POŚWIĘCENIE I ODDANIE DO UŻYTKU
ZMODERNIZOWANEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ŻEGOCINIE
28.09.2002

Końcowy fragment  uroczystości - występ artystyczny młodzieży.

       To była podniosła, pełna patriotycznych i wychowawczych elementów oraz świetnie przygotowana i przeprowadzona uroczystość. Wszystko rozpoczęło się od uroczystej Mszy Świętej, którą w żegocińskim kościele parafialnym odprawił o godzinie 10 Ksiądz Biskup Jan Styrna, a towarzyszyli mu księża: z Żegociny: proboszcz ks. prałat Antoni Poręba i Łąkty Górnej - ks. Stanisław Szczygieł. Nabożeństwo uświetnił zespół muzyczno-wokalny składający się z uczennic żegocińskich szkół średnich. Wygłaszając, pełną religijnych refleksji, homilię Ks. Bp Styrna zwrócił uwagę na to, że szkoła, to nie tylko budynek, ale także ludzie i atmosfera dociekań prawdy, uczenia się od mistrzów i przewodników miłości do drugiego człowieka. Wskazał na patrona uroczystości - Św. Wacława - księcia czeskiego, człowieka bardzo wykształconego, który oddał życie, zamordowany przez pogańskiego brata. Wspomniał sylwetki: prof. Antoniego Kępińskiego - wybitnego psychiatry, samarytanina naszych czasów, człowieka oddanego innym bez granic; Edyty Stein - zakonnicy pochodzenia żydowskiego (Teresa Benedykta od Krzyża), której najbardziej charakterystyczną cechą drogi życiowej i naukowej było namiętne poszukiwanie prawdy; Jana Pawła II nauczającego swoim życiem, jak kochać Boga i ludzi.
       Podczas nabożeństwa delegacja uczniów złożyła na ręce Ks. Biskupa dary, wśród których był. m. in. obraz olejny namalowany przez nauczycielkę z Bytomska Teresę Mrugacz, przedstawiający żegociński pejzaż z kościołem w tle.
       Po zakończeniu Mszy Św. uczestnicy uroczystości przeszli do zmodernizowanego budynku Zespołu Szkół w Żegocinie. Przed wejściem do auli, w której odbyła się dalsza część ceremonii, każdemu z zaproszonych gości przypięto białą kokardkę z wrzosem - znak radości z oddania do użytku nowej części obiektu. W wypełnionej po brzegi, pachnącej jeszcze farbą sali, znaleźli się zacni goście. Byli wśród nich - prócz wspomnianych już duchownych - poseł Wiesław Woda, Wicewojewoda Małopolski Ryszard Półtorak, Małopolski Kurator Oświaty Jerzy Lackowski, Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn i wielu innych, a także radni powiatowi i gminni, nauczyciele, sołtysi, rodzice i reprezentacja uczniów szkoły. Filmowy reportaż z uroczystości kręciła bocheńska ekipa krakowskiej "Kroniki".
       W roli prowadzącej imprezę wystąpiła Wicedyrektorka Szkoły mgr Teresa Stachoń. O zabranie głosu poprosiła najpierw Wójta Gminy. Jerzy Błoniarz powitał gości, a następnie wygłosił przemówienie (tekst >>>). Wskazał w nim na troskę o rozwój oświaty, jaką wykazuje żegociński samorząd. Podziękował za pomoc okazaną przy realizacji przedsięwzięcia przez Kuratora, Wojewodę i posła Wodę. Szczególne podziękowania złożył także dyrekcji szkoły i jej pracownikom, którzy także dużo się napracowali przy rozbudowie szkoły i przygotowaniu uroczystości. Wyraził radość z kolejnego udanego przedsięwzięcia, a do uczniów zaapelował, aby dbali o nowy budynek.
       Po przemówieniu Wójta Gminy rozpoczęła się ceremonia poświęcenia (a właściwie pobłogosławienia) obiektu. Po odmówieniu stosownych modlitw Ksiądz Biskup Styrna najpierw pokropił wodą święconą aulę, potem w towarzystwie żegocińskich księży (proboszcza - prałata Antoniego Poręby i Jana Gniewka), Dyrektorki Szkoły mgr Danuty Pączek i Wójta Jerzego Błoniarza udał się do kolejnych pomieszczeń szkolnych, a także do stojącego na przyszkolnym parkingu nowego autobusu - gimbusa. Wszystkie sale i autokar także zostały poświęcone.
       Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych. Wicewojewoda Ryszard Półtorak udekorował Złotym Krzyżem Zasługi Wójta Gminy Jerzego Błoniarza oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi Dyrektorkę Zespołu Szkół Danutę Pączek. Gratulując odznaczeń w swoim krótkim przemówieniu Wicewojewoda Półtorak powiedział: - W dzisiejszych czasach budowa i rozbudowa obiektów szkolnych to wyczyn nadzwyczaj trudny. Ale Żegocina po raz kolejny pokazała, że jest gminą gospodarną i umiejącą sobie radzić.
       Jako kolejny przemawiał poseł Wiesław Woda, który pomógł w uzyskaniu szkolnego autobusu. - Wyrażam przekonanie, że absolwenci tej szkoły będą uzyskiwać najwyższe godności w państwie i w pięknej gminie, w której zdobywali swoje wykształcenie - powiedział. Złożył także okolicznościowe życzenia nauczycielom. Na zakończenie pogratulował wójtowi i dyrektorce szkoły odnaczeń i życzył dalszych sukcesów.
        Kolejnym mówcą był Małopolski Kurator Oświaty Jerzy Lackowski. Najpierw wręczył mgr Teresie Stachoń Nagrodę Kuratora Oświaty, a następnie, zwracając się do zebranych, powiedział m. in: - Kiedy w 1999 roku byłem w Żegocinie na zaproszenie Wójta Gminy, słuchałem jego informacji o planach oświatowych.  Myślałem wówczas, że to tylko takie mówienie. Okazało się jednak, że te plany są realizowane. Aby zrozumieć jak to się dzieje, trzeba znać tutejszych ludzi. Gmina Żegocina ma wielu przyjaciół - nie tylko tych, którzy tu przybyli, ale także innych; którzy jej pomagają z potrzeby serca, nie służbowo.   Niewiele jest takich gmin w Polsce, które rozumieją potrzeby oświaty, mądrze i roztropnie działają, w których uczniowie na miejscu, w swojej gminie mogą się uczyć i wychowywać od przedszkolaka do maturzysty. Nawiązując do zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej, kurator złożył nauczycielom życzenia oraz pogratulował im osiągnięć. - We wszystkich szkołach dzieje się tu dobrze. Absolwenci Waszych szkół radzą sobie w dorosłym życiu. Mieli szczęście, że spotkali tu dobrych nauczycieli, którzy odkryli w nich to, co dobre, oszlifowali talenty. Nie zajmowali się tym, co małostkowe, ale sięgali do sedna spraw. W dzisiejszych czasach ich praca ma wymiar niemal heroiczny - powiedział kurator.
        Głos zabrał także Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek, którego dwie córki uczą się właśnie w żegocińskim Liceum Ogólnokształcącym. W imieniu Rady Gminy i rodziców wyraził radość z faktu poświęcenia i oddania do użytku zmodernizowanego budynku szkoły. (Treść wystąpienia >>>). - Dzisiaj takie czasy, że potrzeba ludzi mądrych, ale i o wielkim sercu, twardych i z mocnym kręgosłupem ale i umiejących dostrzegać potrzeby drugich. Chcę tutaj mocno zaakcentować, że ta szkoła wychowuje takich właśnie ludzi. Jest to niewątpliwie ogromna zasługa Dyrekcji oraz całego grona pedagogicznego, za co w imieniu Rady Gminy i rodziców serdecznie dziękuję - powiedział. Pogratulował Dyrekcji i uczniom pięknego obiektu i życzył dalszych sukcesów i osiągnięć w tej ważnej i odpowiedzialnej pracy.
        Zwracając się do zebranych Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn stwierdził, że oto ziściły się marzenia dyrekcji szkoły i żegocińskiego samorządu. Ale zwrócił także uwagę na fakt braku dostatecznych środków w budżecie samorządów lokalnych na właściwe finansowanie oświaty - Nauczyciele mają otrzymać podwyżkę płac. Boję się, że złotówek w moim budżecie przeznaczonych na ten cel może być za mało. Dlatego apeluję: niech wreszcie deklaracje staną się faktami. Swoje wystąpienie zakończył słowami: - Niech ta szkoła będzie wizytówką gminy i dumą Was wszystkich.
      Przemówił także pan Marek Gabzdyl. - Byłem w Żegocinie uczestnikiem zorganizowanych tu w 1996 roku warsztatów samorządowych. Przyglądałem się tworzonej wtedy strategii rozwoju gminy. Później od Wójta Żegociny i Dyrektorki Szkoły uczyłem się jak przejmować i prowadzić szkoły średnie - powiedział w swoim wystąpieniu wójt pobliskich Raciechowic.
       Pełne radosnych emocji i wzruszeń było końcowe wystąpienie Dyrektorki Zespołu Szkół mgr Danuty Pączek. - Kiedy myślałam o tym, co powiedzieć, myślałam o marzeniach. Są jak kwiaty, które rozkwitają i jak dym, który wiatr rozwiewa. Ale są też marzenia, które stają się realne. Nasze pierwsze marzenia, które snuliśmy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej panem Janem Adamskim i księdzem proboszczem Antonim Porębą podczas obchodów 700-lecia Żegociny (w 1993 r. - przyp. autora) było utworzenie w Żegocinie szkoły średniej. To marzenie stało się rzeczywistością. Potem były kolejne marzenia: utworzenie zasadniczej szkoły zawodowej, wreszcie utworzenie zespołu szkół  i Liceum dla Dorosłych. One także się spełniły. Potem pojawiło się pytanie - jak w tej, niewielkiej, starej szkole, będzie można pracować. Znów marzenie stało się faktem. Szkoła została rozbudowana i zmodernizowana. Radości mojej nie jest w stanie mi dziś nic odebrać. Ta sala - w moich marzeniach - wyposażona w jupitery, odpowiednie nagłośnienie, pozostały sprzęt służyć będzie maturzystom i pozostałym uczniom na szkolne uroczystości, spotkania naukowe i także zabawę. Mam nadzieję, że pan kurator i wojewoda nas wspomogą w realizacji kolejnych marzeń. Marzę, aby w szkole i jej otoczeniu było czysto i fajnie, jak to mówi dziś młodzież "odlotowo". A kiedy już odejdę na emeryturę, chciałbym, aby uszanowano naszą pracę i zrealizowano kolejne marzenia.

      Dyrektorka Zespołu Szkół podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do rozbudowy szkoły, a swoje wystąpienie zakończyła słowami: - Wdzięczność jest mową serca i mam nadzieję, że wszystko, co powiedziałam, było mówione z serca.
      O wygłoszenie okolicznościowego wykładu został poproszony mgr Jerzy Pączek - nauczycieli historii w bocheńskim LO, były uczeń żegocińskiej podstawówki. Na wstępie podziękował swoim byłym nauczycielom za to, że go dobrze wychowali i przygotowali do dalszej nauki. Potem w barwny sposób opowiedział o rozwoju żegocińskiej oświaty, której początki sięgają przykościelnej szkoły, jaka istniała w Żegocinie, najprawdopodobniej już w XV wieku. Były w tej historii wzloty i upadki. Często w losy szkoły wplatała się "wielka" historia. Było w jej rozwoju wiele osób znaczących, do których możemy zaliczyć m. in. wójta Piotra Kępę, którego zasługą jest zbudowanie murowanego budynku szkoły w latach trzydziestych oraz kierownika szkoły Romana Radłowskiego, który rozwinął życie szkoły na bardzo wysokim poziomie i zasłużył się także dla rozwoju Żegociny.
Wykład mgr Jerzego Pączka pt. "Rozwój szkolnictwa  w gminie Żegocina" zakończył oficjalną część uroczystości.
       Potem licznej publiczności zaprezentowano program artystyczny, przygotowany przez uczniów pod kierunkiem nauczycielek: Jadwigi Pączek, Stanisławy Ziółkowskiej i Teresy Stachoń. Krótki koncert skrzypcowy zagrał nauczyciel muzyki Tomasz Cudejko, a młodzież szkolna zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, w którym umiejętnie połączono fragmenty "Wesela" Wyspiańskiego z wierszami żegócińskich poetów: nestorki Anny Łękawy, nauczycielki z Bytomska Teresy Mrugacz i uczennicy miejscowego gimnazjum Aleksandry Wolak. Jakże pięknie zabrzmiały słowa   wiersza młodej poetki pt. "Moja mała Ojczyzna": "Jest takie miejsce w całym wszechświecie, to mały punkcik mizerny i blady. Dla jednych to nic - coś bez znaczenia, a dla mnie rzecz święta - miejsce mojego urodzenia. Tu jest mój dom, rodzice, szkoła, tutaj się modlę i uczę życia. Poznaje ludzi, rośliny, zwierzęta, uczę się kochać i być uśmiechnięta".
       Treść przemówień i zawartość programu artystycznego ściśle współgrała z mottem uroczystości, które napisano na zaproszeniach i frontowej ścianie auli. Są to słowa T. Różewicza: Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia - to jest ta mała, najbliższa ojczyzna.
       - Mam nadzieję, że dzisiejsze święto umocni w nas dumę z tego, skąd jesteśmy - powiedziała żegnając się z uczestnikami uroczystości Teresa Stachoń, pełniąca tego dnia rolę mistrza ceremonii.
       Po wpisaniu się do kroniki szkoły, goście przejechali do Karczmy "U Żegoty", gdzie gospodarze poczęstowali ich odświętnym obiadem. Dopiero tutaj był czas na refleksje po zakończonej uroczystości. - Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co widziałam i słyszałam. Musiałam wycierać łzy, napływające mi do oczu ze wzruszenia. Przyznam, że tak świetnie przygotowanej i przeprowadzonej uroczystości dawno nie widziałam - powiedziała jedna z zaproszonych pań. Tymi słowami z pewnością wyraziła odczucia wszystkich uczestników uroczystości. Niech te słowa będą skromnym podziękowaniem dla wszystkich, którzy przyczynili się do takiego właśnie przebiegu poświęcenia i przekazania do użytku zmodernizowanego budynku Zespołu Szkół w Żegocinie.
                                                                                                                                                                                                                   Tadeusz Olszewski

FOTOREPORTAŻ  >>>

Treść przemówienie Wójta Gminy w Żegocinie Jerzego Błoniarza  >>>

Treść przemówienia Przewodniczącego Rady Gminy w Żegocinie Jana Marcinka >>>

 Szkoła przed modernizacją.     Szkoła po modernizacji.

[wstecz]