ZASŁUŻENI DLA ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ

Ks. ppłk Franciszek Juszczyk (1890 - 1950).

KS. PPŁK FRANCISZEK  JUSZCZYK
1890 - 1950

    Franciszek Juszczyk urodził się 9 października 1890 roku w Żegocinie. Był najstarszym synem Jana Juszczyka i Katarzyny z Bobowskich. Już od najmłodszych lat wykazywał ogromne zdolności do nauki. Miał świetną pamięć. Wystarczyło, że raz przeczytał wiersz, a już potrafił go wyrecytować na pamięć.
    Po ukończeniu liceum w Bochni stanął przed problemem wyboru dalszej drogi życiowej. Będąc w rozterce, udał się do pobliskiego sanktuarium w Pasierbcu, by prosić przed wizerunkiem Matki Boskiej Pocieszenia, o radę. Właśnie wtedy poczuł powołanie kapłańskie. Podjął decyzję o wstąpieniu do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Droga do kapłaństwa usłana była jednak wieloma trudnościami. Zakochała się w nim i namawiała go do małżeństwa oraz zmiany kierunku studiów bogata szlachcianka. Skutkiem donosu napisanego przez jednego z zazdrosnych o możliwość kształcenia się syna ubogiej wdowy mieszkańca Żegociny, który doniósł Kurii Biskupiej, że widział kleryka Juszczyka w towarzystwie dziewczyn, został usunięty z tarnowskiego seminarium.
    Franciszek nie zrezygnował jednak z kapłaństwa. Napisał podanie do Seminarium Duchownego w Przemyślu i został przyjęty. Po ukończeniu Seminarium, 5 lipca 1914 r. w Przemyślu przyjął święcenia kapłańskie. Prymicje odbyły się kilka dni później w Żegocinie.
   Od września 1914 r. do grudnia 1915 r. pełnił funkcję wikariusza w parafii Brzostek. 14 grudnia 1915 r. został mianowany kapelanem wojskowym armii austriackiej. Przez dwa tygodnie stacjonował w Przemyślu (od 14 do 31 grudnia 1915), a następnie w Sanoku (do 21 lutego 1917 r.). Przez piętnaście miesięcy przebywał na froncie rumuńskim i włoskim (od 24 lutego 1917 do 17 stycznia 1918 r.). Przez prawie miesiąc pełnił służbę w przemyskim superioracie polowym, a następnie przez osiem miesięcy (od 22 lutego do 3 października 1918 r.) w Samborze.
    Tam został oskarżony o "głoszenie buntowniczych i podburzających kazań" i za karę przeniesiony do pełnienia posługi w szpitalu rezerwowym w Jarosławiu, oraz zobowiązany (czego nie posłuchał) do przedkładania do cenzury wojskowej treści swoich kazań przed ich wygłoszeniem. Pod koniec października 1918 r. ks. Juszczyk rozpoczął pełnienie służby w Wojsku Polskim jako kapelan ochotnik. Miejscem jego posługi był nadal szpital w Jarosławiu, gdzie równocześnie z pełnieniem funkcji kapelana udzielał się jako zwykły sanitariusz.
    Od 5 grudnia 1918 r. był kapelanem Grupy Operacyjnej brygady Minkiewicza; awansowany do stopnia kapitana (starszeństwo z dniem 5.12.1918). Z Grupą Operacyjną odbył kampanię zimową pod Chyrowem w Małopolsce Wschodniej. 3 lipca 1919 r. mianowany majorem proboszczem 3. Dywizji Piechoty Legionów. Z żołnierzami tej dywizji wziął udział w ofensywie na Zbrucz, a później w styczniu 1920 r. na Dźwińsk i na Łotwę. W 1920 r. był w składzie 7. Dywizji Piechoty Armii "H" w stopniu starszego kapelana (majora). Ksiądz Franciszek Juszczyk podczas pobytu na froncie nabawił się ciężkiego zapalenia płuc i 17 maja 1920 r. przeszedł jako referent do Dowództwa Okręgu Etapowego "Wilno". Od 1 lipca 1920 r. pełnił obowiązki dziekana 7. Armii. 13 lipca został przeniesiony w charakterze referenta do Dowództwa Okręgu Etapowego 1. Armii, a 18 sierpnia 1920 r. na stanowisko kapelana Szpitala Okręgowego w Kielcach. Od 1 sierpnia do 9 grudnia 1921 r. pełnił obowiązki proboszcza 7. Dywizji Piechoty w Kielcach. Od 10 grudnia 1921 r. do 27 lipca 1935 r. był proboszczem parafii wojskowej w Przemyślu i zastępcą dziekana Dowództwa Okręgu Korpusu Nr X w Przemyślu. Od kwietnia 1933 r. do lutego 1934 r. pełnił ponadto obowiązki kapelana Szpitala Okręgowego nr 10 (DOK X).
   Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Gawlina z dniem 13 czerwca 1934 r. przeniósł ks. Franciszka Juszczyka z Przemyśla do Włocławka i mianował go administratorem tamtejszej parafii wojskowej. W 1939 r. pełnił stanowisko dziekana Okręgu Korpusu. 30 sierpnia 1939 r. ks. Juszczyk otrzymał przeniesienie do 67. pułku piechoty wchodzący w skład 4. Dywizji Piechoty Armii "Pomorze" zajmującego stanowisko między Brodnicą a Wąbrzeźnem. We wrześniu 1939 r. szef duszpasterstwa 44. Dywizji Piechoty Rezerwowej.
     Po zakończeniu kampanii wrześniowej pod pseudonimem "Świrad" działał w konspiracji. W latach 1940-1944 ks. Franciszek Juszczyk pełnił funkcję kapelana Wojskowego Szpitala Ujazdowskiego - Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział I (Organizacyjny) - Służba Duszpasterstwa (Kuria Polowa "Nakasz" - Dzielnica Mokotów).
    4. sierpnia 1944 r. Niemcy zarządzili natychmiastową ewakuację całego szpitala. O godz. 8.00 w kaplicy ks. ppłk Franciszek Juszczyk odprawił ostatnią Mszę św., przy tłumnym udziale personelu i chorych. Uformował się pochód, złożony z ok. 1000 osób; personelu, rannych i chorych na czele którego niesiono flagi Polskiego Czerwonego Krzyża. Ciężej chorych niesiono na noszach. Ksiądz Juszczyk pomagał nieść jednego z chorych. Pochód skierował się ul. Myśliwiecką w kierunku Sadyby, docierając następnego dnia na ul. Chełmską 19, gdzie w budynku Zgromadzenia Sióstr Rodziny Marii urządzono polową siedzibę Szpitala Ujazdowskiego.

    Podczas tego właśnie powstania został schwytany przez jednego z Niemców, gdy ze zburzonego powstańczego szpitala wynosił rannych. Został skazany na karę śmierci, ale szczęśliwym zbiegiem okoliczności, jej uniknął. Zdarzyło się nawet tak, że owego hitlerowca, który go ujął, zaopatrywał ostatnim namaszczeniem.
    Po upadku Sadyby wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną, ewakuowany wraz ze szpitalem do Krakowa, gdzie pełnił posługę kapelana w szpitalu przy ul. Kopernika. Potem osiadł w Kłodzku i został dziekanem Katedry Kłodzkiej. Tam też dożył ostatnich dni swojego życia. Zmarł 8 listopada 1950 roku w Kłodzku.
    Zgodnie z jego ostatnią wolą, zwłoki zostały sprowadzone do Żegociny i pochowane na miejscowym cmentarzu. Tłumy parafian z Kłodzka odprowadzały trumnę ze zwłokami swojego ukochanego kapłana do pociągu, zasypując ją kwiatami. Trumna została następnie przewieziona do Limanowej, a stamtąd końmi do rodzinnej Żegociny. Liczni mieszkańcy wsi przyszli na pogrzeb, by pożegnać nie tylko księdza rodaka, ale także bohatera walk o niepodległość Polski i uczestnika Powstania Warszawskiego.
    Ksiądz Franciszek zasłynął nie tylko jako wielki kapłan - kapelan wojskowy, też również jako wspaniały kaznodzieja i literat. Swoimi kapelańskimi kazaniami potrafił wycisnąć łzy niejednemu "twardemu" żołnierzowi. Niektóre z nich zachowały się i są przechowywane w Kurii Biskupiej we Włocławku.
    Z jego twórczości literackiej zachowałosię stosunkowo niewiele. Oprócz wspomnianych już kazań w zbiorach rodzinnych jest kilka wierszy. "Biografia Polska 1901 - 1939" - w tomie 14, na stronie 121 wymienia kilka sztuk scenicznych napisanych przez Ks. Franciszka Juszczyka. Są to:
"Czarodziejskie skrzypce" (sztuka sceniczna ze śpiewami w trzech aktach z prologiem, nakł. własny, 1937 rok,, liczba stron    40), "Jasełka" (w trzech aktach, 1936 rok, 65 stron), "Królowi wieków" (w trzech aktach, nakład  autora, 1935 rok, 79 stron),  "Orlim szlakiem" (w 3 aktach, 4 odsłonach, nakładem autora, 1934 rok, Przemyśl, Drukarnia Nowoczesna; 50 stron, 2000 egz.), "Postrzyżyny Ziemowita" (obrazek sceniczny w 2 aktach z czasów legendarnych Piasta Kołodzieja z karzełkami, ze śpiewami i tańcami; 1938 rok, 55 stron). 
Jest także autorem "Godzinek o Najświętszej Matce Boskiej Bolesnej" (na melodię Godzinek o Niepokalanem Poczęciu N. M. P. nakł. SS. Karmelitanek Bosych, 1934 rok, stron 8).
    Za swoją posługę i służbę Ojczyźnie otrzymał liczne odznaczenia. W armii austriackiej: Srebrny Krzyż Zasługi dla Kapelanów Wojskowych (Geistliches Verdienstkreuz), Krzyż Wojskowy Karola (Karl - Truppenkreuz). W armii polskiej otrzymał: Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Litewsko-Białoruski, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918 - 21, Medal Pamiątkowy Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległosci, brązowy i srebrny medal za Długoletnią Służbę oraz Gwiazdę Przemyśla.

Ks. Franiciszek Juszczyk.

Ks.Franciszek Juszczyk podczas głoszenia kazania.

Kapelan Fr. Juszczyk wśród żołnierzy.

Grób Ks. Fr. Juszczyka w Żegocinie.

ŹRÓDŁA:
Ks. dr Zbigniew Kępa "Kapelańskie drogi ks. ppłk Franciszka Juszczyka >>>
Tadeusz Olszewski "Odnalezione sztuki ks. Franciszka Juszczyka >>>
Powstańcze biogramy - Franciszek Juszczyk >>>
Maria Juszczyk -
Wspomnienie o ks. płk Franciszku Juszczyku - Legioniście i Powstańcu Warszawskim. Nakładem autorki. Żegocina, 2010 r.

[wstecz]