NADANIE IMIENIA ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
ZESPOŁOWI SZKÓŁ W ŻEGOCINIE

3

Nadanie imnienia Zespołowi Szkół w Żegocinie. Medal "Fac guod vides" otrzymał m. in. Ks. Infułat Janusz Bielański.

      Właśnie tymi medalami Dyrekcja Szkoły uhonorowała następujące osoby: Stanisławę Postawa - Dyrektorkę Archiwum Świętej Jadwigi (nieobecna na uroczystości), Ks. Infułata Janusza Bielańskiego, Prof. Stanisława Szczura, Prof. Zdzisława Pabisiaka, Prof. Marię i Jana Bruzda, Wójta Żegociny Jerzego Błoniarza, Przewodniczącego Rady Gminy w Żegocinie Jana Marcinka, Proboszcza Parafii w Żegocinie Ks. Leszka Dudziaka oraz Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego, którego dwie przedstawicielki uczestniczyły w uroczystości.

Nadanie imnienia Zespołowi Szkół w Żegocinie. Taniec dworski.

      Po obdarowaniu medalami i kwiatami osób szczególnie dla tej uroczystości zasłużonych zebrani przeniesli się do XIV wieku, do czasów panowania , na scenie pojawił się taneczny korowód w historycznych strojach, który zaprezentował zebranym taniec dworski.  

Nadanie imnienia Zespołowi Szkół w Żegocinie.

         - Wybór wielkiej Patronki - to zobowiązanie, to zadanie któremu musimy sprostać - powiedziała prowadząca uroczystość pani Teresa Stachoń, po czym poprosiła przedstawicieli młodzieży szkolnej by złożyli do Św. Jadwigi prośby i przyrzeczenia. 

Nadanie imienia Zespołowi Szkół w Żegocinie.

      Uroczystość uświetnił także chór szkolny, prowadzony przez panią Maurer, który wykonał pieśń historyczną "Gaude Mater Polonia" - "Ciesz się Matko Polsko" . 

Nadanie imnienia Zespołowi Szkół w Żegocinie.

      W końcowej części uroczystości królewski orszak wyprowadził obraz Św. Jadwigi z sali. Portret Patronki został następnie umieszczony w szkolnej auli, która od niedawna nosi imię zmarłego na początku 2003 roku żegocińskiego proboszcza Ks. Antoniego Poręby.

      Ponad trzy godziny trwała pierwsza - tak ważna w krótkiej, bo 10-letniej historii tej placówki oświatowej uroczystość. Wszyscy obecni zwracali uwagę na jej wspaniałe przygotowanie. Trudno policzyć godziny pracy dyrekcji, uczniów i nauczycieli, poświęcone na szeroką gamę działań związanych z nadaniem imienia. W czasie swojego wystąpienia pani dyrektor podkreśliła także, że czuła w tych działaniach wsparcie Wielkiej Patronki, bo wszystkie serca się przed jej prośbami związanymi z przygotowaniem uroczystości otwierały. Zapowiedziała także, że za rok odbędzie się kolejna, bardzo ważna uroczystość - wręczenie szkole sztandaru. Bardzo dobrymi wynikami w nauce i tak świetnymi, jak ta uroczystość działaniami wychowawczo-patriotycznymi, z  pewnością Zespół Szkół w Żegocinie na sztandar sobie zasłużył.

<<<

Tekst i fotografie: Tadeusz Olszewski