Basen w Łąkcie Gónej - foro z 2010 r.

BASEN W ŁĄKCIE GÓRNEJ BĘDZIE MODERNIZOWANY

     Na terenie Gminy Żegocina wybudowano dwa niewielkie baseny. Kąpielisko w Żegocinie powstało jeszcze przed II wojną, światową, w latach 30-tych. Po wojnie kilkakrotnie go przebudowywano i modernizowano, ale w ostatnich latach coraz trudniejsze i kosztowniejsze stawało się jego prowadzenie. Są dwa zasadnicze powody tego, że trzy lata temu je zamknięto. Powód zasadniczy to brak dostatecznej ilości wody. Wielka powódź 1997 roku zniszczyła basen, ale potem go odbudowano, nawet zmodernizowano, ale pojawiły się kłopoty z wodą, a właściwie jej brakiem. Basen w Żegocinie jest bowiem całkowicie zależny od Potoku Saneckiego, w którym jest coraz mniej wody, zwłaszcza w okresie letnim. Na dodatek pojawiły się pęknięcia w niecce basenu, które powodują "uciekanie" wody z basenu. Powód drugi nie nieuregulowana prawnie sprawa drogi dojazdowej do basenu, która prowadzi przez teren prywatny. Jaki będzie dalszy los tego obiektu ? Trudno powiedzieć, bo zależy to od wielu czynników.
   Inaczej wygląda sprawa basenu w Łąkcie Górnej. Zbudowany w latach 70-tych na potrzeby wypoczywających w pobliskich domkach pracowników krakowskiej "Chemobudowy" obiekt, stał się - po wykupieniu domków na potrzeby szkoły oraz uregulowaniu spraw własnościowych, mieniem gminy. Także droga prowadząca do tego kąpieliska jest własnością gminy. Nie ma tu także problemów z zasilaniem w wodę, jak również jej jakością.
    Był taki czas, choć krótki, że funkcjonowały oba baseny. W ostatnich trzech latach czynny był już jednak tylko basen w Łąkcie Górnym, na którym wykonano dosyć zasadniczy remont niecki. Ale pozostałe elementy wyposażenia basenu pozostawiały dużo do życzenia. Czas i chuligani dokonywali dzieła niszczenia ogrodzenia, domku ratownika itd. Dzięki środkom pozyskanym latem 2011 roku z PROW-u, które wystarczą na pokrycie 50 procent kosztów kwalifikowanych, samorząd zmodernizuje łąkiecki obiekt dosyć zasadniczo. Wprawdzie nie będzie większej niecki, ale zmieni się przede wszystkim otoczenie basenu. Za kwotę około  900 tys. zł zostaną wykonane wiosną 2012 roku następujące przedsięwzięcia: budowa drogi dojazdowej do basenu, budowa parkingu, ułożenie nawierzchni z kostki, budowa boiska do piłki siatkowej - plażowej, wymiana ogrodzenia i bramy, remont budynku obsługi basenu, wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej, oświetleniowej, remont instalacji uzdatniania i czyszczenia wody.
   Trzeba miec nadzieję, że wszystkie te prace zostaną wykonane przed końcem czerwca przyszłego roku, co umożliwiłoby uruchomienie łąkieckiego basenu latem przyszłego roku.
   W gminie jest jeszcze jedno miejsce, w którym można by zorganizować kąpielisko. Otóż w Rozdzielu wybudowano na Potoku Rozdzielec niewielki zalew, na którym można urządzić otwarte kąpielisko, a obok niewielką plażę. Inwestycja ta nie ma jednak szczęścia, ciągnie się już ponad 10 lat i końca nie widać. Samorząd gminny liczy na to, że jeśli uda się znaleźć potrzebne na dokończenie tej inwestycji środki, to znajdzie się także osoba lub firma, która zagospodaruje ten obiekt i będzie go prowadzić. Czy tak się stanie - pokaże czas.

Basen w Żegocinie - lata 70-te. basen w Żegocinie po remoncie w 1999 roku.

Basen w Żegocinie - lata 70-te.

basen w Żegocinie po remoncie - około 2000 roku.

Basen w Łąkcie Górnej - lipiec 2010. Basen w Łąkcie Górnej - lipiec 2011.
Basen w Łąkcie Górnej - lipiec 2010. Basen w Łąkcie Górnej - lipiec 2011.
Zalew w Rozdzielu - 2011 r. Zalew w Rozdzielu - 2011 r.
Zalew w Rozdzielu - 2002 r. Zalew w Rozdzielu - lipiec 2011 r.

[wstecz]