II ŚWIĘTO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŻEGOCINIE

Przybyłych gości, nauczycieli i uczniów powitała dyrektorka szkoły mgr Danuta Pączek.

Przybyłych gości, nauczycieli i uczniów powitała dyrektorka szkoły mgr Danuta Pączek.

    Mszą Świętą, odprawioną o godzinie ósmej w żegocińskim kościele parafialnym przez ks. proboszcza Leszka Dudziaka, rozpoczęto 8 czerwca 2005 roku "II Święto Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Żegocinie". Po nabożeństwie uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście przeszli do auli szkolnej, gdzie kontynuowano uroczystość. W tym roku Święto Szkoły było pełne zadumy, związanej ze śmiercią Jana Pawła II, refleksji, ale także młodzieńczej radości i werwy. Stało się także okazją do podsumowania minionego roku, przypomnienia licznych osiągnięć szkoły. Gościem specjalnym uroczystości był prof. Zdzisław Pabisiak - autor obrazu Św. Jadwigi - zawieszonego w szkolnej auli. W uroczystości uczestniczyli także: Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie Jan Marcinek, Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, Teresa Mrugacz - autorka portretu Śp. Antoniego Poręby podarowanego do szkolnej auli, noszącej imię zasłużonego proboszcza żegocińskiej parafii, Anna Gawłowicz - Pawełek - przewodnicząca Rady Rodziców.

    Była to impreza bardzo zróżnicowana pod względem programu. Nie brakło momentów zadumy, nawet modlitewnego skupienia, ale były też chwile radosnej i pełnej młodzieńczej werwy zabawy. Główną część programu artystycznego poświęcono Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Odśpiewano Jego ulubione pieśni, w tym słynna "Barkę", recytowano Jego wiersze, przypomniano słowa zapisane po Jego śmierci w Szkolnej Księdze Kondolencyjnej. Bardzo interesującym fragmentem Święta był wykład profesora Pabisiaka, który w okraszonej anegdotami formie opowiedział o swoim życiu i artystycznych dokonaniach i przekonaniach.

     Święto stało się okazją do zaprezentowania osiągnięć szkoły. Były liczne wystawy, prezentowana była nawet komputerowa prezentacja. O osiągnięciach szkoły mówił jej dyrektorka mgr Danuta Pączek, mówili także nauczyciele (np. mgr Katarzyna Kogutowicz, prezentująca dorobek szkoły w dziedzinie plastyki), a także sami uczniowie prezentujący swoje osiągnięcia w konkursach, turniejach i zawodach sportowych. O działalności samorządu uczniowskiego mówił jego przewodniczący Mariusz Zając. Wspomniano także bardzo smutne, a nawet tragiczne momenty związane ze szkołą, czyli śmierć nauczycielki Barbary Wolak i ucznia zasadniczej szkoły zawodowej Grzegorza Wolaka.

    Furorę podczas tego Święta zrobił zespół muzyczny "Dziki Band", utworzony przez uczniów tej szkoły i ich kolegów z Rajbrotu. Grupa wokalna witała, niczym na weselu, wchodzących do szkoły gości, ona też wystąpiła wspólnie z grupą taneczną w końcowej części uroczystości.

    Uroczystość stała się okazją do wręczenia dwóch osobom medali "Fac guod vides" - "Czyń, co widzisz" zaprojektowanych przez prof. Stefana Dousę. Otrzymały je w dowód uznania za działalność na rzecz szkoły panie: Teresa Mrugacz i Anna Gawłowicz - Pawełek.

Kolejka po autograf prof. Zdzisława Pabisiaka.

Kolejka po autograf prof. Zdzisława Pabisiaka.

II ŚWIĘTO SZKOŁY W 26 ODSŁONACH - FOTOREPORTAŻ  >>>

[wstecz]                                        [zespół szkół]