NADANIE IMIENIA ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
ZESPOŁOWI SZKÓŁ W ŻEGOCINIE

2

Nadanie imienia Zespołowi Szkół w Żegocinie.

      Następnie Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie Jan Marcinek odczytał, a następnie wręczył Dyrektorce Zespołu Szkół Uchwałę nr VII/47/2003 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie nadania imienia. Podziękował Wójtowi Gminy Jerzemu Błoniarzowi oraz Dyrekcji Zespołu Szkół za praktyczne wdrożenie tej uchwały w życie.

Nadanie imienia Zespołowi Szkół w Żegocinie. Modlitwę odmawia Ks. Proboszcz Leszek Dudziak.

       Następnie aktu odsłonięcia obrazu Świętej Jadwigi Królowej, będącego kopią obrazu autorstwa Antoniego Piotrowskiego, znajdującego się w auli senackiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i namalowaną przez obecnego na uroczystości Profesora Zdzisława Pabisiaka, dokonali: artysta plastyk Prof. Stefan Dousa i Wójt Gminy w Żegocinie Jerzy Błoniarz. Po odsłonięciu obrazu odbyło się jego poświęcenie. Najpierw ksiądz proboszcz Leszek Dudziak odmówił modlitwę, a potem w towarzystwie księży dokonał pobłogosławienia obrazu.

Nadanie imienia Zespołowi Szkół w Żegocinie.

      Wzruszające dzwięki "Ave Maria" zagrane na skrzypcach przez Tomasza Cudejko, a następnie "Poloneza Zegocińskiego", będącego hymnem szkoły, zaśpiewane przez uczniów,  wyciskały łzy wzruszenia u słuchaczy. Także orszak królowej Jadwigi, dworzan i dwórek ubranych w stroje z epoki, był wyraźnie wzruszony.
     Potem wszyscy zgromadzeni wysłuchali wykładu Profesora Stanisława Szczura, w którym przybliżył czasy panowania Andegawenów w Polsce, zwracając szczególną uwagę na mądrość i odwagę polityczną młodej polskiej władczyni. Planowany był wykład JM Rektora UJ Prof. Franciszka Ziejki, ale niestety nie mógł on przybyć do Żegociny, ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania.

Nadanie imienia Zespołowi Szkół w Żegocinie. Przemawia Prof. Stefan Dousa.

       Prowadząca uroczystość Pani Teresa Stachoń odczytała zebranym okolicznościowe listy, które nadesłali: Rektor UJ J.M. Franciszek Ziejka, J.E. Ks. Kardynał Franciszek Macharski, J.E. Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Bp Wiktor Skworc oraz J.E. Ks. Bp Sandomierski Wacław Świerzawski - wielki miłośnik świętej Jadwigi. Potem głos zabierali kolejno proszeni przez panią Stachoń goście - m. in. Prof. Jan Bruzda, który ofiarował Zespołowi Szkół w Żegocinie kopię swojej wystawy pt. "Oblicza Świętej Jadwigi", Prof. Zdzisław Pabisiak (autor kopii obrazu św. Jadwigi), Prof. Stefan Dousa (wykonał bezinteresownie z okazji nadania imienia Zespołowi Szkół w Żegocinie medal "Fac guod vides" - "Czyń, co widzisz"), Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni Leopold Grabowski, senatorowie Józef Sztorc i Mieczysław Mietła, posłowie Wiesław Woda i Aleksander Grad, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty Wojciech Magdoń oraz Wójt Żegociny Jerzy Błoniarz. 

<<<

>>>