Zebranie w OSP Bełdno.

KAMPANIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZA W OSP

   Początek 2011 roku to okres podwójnych wyborów w tych miejscowościach, które są sołectwami i w których działają jednostki ochotniczych straży pożarnych. Na zebraniach wiejskich wybiera się sołtysów i rady sołeckie. Swoją  kampanię sprawozdawczo - wyborczą mają także strażacy - ochotnicy zrzeszeni w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Z początkiem roku rozpoczęła się zebrania sprawozdawczo - wyborcze w poszczególnych jednostkach OSP. Na terenie powiatu bocheńskiego działa obecnie 70 takich jednostek. Potem przyjdzie czas na zjazdy gminne, powiatowe i wojewódzkie, a cały cykl wyborów zakończy Zjazd Krajowy ZOSP RP. Podczas wszystkich zebrań dokonuje się podsumowania działalności w okresie minionej 5-letniej kadencji, wybiera nowe władze jednostek - czyli zarządy i komisje rewizyjne, a także delegatów na zjazdy gminne, powiatowe itd. Ustala się także plany pracy na najbliższy rok, jak również plany finansowe.
    Na terenie Gminy Żegocina ochotnicze straże pożarne działają we wszystkich wioskach. 7 stycznia 2011 roku Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Żegocinie ustalił harmonogram zebrań w strażach pożarnych na terenie gminy. Jako pierwsi takie zebranie odbyli strażacy z OSP w Rozdzielu, którzy obradowali w swojej remizie 29 stycznia 2011 roku. Kolejne zebrania zaplanowano następująco: 5 lutego - OSP Bełdno, 6 lutego OSP Żegocina, 13 lutego - OSP Bytomsko i jako ostatni w gminie zebranie odbędzie OSP Łąkta Górna, która swoje zebranie zaplanowała na 6 marca.
    Oto nasze relacje z tych zebrań.

OSP BEŁDNO OSP BYTOMSKO OSP ŁĄKTA GÓRNA OSP ROZDZIELE OSP ŻEGOCINA

[wstecz]