PROTOKÓŁ SPOTKANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO RODZINY SZKÓŁ ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ

       W dniach 14-15 października b.r. w Krakowie odbył się Zjazd Szkół im. św. Jadwigi Królowej, w którym wzięli udział przedstawiciele ponad 30 szkół z całej Polski. Celem zebrania było stworzenie, , wspólnoty placówek, która pomagałaby w nawiązywaniu kontaktów, opracowywaniu autorskich programów wychowawczych, wymianie doświadczeń, a przede wszystkim tworzenia modelu kształtowania osobowości młodego człowieka na wzór św. Jadwigi Królowej.
W spotkaniu uczestniczyli: członkowie Sodalicji Świętej Jadwigi Królowej Jadwigi - jej przewodniczący Jan Pociej i prof. Maria i Jan Bruzda; s. dr Adelajda Sielepin ze Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego oraz opiekunka Archiwum Królowej Jadwigi dr Stanisława Postawa.
       Zjazd rozpoczął się w sali "Cordelianum" przy kościele św. Marka o godzinie 16.00. wzór Jadwigi jest szczególnie cenny.
Po zakończeniu prezentacji szkół przez poszczególnych przedstawicieli nastąpiła ożywiona dyskusja na temat powołania do życia "Rodziny Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej". Ostatecznie wyłoniony został Komitet Założycielski Rodziny, którego przewodniczącą została p. Stanisława Buczek - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Kaszowa a zastępcą dyr. Szkoły Podstawowej w Lublinie p. Jerzy Piskor.
Druga część spotkania miała miejsce w godzinach wieczornych, na której zostały określone cele działania "Rodziny Szkół. św. Jadwigi Królowej". Ustalono, że Rodzina będzie miała swoja stronę internetową, www.rodzinajadwigiwawelskiej.pl na której znajdą się wszelkie informacje dotyczące zarówno Stowarzyszenia jak również szkół do niej należących.
       Za główne cele pracy na najbliższy okres przyjęto:
1.    Stworzenie mapy szkół im. Św. Jadwigi Królowej.
2.    Stworzenie wizytówek szkół na stronach WWW.
3.    Podział Polski na okręgi i opracowanie dla nich szlaków z miejscami związanymi ze św. Jadwigą, co stanowiłoby ciekawą ścieżkę edukacyjną dla młodzieży z danego regionu i nie tylko.
4.    Nawiązanie kontaktu z Rodziną Szkół Jana Pawła II.
5.    Powołanie forum katechetów.
6.    Poczynienie starań o wydanie reprintu książki bp W. Bandurskiego - "Jadwiga Święta Królowa na polskim tronie".
       Podczas obrad Komitetu Założycielskiego ustalono, że z okazji 10-lecia kanonizacji świętej Jadwigi Królowej w dniu 8 czerwca 2007 roku, w Krakowie zostanie zorganizowany Zjazd szkół pod patronatem Królowej z całej Polski. Obecni delegaci zobowiązali się do wyszukania i powiadomienia wszystkich istniejących szkół. Zaplanowano uroczystą mszę św. na dziedzińcu wawelskim oraz pochód szkół w pełnej krasie: ze sztandarami, w historycznych strojach.

Źródło: www.rodzinajadwigiwawelskiej.pl

[wstecz]