ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW OSP W ŻEGOCINIE

    Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie. Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie.
Zebranie otworzył i przybyłych członków OSP oraz gości powitał Prezes Zarządu jednostki Kazimierz Waligóra.

    Dobiega już końca kampania sprawozdawcza w jednostkach OSP z terenu Gminy Żegocina. Straże pożarne działają tu w każdej wiosce. W najstarszej z nich - w OSP w Żegocinie - zebranie odbyło się 2 lutego 2009 roku. Oprócz członków jednostki przybyła na nie delegacja Rady Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej tej jednostki oraz zaproszeni goście, w tym Komendant Powiatowy PSP w Bochni Krzysztof Kokoszka, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni Tadeusz Olszewski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Leopold Grabowski, ks. kapelan Stanisław Szczygieł oraz Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz.
    Odbycie takiego zebrania nakazuje podstawowy dokument jednostki, którym jest Statut OSP w Żegocinie. Tym razem strażacy obradowali w Klubie CKSiT "Relaks" ze względu na to, że w świetlicy remizy znajduje się obecnie Interenetowe Centrum Edukacyjno - Oświatowe.
   Uczestniczący w zebraniu członkowie jednostki na prowadzącego obrady wybrali druha Kazimierza Waligórę. W proceduralnej części zebrania wybrano także protokolanta i komisję uchwał i wniosków, pracującą pod przewodnictwem druha Ryszarda Dudzica oraz przyjęto zaproponowany porządek obrad.

   Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie. Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie.
Wśród uczestników zebrania członkowie MDP OSP w Żegocinie. Sprawozdanie z działalności przedłożył Prezes Zarządu OSP Kazimierz Waligóra.

   Ze złożonych sprawozdań możnać było poznać wyjątkowo liczne w tym roku dokonania żegocińskich strażaków. Do najważniejszych można zaliczyć: zorganizowanie obchodów 120 - lecia jednostki i gminnych obchodów Dnia Strażaka, podczas których poświęcone zostały przekazane ostatnio tej jednostce samochody, utworzenie w świetlicy remizy Internetowego Centrum Edukacyjno - Oświatowego, udział w strażackich ćwiczeniach w Puszczy Niepołomickiej i Rozdzielu, zajęcie II miejsca w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych, utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, współzorganizowanie II. Powiatowego Turnieju Rekreacyjnego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zakup dalszych elementów wyposażenia, w tym nowoczesnego sposobu alarmowania przez moduł telefonii komórkowej GSM. Niezła jest również sytuacja finansowa jednostki. Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przedstawił Patryk Dudzic. Liczy ona obecnie 19 chłopców, posiada na wyposażeniu komplet 10 dresów ćwiczebnych i czapeczek, a w Turnieju MDP w Żegocinie zajęła I miejsce z strażackim torze przeszkód i III w halowej piłce nożnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisława Waligóra odczytał protokół, w którym zapisano, że działalność finansowa była prowadzona dobrze, a zarząd działał aktywnie. Dlatego Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o udzielenie zarządowi absolutorium.
    O działalności bojowej OSP Żegocina mówił jej naczelnik Władysław Zatorski. Poinformował, że jednostka liczy obecnie 31 członków, w tym 18 czynnych. W księdze wyjazdów zanotowano 9 wyjazdów do akcji ratowniczych, w tym do 1 pożaru (w Bytomsku), reszta to głównie wypadki drogowe.

Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie. Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie.
O działności bojowej mówił Naczelnik Władysław Zatorski. Sprawozdanie złożył także członek MDP.
Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie. Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie.
Stanisław Waligóra odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Przemawiał Wójt Jerzy Błoniarz.
Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie. Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie.
Za współpracę dziękował Komendant Powiatowy PSP Krzysztof Kokoszka. Głównie o  pracy z młodzieżą mówił Sekretarz ZOP Tadeusz Olszewski.

     W dyskusji nad sprawozdaniami, która się wywiązała głos zabierało wielu mówców. Młodszy brygadier Krzysztof Kokoszka podziękował strażakom z Żegociny za współpracę, pogratulował osiągnięć, prosił o udział w dalszych szkoleniach, zaapelował do strażaków o zgodne współdziałanie oraz odpowiedział na zadanie wcześniej pytania dotyczące m. in. ponoszenia kosztów przeglądów i konserwacji jedynego w powiecie, a posiadanego przez OSP w Żegocinie agregatu proszkowego.  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Leopold Grabowski podkreślił ofiarność i zaangażowanie strażaków. Pokreślił, że na strażakach z OSP w Żegocinie, ze względu na przynależność do Krajowego Systemu ratowniczo - Gaśniczego, ciąży szczególna odpowiedzialność.
    Wójt Jerzy Błoniarz podkreślił bardzo pozytywny wpływ kontaktów ze strażakami - ochotnikami z Niemiec na aktywizację środowiska strażackiego w gminie. Wyraził radość "z dopływu młodej krwi" do jednostek gminnych, jak również z faktu, że żegocińska jednostka posiada Internetowe Centrum Edukacyjno - Oświatowe, a w minionym roku poprawiła stan swojego wyposażenia, także w zakresie poprawy bezpieczeństwa indywidualnego strażaków - ratowników.
    Z kolei Tadeusz Olszewski - sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni - mówił o sprawie działalności drużyn młodzieżowych. Zwrócił uwagę na najbliższe potrzeby rozwijających dopiero działaność drużyn oraz konieczność organizowania atrakcyjnych zajęć. Powiedział także o planach MDP OSP Żegocina na 2009 rok.

Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie.

Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie. 

Druhowie z OSP w Żegocinie podczas zebrania.

Głosowanie nad uchwałą o absolutorium.

     Podczas tego zebrania strażacy podjęli kilka uchwał, m. in. w sprawie uchwalenia planu finansowego i planu pracy na 2009 rok. Zakłada on m. in. dalsze uzupełnienie wyposażenia samochodów Mercedes (moduł gaśniczy) i Magirus, przekazanie samochodu Star do OSP w Bytomsku, udział w ćwiczeniach, zawodach, szkoleniach i imprezach (strażackie, gminne i parafialne uroczystości).
    Jaki będzie rok 2009 dla żegocińskiej straży ? Oby był jak najlepszy. Ale zaczął się niedobrze, bo chorobą druha, dla którego strażacy zorganizowali już akcję oddawania krwi.

[wstecz]