LO W ŻEGOCINIE - GENEZA SZKOŁY

   Mieszkańcy Żegociny od dawna marzyli o szkole średniej. "Zazdrościli" sąsiednim miejscowościom takim jak Łapanów, Trzciana, gdzie takie placówki oświatowe już się znajdują. W latach osiemdziesiątych ambicje te w jakimś stopniu zaspokajała zbiorcza szkoła gminna, do której dowożono dzieci z okolicznych wiosek. Nie cieszyła się ona jednak popularnością wśród rodziców, bowiem dzieci traciły zbyt wiele czasu na dojazdy i pozostawały długo poza kontrolą rodzicielską. Kiedy więc tylko powstały nowe sprzyjające okoliczności wioski z powrotem reaktywowały swoje szkoły podstawowe w pełnym zakresie nauczania.
    Jubileusz 700-lecia Żegociny, który obchodzimy w b.r. (1993) z inicjatywy księdza proboszcza Antoniego Poręby sprawił, że marzenie o szkole średniej się spełniło. Stało się to dzięki energii, przedsiębiorczości i uporowi wójta Gminy Żegocina pana Józefa Nowaka, dyrektora Szkoły Podstawowej mgr Jana Adamskiego, wicedyrektorki tej Szkoły mgr Danuty Pączek, przewodniczącego Komisji Kultury Rady Gminy pana Eugeniusza Burka oraz prezesa Gminnej Spółdzielni pana Jerzego Błoniarza.
     Pomysł założenia liceum ogólnokształcącego zyskał przychylność kierownictwa i wizytatorów delegatury zamiejscowej Kuratorium Oświaty w Bochni, którzy mocno poparli inicjatywę i dali pozytywną opinię na temat bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły do Kuratorium w Tarnowie. Kurator Oświaty pan Roman Bulanda wyraził zgodę pod warunkiem uzyskania "naboru" do klasy pierwszej liceum w ilości 30-tu uczniów.
    Od 1 września 1993 r. Szkoła Podstawowa w Żegocinie przekształcona zostanie w Zespół Szkół Ogólnokształcących. Pierwsza klasa Liceum będzie miała profil ogólny z językiem angielskim i dodatkowo niemieckim. Liczyć będzie 35 uczniów z Muchówki, Nowego Wiśnicza, Rajbrotu, Lipnicy Murowanej, Łąkty Dolnej, Trzciany, Laskowej i z samej Żegociny. Pięciu uczniów będzie dojeżdżało z Bochni.
    Marzenie zostało spełnione. Ważne jest teraz by Liceum zyskało odpowiednio wysoką renomę. Życzymy uczniom i nauczycielom, którzy będą tu pracowali, aby zapisali się złotymi zgłoskami na pierwszych "historycznych" kartach Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie.

Danuta Pączek

[wstecz]