Zespół Szkół w Żegocinie.

NABÓR

DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH GMINY ŻEGOCINAZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻEGOCINIE
32 - 731 Żegocina
tel/fax 0-14) 61-32-120


ZASADNICZA  SZKOŁA  ZAWODOWA


     Dyrekcja Zespołu  Szkół w Żegocinie  ogłasza nabór do klasy pierwszej 2 - letniej zasadniczej szkoły zawodowej na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2002/2003

     Planujemy otwarcie oddziałów wielozawodowych z językiem niemieckim dla uczniów młodocianych pracowników kształcących się w zawodach rzemieślniczych w prywatnych i uspołecznionych zakładach pracy.

     Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły:

 • życiorys i podanie
 • wykaz ocen z pierwszego półrocza klasy III gimnazjum
 • 2 fotografie
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające przydatność do pracy w wybranym zawodzie
 • zaświadczenie potwierdzające praktykę lub umowa o pracę
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów humanistycznych i matematyczno - przyrodniczych
 • świadectwo ukończenia gimnazjum

      Listę przyjętych ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjne - Kwalifikacyjna. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.


ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻEGOCINIE
32 - 731 Żegocina
tel/fax (0-14) 61-32-120


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


     Dyrekcja Zespołu Szkól w Żegocinie ogłasza nabór do klasy pierwszej 3 - letniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2002/2003.


     Planujemy otwarcie oddziałów z językiem podstawowym angielskim, dodatkowym językiem niemieckim oraz następującymi przedmiotami wiodącymi:

 • język polski, język angielski, historia, biologia
 • matematyka, język angielski, geografia, fizyka z astronomią, technologia informacyjna

     Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie od 50% do 100% punktów przewidzianych w zasadach tegorocznej rekrutacji.
     Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły:

 • życiorys i podanie
 • wykaz ocen z pierwszego półrocza klasy III gimnazjum
 • 2 fotografie
 • orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów humanistycznych i matematyczno - przyrodniczych
 • świadectwo ukończenia gimnazjum

      Listę przyjętych ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjne - Kwalifikacyjna. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły.

 

[wstecz]