GMINA   ŻEGOCINA

HERB FLAGA HYMN

Topór - herb Gminy Żegocina.
Topór - herb Gminy Żegocina.

   W 702 rocznicę lokacji Żegociny, czyli w dniu 30 sierpnia 1995 roku Rada Gminy Żegocina przyjęła uchwałę w sprawie herbu Gminy.
   Herbem gminy Żegocina jest Topór - znak rodowy rycerza Zbigniwa Żegoty, włąściciela pobliskiej Łąkty Górnej (zwanej wcześniej Łąktą Starą), który w roku 1293 specjalnym aktem nadał Żegocinę (zwaną też Wolą Żegoty) utworzonej właśnie wtedy przez Biskupa Krakowskiego parafii p.w. św. Mikołaja.

Uchwała nr V/32/95 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 30 sierpnia 1995 roku w sprawie herbu gminy.

   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz.95 z późn. zm./ Rada Gminy w Żegocinie uchwala co nastepuje:

   §1. Herbem Gminy Żegocina jest "Topór" biały na czerwonym polu, w tle złotym, srebrnym lub białym, ostrzem w lewo obróconym. Na hełmie tak samo topór, tylko ostrzem trochę nachylonym ku ziemi, jednym końcem utkwiony w koronie.
   §2.Komercyjne wykorzystanie herbu wymaga zgody Zarządu Gminy.
   §3. Gmina posłuuguje się metalową, tłoczoną pieczęcią okrągłą zawierającą pośrodku herb na tarczu herbowej, a w otoku napis "GMINA ŻEGOCINA" o średnicy 36 mm.
   §4. Zezwala się organizacjom społeczno - politycznym działającym na terenie Gminy do umieszczania herbu na jednej ze stron sztandaru.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Jan Rosiek

Flaga Gminy Żegocina.

Flaga Gminy Żegocina.

  Uchwałę o ustanowieniu flagi gminy podjęła Rada Gminy w Żegocinie już 2 czerwca 1998 r. Z inicjatywą utworzenia flagi gminy wystąpiła rada sołecka wsi Żegocina, a trudu opracowania flagi podjął się żegociński radny Franciszek Koszyk.
   Podczas imprezy "Powitanie lata" 1999 odbyło się poświęcenie flagi, a następnie jej wciągnięcie na maszt znajdujący się przed budynkiem Urzędu Gminy. Trójkolorową: niebiesko - żółto - czerwoną flagę (na pasie żółtym znajduje się dodatkowo herb gminy - Topór) jako pierwszy wciągnął na maszt radny Franciszek Koszyk, a w asyście wystąpilii: Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek, proboszcz, prałat Antoni Poręba oraz sołtys Żegociny Bolesław Łękawa.
   Zasady wywieszania flagi określa przyjęty przez Radę Gminy "Protokół flagowy".

  W chwili obecnej Żegocina nie posiada jeszcze oficjalnego hymnu gminy. Rolę tę pełni

"
Polonez żegociński"

Szumią rzeki, szumią lasy
i miejscowość dumnie stoi.
Drzewa szumne, pieśni szumne,
wyrastają tu powoli.
Jest w żegockiej naszej ziemi,
modrość złotem haftowana,
jest w niej siła, by żywiła
i by była pieśnią dla nas.

Dołem, górą jak wichurą
siły nasze, naszej ziemi.
My ją dzieckiem, jak w kolebce
w gorę pieśnią wyniesiemy.
Gdzie się fala styka z brzegiem,
gdzie pagórki zadumane,
Gdzie obłoki białe w niebie,
nasze strony, nasze ukochane.

Pieśni dumne rozkwitają
w ukochanej naszej ziemi.
Górą serca, bo w tych pieśniach
serca nasze oddajemy.
Ziemio nasza niepokorna,
piękna ponad inne kraje,
lud żegocki Twój na zawsze
pieśń i miłość Ci oddaje.

[wstecz]