całą oprawę towarzyszącą wspomnianym uroczystością. Bez samochwały, trzeba szczerze przyznać, że żadna okoliczna parafia w takiej formie i oprawie i przez tak długo czas nie urządza dożynek. Wszystko to kosztuje wiele pracy, ale ta praca broni przed zapomnieniem tego co polskie i chrześcijańskie. Takie uroczystości dają trochę radości i jednoczą ludzi.

pracowanie: Katarzyna Klimek - LO w Żegocinie. 2001 r.
Praca została napisana na podstawie materiałów uzyskanych od księdza
proboszcza Stanisława Szczygła.

KALENDARIUM WYDARZEŃ W PARAFII ŁĄKTA >>>

O

[wstecz]