ZASŁUŻENI DLA ZIEMI ŻEGOCIŃSKIEJ

Czesław Blajda
CZESŁAW  WINCENTY BLAJDA
1915 - 1995

     Był synem wiejskiego nauczyciela rodem z Rozdziela Wincentego i Apolonii Guzik. Urodził się w Rozdzielu 14 września 1915 roku. Tutaj ukończył szkołę podstawową. W latach 1927-1935 zdobywał wiedzę w Gimnazjum Państwowym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni. Okres ten ukształtował jego zainteresowania krajoznawcze pod wpływem znakomitych profesorów gimnazjalnych Stanisława Fischera i Piotra Galasa.
     Już wtedy sięgał do badań etnograficznych. Napisał pracę monograficzną "Rozdziele w powiecie bocheńskim". Uzyskała ona l miejsce na wystawie w Krakowie, a później stała się podstawą jego pracy magisterskiej. Prowadził tam Koło Krajoznawcze i z kolegami  poznawał najbliższe okolice. Brał udział w badaniach prehistorycznych, m.in. w Grójcu koło Żywca, Ulanowie nad Sanem, na Wołyniu. Zbierał eksponaty do muzeum, wypełniał kwestionariusze. Prowadził liczne obozy wędrowne, zloty krajoznawcze, wycieczki. Wygłosił setki odczytów i wykładów. Rozpoczęte jeszcze przed wojną studia na Uniwersytecie Jagiellońskim zakończył zdobyciem tytułu magistra etnografii i etnologii w roku 1946, a w roku 1953 tytuł magistra geografii.
      Okres okupacji niemieckiej spędził w rodzinnym Rozdzielu. Zajmował się działalnością spółdzielczą, za którą kryła się praca konspiracyjna w oddziale Batalionów Chłopskich pod pseudonimem "Osa" i tajne nauczanie.
     W roku 1943 wstąpił w związek małżeński z Zofią Marcisz z Rozdziela. Jako działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego był w latach czterdziestych szykanowany przez nową "władzę ludową".
     W 1947 roku objął posadę nauczyciela geografii w Liceum dla Dorosłych w Krakowie i kierownictwo referatu turystycznego w Inspektoracie Szkolnym Miejskim. W 1955 roku sprowadził do Krakowa rodzinę, aby odtąd razem zamieszkać na stałe.
       W latach 1958 - 1974 był kierownikiem Szkolnego Wojewódzkiego Ośrodka Krajoznawczego Turystycznego, następnie dwa lata wizytatorem szkolnym. W roku 1960 utworzył w Krakowie pierwszy w Polsce Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, który był bazą rozwoju ruchu krajoznawcze - turystycznego wśród młodzieży szkolnej. Inicjował powstawanie nowych schronisk młodzieżowych, organizował obozy wędrowne, zloty. Powstanie Schroniska Młodzieżowego w Rozdzielu również należy zaliczyć do jego zasług.

      Nade wszystko ukochał Ziemię Bocheńską i wiele uczynił dla jej poznania. Napisał przewodniki krajoznawcze, np. "Lipnica Murowana, Rajbrot, Rozdziele i okolice" (Warszawa 1972), "Bochnia, Stary Wiśnicz, Królówka i okolice" (Warszawa 1972), czy praktyczny opis 14- dniowego obozu "Od Bochni do Nowego Sącza", zamieszczonego w czasopiśmie "Poznaj Swój Kraj" (1963 r. nr 6/7).
      Za długoletnią pracę zawodową i społeczną został odznaczony krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
      Był silnie związany uczuciowo z Rozdzielem i Żegociną. Często odwiedzał te strony. Był działaczem Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa krakowskiego oddziału tego Stowarzyszenia.
     Mocno włączył się w obchody 700 - lecia Żegociny w 1993 r. Na tę okoliczność została wydana monografia "Żegociną dawna i współczesna", książka, będąca ukoronowaniem jego pracy. Nigdy nie odmawiał pomocy. Pracował cicho i bez rozgłosu. 
     Był więc człowiekiem skromnym i pracowitym, a przy tym miłym, wręcz radosnym. Miłował Boga i Ojczyznę. Ogromny podziw i szacunek wzbudza jego rola jako ojca trzech synów i trzech córek, których wychował wraz z małżonką w skromnych warunkach mieszkaniowych i finansowych, a wszystkim dzieciom pomógł zdobyć wyższe wykształcenie.
     Od dziecka aż do śmierci nosił w sercu cierń po stracie ojca, który zginął w pierwszej wojnie światowej. Tęsknota za nigdy nie oglądanym ojcem przewijała się we wspomnieniach, rozmowach z przyjaciółmi, a nawet została wylana w artykule "Ciernista droga życiowa Wincentego Blajdy z Rozdziela w świat", opublikowanym na łamach kwartalnika "Wiadomości Bocheńskie".

     Był żarliwym katolikiem. Ze swoimi poglądami nigdy się nie ukrywał, co nic zawsze było mile widziane. Do Kościoła otwarcie się przyznawał. Duży wpływ na niego wywarł prefekt gimnazjum i moderator Sodalicji Mariańskiej, do której należał, ks. Ludwik Kowalski, późniejszy wieloletni proboszcz limanowski. W 1972 r. został powołany przez ówczesnego proboszcza parafii św. Kazimierza do pracy w Synodalnym Zespole Studyjnym, w którym aktywnie uczestniczył. 
     Zmarł 16 maja 1995 roku w Krakowie. W nekrologu czytamy, że "zasnął w Panu w wieku 80 lat prawy, szlachetny i wielkiego serca Mąż, Tatuś i Dziaduś". Został pochowany na cmentarzu batowickim 22 maja 1995 roku, a więc w dniu, kiedy Ojciec Święty po raz piąty przybył na polską ziemię. Najbliższa rodzina i grono przyjaciół pożegnało wybitnego krajoznawcę, krzewiciela miłości do kraju ojczystego, kochającego młodzież. 
     Wszystkie te wspaniałe przymioty tworzą sylwetkę człowieka, którego wybrało swoim patronem, powstałe w 2001 roku, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej.

W bocheńskim gimnazjum. W bocheńskim gimnazjum.
Dyplom magistra geografii. Ksiażeczka wojskowa.
Czesław Baljda. Na konferencji w Żegocinie.
Legiotymacja PTTK.  Na Synodzie Archidiecezji Krakowskiej - 1979 r.
Przewodniki turystyczne autorstwa C. Blajdy. Przewodniki turystyczne autorstwa C. Blajdy.

[zegocina.pl]                                                                                     [wstecz]