NADANIE IMIENIA ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ
ZESPOŁOWI SZKÓŁ W ŻEGOCINIE- 22.22.2003

1

Nadanie imnienia Zespołowi Szkół w Żegocinie.

      22 listopada 2003 r. odbyła się uroczystość nadanie imienia Świętej Jadwigi Królowej żegocińskiemu Zespołowi Szkół. Wzięło w niej udział wielu dostojnych gości, m. in. Kustosz  Grobu Św. Jadwigi Królowej Ks. Infułat Janusz Bielański, posłowie Wiesław Woda, Aleksander Grad, senatorowie Józef Sztorc i Mieczysław Mietła, Profesorowie Stanisław Szczur, Jan Bruzda, Stefan Dousa, autor obrazu Św. Jadwigi Prof. Zdzisław Pabisiak i wielu innych. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w żegocińskim kościele.

Nadanie imnienia Zespołowi Szkół w Żegocinie. Nabożeństwo w kościele.

     Koncelebrowaną Mszę Świętą odprawiło ośmiu księży, którym przewodził Kustosz Grobu Świętej Jadwigi ks. Infułat Janusz Bielański. Ubrany był w złoty ornat - dar Zespołu Szkół. W koncelebrze uczestniczyli: ks. Zbigniew Kras - dziekan dekanatu lipnickiego, ks. Leszek Dudziak - proboszcz parafii w Żegocinie, byli księża w żegocińskiej parafii: Józef Kiełbasa, Jan Gniewek oraz obecni: Grzegorz Olszak i Janusz Psonak, a także absolwent żegocińskiego liceum ks. Piotr Barczyk.

Uroczystość nadania imienia Zespołowi Szkół w Żegocinie.

       Po nabożeństwie zaproszeni goście przeszli do szkoły w Żegocinie, gdzie na sali gimnastycznej odbyła się dalsza część uroczystości. Najpierw rozległo się głos dzwonu Zygmunta, potem na salę wszedł królewski orszak z królową Jadwigą na czele (w tej roli wystąpiła uczennica żegocińskiego liceum Katarzyna Marzec). Po odśpiewaniu hymnu państwowego przybyłych gości w imieniu szkolnej społeczności powitała Wicedyrektorka Zespołu Szkół pani Teresa Stachoń. - Wybór patrona szkoły - to wielki egzamin dojrzałości przed którym stają nauczyciele i wychowawcy oraz rodzice i uczniowie. Wybrać patronkę mądrą, ceniącą naukę i świętą oznacza przyjąć za wzór jej postać i niestrudzenie wdrażać w szkolne życie przesłanie, któremu była wierna : "Czyń co widzisz !" - powiedziała.

Nadanie imnienia Zespołowi Szkół w Żegocinie.

      Wśród dostojnych gości byli m. in. widoczni na zdjęciu - od lewej: ks. Leszek Dudziak, ks. Infułat Janusz Bielański, ks. dziekan Zbigniew Kras, senator Józef Sztorc, Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie Jan Marcinek, Wójt Gminy w Żegocinie Jerzy Błoniarz, Profesor UJ Stanisław Szczur, poseł Aleksander Grad, Dyrektor tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie Wojciech Magdoń, senator Mieczysław Mietła, poseł Wiesław Woda.

Nadanie imienia Zespołowi Szkół w Żegocinie.

       Dyrektorka Zespołu Szkół pani Danuta Pączek przedstawiła zebranym motywację wyboru Świętej Jadwigi Królowej na Patronkę Zespołu Szkół w Żegocinie: "W dniu 17 czerwca br. skierowaliśmy do Rady Gminy w Żegocinie prośbę, aby podjęła decyzję o nadaniu Zespołowi Szkół w Żegocinie imienia Świętej Jadwigi Królowej. Rozpoznając potrzeby i propozycje wśród uczniów, nauczycieli i rodziców stwierdzamy, że Królowa Jadwiga to postać niezwykła. Motywacja tego wyboru jest następująca. Postać Świętej Jadwigi Królowej - umiłowanej przez papieża Jana Pawła II - będzie stanowić dla młodzieży Zespołu Szkół wzór człowieka młodego, podejmującego odpowiedzialne decyzje, światłego, ceniącego naukę, otwartego na kontakty z wielkimi ludźmi swoich czasów, prezentującego chrześcijańskie wartości moralne, rzecznika pokoju w Polsce i w Europie".

Ciąg dalszy >>

[archiwum stron]                                                                          [lozegocina]