Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r.

STRAŻACKA UROCZYSTOŚĆ W ŁĄKCIE GÓRNEJ - 08.06.2013

   Poświęcenie i przekazanie lekkiego samochodu bojowego Renault Mascott dla miejscowej OSP oraz wręczenie medali - to główne punkty strażackiej uroczystości, która odbyła się w dniu 8 czerwca 2013 roku przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkcie Górnej. Spotkanie połączono z gminnymi obchodami Dnia Strażaka.
   Na uroczystość, rozpoczętą o godzinie 17.00 i prowadzoną przez spikera - Wojciecha Kępę -  przybyło wielu zaproszonych gości, w tym nadbryg. Andrzej Mróz - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie, Kazimierz Sady - Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Krakowie, Jerzy Błoniarz -  prezes Wojewódzkiego Sądu Honorowego ZOSP RP w Krakowie i jednocześnie Wójt Gminy Żegocina, bryg. Krzysztof Kokoszka - Komendant Powiatowy PSP w Bochni i jednocześnie Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni, Ks. Stanisław Szczygieł - Kapelan Powiatowy Strażaków, Leopold Grabowski - Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie.
   Dowódcą uroczystości był Naczelnik OSP w Łąkcie Górnej i jednocześnie Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie - Janusz Stańdo. Po przedstawieniu zebranym przez spikera porządku uroczystości dowódca uroczystości złożył meldunek nadgryg. Andrzejowi Mrozowi. Po wysłuchaniu hymnu państwowego Prezes Zarządu OSP w Łąkcie Górnej Zdzisław Wrona powitał i przedstawił przybyłych gości. Potem o głos poprosił Prezes Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie Leopold Grabowski. W swoim wystąpieniu mówił o dwóch celach tego strażackiego spotkania: gminnym święcie strażaków oraz poświęceniu i przekazaniu samochodu dla OSP w Łąkcie Górnej, pozyskanego z Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. W imieniu ZOG ZOSP RP podziękował władzom samorządowym oraz strażackim za troskę o straże ochotnicze i ciągłe wzbogacanie ich taboru i sprzętu.
    Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie strażackich odznaczeń. Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza otrzymali druhowie: Władysław Zatorski (OSP Żegocina) i Stanisław Szczygieł (OSP Łąkta Górna - Kapelan Strażaków Gminy Żegocina). Srebrne medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" zostały wręczone druhom: Grzegorzowi Janiczkowi (OSP Żegocina) i Ryszardowi Adamczykowi (OSP Łąkta Górna). Brązowe medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" zostały wręczone druhom: Sławomirowi Groń (OSP Bytomsko), Jakubowi Grabiaszowi (OSP Łąkta Górna), Piotrowi Świerczek (OSP Rozdziele). Druhom: Zbigniew Wrona (OSP Bytomsko), Sylwester Janiczek (OSP Żegocina), Rafał Mrugacz, Tomasz Ptak (OSP Łąkta Górna), Piotr Szewczyk (OSP Rozdziele). Honorowe "Dyplomy Uznania" Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz w asyście Prezesa ZOG ZOSP RP w Żegocinie Leopolda Grabowskiego wręczył druhom seniorom: Stanisławowi Grabowskiemu i Józefowi Dziedzicowi oraz działaczom OSP Łąkta Górna: Tadeuszowi Stary, Zdzisławowi Wronie, Januszowi Stańdo. Odznaki "Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wręczone zostały członkom tej formacji z OSP Łąkcie Górnej: Markowi Adamczykowi, Łukaszowi Kępie, Karolowi Mucha, Pawłowi Rośkowi, Mateuszowi Stary, Pawłowi Zyznawskiemu (srebrne) oraz Dawidowi Paszkotowi (brązowa).
   W imieniu odznaczonych i wyróżnionych podziękował Ks. kapelan Stanisław Szczygieł. - Serdecznie dziękujemy za to, że jesteście z nami, że tak wspaniale układa się nam współpraca, że jesteście nam życzliwi - powiedział strażak - kapłan.
   Po odczytaniu przez spikera aktu przekazania samochodu specjalnego pożarniczego Renault Mascott przez Wójta Gminy Żegocina Jerzego Błoniarza, Zdzisław Wrona - prezes OSP Łąkta Górna, zwrócił się do Ks. Stanisława Szczygła z prośbą o pobłogosławienie otrzymanego sprzętu. Po odmówieniu modlitwy odświętnie udekorowany pojazd został pokropiony wodą święconą, a następnie - zgodnie ze "Strażackim Ceremoniałem" został przekazany jednostce. Wójt Jerzy Błoniarz przekazał najpierw dokumenty pojazdu i kluczyki Naczelnikowi OSP w Łąkcie Górnej Januszowi Stańdo, a ten z kolei wręczył je kierowcy pojazdu - Ryszardowi Adamczykowi, który po złożeniu obietnicy trsoki o pojazd i jego sprawność uruchomił silnik i sygnały alarmowe.
  Następnie Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz wygłosił przemówienie, którego mottem były słowa "Miarą wartości człowieka jest to, czy potrafi pomóc drugiemu". Podkreślił wielki wysiłek strażaków i samorządu na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Podziękował też wszystkim, którzy pomogli w pozyskaniu samochodu i środków finansowych na zakupy strażackiego sprzętu i modernizację sprzętu.
  Potem przemawiali zaproszeni goście. Pierwszym z nich był nadbyg. Andrzej Mróz - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie. Pogratulował pozyskania pojazdu, życzył aby służył długo, ale rzadko wyjeżdżał do akcji. Podziękował strażakom za gotowość służenia pomocą mieszkańcom gminy. Podkreślił, że sprzęt jest ważny, ale najważniejszy jest element wyszkolenia, przygotowanie do bezpiecznego niesienia pomocy.
   Przemawiał także Starosta Bocheński Jacek Pająk. Dołączył się do słów podziękowań, gratulacji i życzeń - Na Was - Strażacy - polegać można - powiedział. W imieniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego podziękował strażakom i złożył życzenia Kazimierz Sady - Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Krakowie.
   Wszystkim, którzy przyczynili się do przekazania samochodu podziękował Prezes Zarządu OSP w Łąkcie Górnej. Nagrodzono ich za to upominkami, przekazanymi przez OSP w Łąkcie Górnej.
    W tym momencie zaczął padać deszcz, a z każdą chwilą opady stawały się coraz mocniejsze. Już przy padającym deszczu odbyła się ostatnia część uroczystości - wysłuchanie Hymnu Związku OSP pt. 'Rycerze Floriana" oraz końcowy meldunek dowódcy uroczystości Janusza Stańdo. Po rozwiązaniu szyków, już przy dużej ulewie wszystkich uczestników uroczystości przewieziono do Świetlicy Wiejskiej w Łąkcie Górnej i tam podjęto obiadem.
   Jak to w życiu bywa, radosne świętowanie strażakom przerwało alarmowe wezwanie do niesienia pomocy. Strażacy z OSP Łąkta Górna prosto ze świetlicy udali się więc do akcji wypompowywania wody z zalewanego wodą gospodarstwa.

Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r. Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r.
Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r. Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r.
Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r. Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r.
Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r. Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r.
Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r.

Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r.

Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r. Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r.
Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r. Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r.
Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r. Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r.
Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r. Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r.
Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r. Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r.
Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r. Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r.
Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r. Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r.
Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r. Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r.
Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r. Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r.
Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r. Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r.

Strażacka uroczystość w Łąkcie Górnej - 08.06.2013 r.

RELACJA WIDEO >>>

[wstecz]