Zasłużeni dla Ziemi Żegocińskiej

     Wiele jest osób, które swoją działalnością społeczną, aktywną pracą zawodową, odwagą i poświęceniem, przykładną postawą oraz umiłowaniem Polski i Małej Ojczyzny - Ziemi Żegocińskiej - zasłużyli na wdzięczność i pamięć jej obecnych mieszkańców.
   Już kilka lat temu powstał pomysł, by upamiętnić ich dokonania i zasługi w specjalnym wydawnictwie. Zadania tego podjęło się Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej. Obecnie trwają prace przygotowawcze do wydania "Słownika Biograficznego Zasłużonych dla Ziemi Żegocińskiej". Osoby mające jakiekolwiek materiały dotyczące tych właśnie osób, prosimy o przesłanie ich drogą listem na adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy 32-731 Żegocina.
    Internetowy słownik biograficzny "Zasłużonych dla Ziemi Żegocińskiej" jest moim wyborem osób zasłużonych, a więc dokonany jest subiektywnie. Nie kierowałem się jednak żadnymi kryteriami, ani religijnymi, ani politycznymi, ani innymi - poza dwoma; osoby, które chcę przedstawić już nie żyją i powszechnie uważane są za szczególnie dla Ziemi Żegocińskiej zasłużone.
   Jednocześnie chcę podziękować moim uczniom i wszystkim osobom, które pomogły mi w zbieraniu i opracowaniu materiałów. Lista osób, o których chcę pisać, będzie systematycznie uzupełniana. Proszę także o dalszą pomoc, uzupełnianie materiałów, w tym zdjęć, skanów dokumentów, nanoszenia uzupełnień i poprawek. Można je przesyłać na adres e-maliowy tolszewski@wp.pl. Z góry dziękuję.

                                                                                                                                   Tadeusz Olszewski (2005 r.)

ZASŁUŻENI DLA ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ

A B C D
  •  

E F G H
I J K L
  •  

  •  

Ł M N O
  •  
  •  
  •  
P R S T
  •  
U W Z Ż
  •  
  •  

[wstecz]