Herb Żegociny - Topór. Powrót do strony głównej.

TEKSTY  ŹRÓDŁOWE   DO  HISTORII  GMINY  ŻEGOCINA

   Na kolejnych stronach serwisu publikować będziemy teksty źródłowe oraz różne opracowania do historii gminy Żegocina. Mamy nadzieję, że pomogą uczniom, studentom i osobom zainteresowanym historią poznać dokładniej przeszłość gminy.

Nr tekstu

Tematyka

1. Rabacja chłopska - fragment kroniki parafialnej
2. Rabacja chłopska - fragment "Dziennika z lat 1856 - 1860" Heleny  Kadłubowskiej
3. Opis szkół i parafii w Żegocinie z początku XX wieku.
4. Opis wsi gminy w "Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich"
5. Akt erekcyjny parafii i wsi Żegocina - odpis
6. Opis Żegociny i okolic z książki "Dwie siostry" Julii Goczałkowskiej (1845 r.)
7. II wojna światowa - Oświadczenie A. Świerkota w sprawie pogrzebu lotnika S. Bohanesa
8. Relacja Jana Trusia z pogrzebu Stefana Bohanesa
9. Protokół złożenia pamiątek XX wieku
10. Wspomnienia Michała Mroza - mieszkańca Bytomska
11. Akt erekcyjny Spółdzielni Mieszkaniowej "Przybyszówka" w Żegocinie
12. Lista strat w I wojnie światowej - mieszkańcy Gminy Trzciana
13. I wojna światowa - zapis w kronice parafialnej Żegociny
14. I wojna światowa - wspomnienia Marcina Krawczyka z Łąkty Górnej
15. I wojna światowa - list legionisty Józefa Treli
16. II wojna światowa - wspomnienie Józefa Stańdo z Łąkty Górnej o nieudanej pacyfikacji wsi
17. "Moje wakacje w Gminie Żegocina" - wspomnienia Emila Boryczko
18. Historia Oddziału Partyzanckiego BCH "Odwet".
19. Wspomnienia Antoniego Bodurki w pracy w III Rzeszy.
20. Wspomnienia Antoniego Bodurki o dworze w Łąkcie Górnej
21. Józef Wróbel - Opis wsi Rozdziele.
22. Ewidencja osób z terenu gminy poległych, zabitych i zamordowanych podczas II wojny światowej.
23. Parafia Żegocina za proboszczowania księdza Jakuba Janczego
24. "Ewa" leci do Warszawy - wspomnienia Lecha Owsianego - członka załogi samolotu zestrzelonego w okolicy Żegociny.
25. Oświadczenie Leona Skumiela w sprawie pogrzebu Stefana Bohanesa
26. Z Brindisi nad płanącą Warszawę - relacja Włodzimierza Bernhardta
27. Epizod z podniebnego frontu - przedruk artykułu z Temi"
28 Relacja Leszka Owsianego z lotów nad powstańczą Warszawę
29. Wspomnienie wojenne Rozalii Błoniarz
30. Rutowscy we wspomnieniach Jana Kaczmarczyka
31. Okres okupacji hilerowskiej 1939 - 1945 - fragment Kroniki szkolnej z Bytomska
32. Kazimierz Fąfara - Moje wspomnienia z młodości (do 1945 roku)
33. Arianie w Żegocinie i okolicy
34. Klęska głodu i epidemia roku 1847 w Żegocinie i okolicy
35.
36. Legiony polskie w Bełdnie i okolicy - wspomnienia Felicjana Sławoja-Składkowskiego.
37. Legioniści Józefa Piłsudskiego z Żegociny i okolicy
38. Opis Żegociny w przewodniku turystycznym "Powiat Bocheński" - 1970 r.
39. Kółko rolnicze w Żegocinie - rok 1901
40.

[wstecz]