Cmentarz w Żegocinie - pogrzeb Anny Łękawy.

Z OSTATNIM POŻEGNANIEM ANNY ŁĘKAWY - 28.02.2012 

      Dnia 24. lutego 2012 roku zmarła w bocheńskim szpitalu w wieku 101 lat Ś.P. Anna Łękawa - najstarsza mieszkanka Gminy Żegocina, znana poetka i malarka ludowa z Łąkty Górnej, wyróżniona za swoją działalność artystyczną wieloma odznaczeniami.
     Uroczystości pogrzebowe, na które licznie przybyła Rodzina Zmarłej, mieszkańcy Łąkty, przyjaciele, władze samorządowe i miłośnicy talentu Ś.P. Anny. Na żałobną ceremonię złożyły się: modlitwy w kaplicy cmentarnej w Łąkcie i przejście do kościoła, w którym odprawiona została żałobna msza święta, zakończona pożegnaniem przez Wójta Gminy Jerzego Błoniarza oraz żegocińskie malarki i poetki - Panie: Teresę Mrugacz i Marię Juszczyk.
     Podczas kazania ks. proboszcz Stanisław Szczygieł podkreślił zasługi Zmarłej Artystki dla Jej rodziny i łąkieckiej parafii. "Żegnając się ze Ś.P. Anną, po raz ostatni na tej ziemi, chcę jako proboszcz tej parafii w imieniu nas wszystkich powiedzieć trzy słowa: Bóg zapłać - dziękuję. Dziękuję najpierw za organizację takiego domu, z którego się odchodziło. Ale jakże chętnie do niego wracało. W tym domu Anna wraz z mężem Wojciechem wychowała i wykształciła 5. dzieci. W domu dzieci nauczyły się wierzyć w Boga, szanować ludzi i uczciwie na chleb pracować. I do takiego domu dzieci chętnie wracały, bo w nim było ciepło płynące z serca mamy. W rodzinnym domu, oprócz pracy którą spełniała jako matka - żona, wiele czasu poświęciła pasji malowania obrazów i pisania wierszy. /.../ Malowała ręką i sercem to, co widziała, a więc: krajobrazy, kwiaty, domostwa, kapliczki przydrożne. W ostatnim okresie swojej twórczości dużo czasu i miejsca poświęciła tematyce religijnej. Namalowała dla naszego kościoła Stacje Drogi Krzyżowej, które ozdabiają jego ściany. A my - modląc się przed nimi - przypominamy sobie naszą Czcigodną Artystkę. Namalowała na płótnie obrazy do trzech chorągwi, wśród nich do czarnej, która towarzyszy parafianom w czasie pogrzebów. Namalowała wszystkie przydrożne figury na terenie parafii - 14 obrazów, które ozdabiają świetlicę miejscowej szkoły. W kolekcji dzieł religijnych mamy też pierwszą kaplicę, która gromadziła tutejszą społeczność, gdy 26 lat temu organizowała się nowa parafia. Do kancelarii parafialnej otrzymaliśmy wiele wierszy ułożonych na różne okazje życia parafialnego" - mówił kapłan, który przypomniał także ostatnie wydarzenia z życia Ś.P. Anny: obchody 100-lecia urodzin, śmierć syna Leszka, operację oczu, liczne zamówienia na kolejne obrazy, których nie zdołała już zrealizować, bo w piątek 24 lutego o godzinie 15.30 została wezwana na wieczny odpoczynek. Swoje pożegnalne wystąpienie kapłan zakończył parafrazą słów wiersza Ś. P. Anny Łękawy, napisanego przed laty na okoliczność ostatniego pożegnania poetki z Leszczyny - Emilii Lalik: "Jak kwiat podcięty, złamany, odeszłaś z naszego grona ... I uleciała wraz z Tobą nasza poezja ludowa ... Na Twej mogile znicze zapłoną, na wiosnę kwiaty pochylą czoła. I my Cię żegnamy - milczeniem, cichą modlitwą. Żegnaj poetko i malarko ludowa".
    Po zakończeniu nabożeństwa w Łąkcie trumna ze zwłokami Zmarłej została, w asyście żałobników, przewieziona na żegociński cmentarz. Tutaj - po ceremonii pogrzebowej, poprowadzonej przez księdza Stanisława Szczygła i przy dźwiękach "Ciszy" - zagranej na trąbkach przez muzyków z Orkiestry Dętej w Żegocinie, trumna została złożona w rodzinnym grobowcu. Anna Łękawa na zawsze spoczęła obok swojego męża Wojciecha Łękawy (1906 - 1972) oraz syna Leszka Łękawy (1944 - 2011). Na grobie złożono wieńce i bukiety kwiatów. Kwiaty wkrótce usną, ale w sercach i pamięci Rodziny, szerokiego kręgu znajomych i mieszkańców Gminy Żegocina pozostanie pamięć o Tej, która żyła po to - jak to sama określiła w swoim wierszy - "radość dawać". Pozostaną także liczne dzieła w postaci wierszy i obrazów, których tak wiele namalowała w swoim pracowitym życiu.

Pogrzeb Ś.P. Anny Łękawy - 28.02.2012 r. Pogrzeb Ś.P. Anny Łękawy - 28.02.2012 r.
Pogrzeb Ś.P. Anny Łękawy - 28.02.2012 r. Pogrzeb Ś.P. Anny Łękawy - 28.02.2012 r.
Pogrzeb Ś.P. Anny Łękawy - 28.02.2012 r. Kazanie ks. Stanisława Szczygła.
Pożegnanie przez Teresę Mrugacz. "Ostatnie pożeganie" przez Marię Juszczyk.
Pogrzeb Ś.P. Anny Łękawy - 28.02.2012 r. Pogrzeb Ś.P. Anny Łękawy - 28.02.2012 r.
Pogrzeb Ś.P. Anny Łękawy - 28.02.2012 r. Pogrzeb Ś.P. Anny Łękawy - 28.02.2012 r.
Pogrzeb Ś.P. Anny Łękawy - 28.02.2012 r. Pogrzeb Ś.P. Anny Łękawy - 28.02.2012 r.
Pogrzeb Ś.P. Anny Łękawy - 28.02.2012 r. Pogrzeb Ś.P. Anny Łękawy - 28.02.2012 r.

Pogrzeb Ś.P. Anny Łękawy - 28.02.2012 r.

LINKI

INFORMACJA O ŚMIERCI ANNY ŁĘKAWY
POŻEGNANIE PRZEZ WÓJTA GMINY "OSTATNIE POŻEGNANIE" - WIERSZ MARII JUSZCZYK "NA OSTATNIĄ DROGĘ" - WIERSZ TERESY MRUGACZ

[wstecz]