PIOTR WOLAK NA KOLEJNYM ZABIEGU

 Piotr Wolak prosi o dalsząpomoc. Zdjęcie PIotra WOlaka i jego klasy matuuralnej wykonane na studniówce.
Piotr Wolak od jedenastego roku życia jest przykuty do wózka inwalidzkiego. Zdjęcie wykonane podczas studniówki w 2007 r.

     "Pomóżmy Piotrowi" - ta zakładka istnieje w naszym serwisie właściwie od początku jego istnienia, czyli od 2002 roku. Piotr Wolak - dziś już 20-letni mężczyzna - od 11 roku życia przykuty jest do wózka inwalidzkiego. To wynik choroby - zaniku mięśni. Objawiła się, gdy chłopiec miał 7 lat. Dzięki wielkiej pomocy ze strony różnych osób i instytucji oraz  tytanicznemu wysiłkowi rodziców, Piotr mógł wzmacniać swój organizm przez kolejnych siedem lat. Wszczepianie komórek macierzystych, dokonywane w klinice kijowskiej, to jednak zabieg bardzo kosztowny. 22 czerwca 2002 r. Piotr wraz z rodzicami wyjechał na pierwszy zabieg do Kijowa. Po stosownych badaniach otrzymał kilka zastrzyków z zarodkowymi komórkami mięśniowymi. Po tygodniowym pobycie, który kosztował prawie 70 tys. zł, nastąpił powrót do Żegociny. Rodzice Piotra byli zadowoleni z wyjazdu i zabiegu. Piotr potrafił podnieść ze stołu szklankę z herbatą, czego wcześniej nie był w stanie zrobić. Potem, przez kolejnych pięć lat udawało się zgromadzić środki na kosztowne zabiegi. Dzięki temu chłopiec mógł się uczyć i nawet zdobyć maturę.
     Ale w 2007 roku cykl zabiegów został przerwany z powodu braku środków finansowych. Niestety odbiło się to na kondycji Piotra, który jest niestety słabszy. Dlatego rodzice - kosztem dużych wyrzeczeń i dzięki ludzkiej pomocy - zdecydowali się na wyjazd do Kijowa w tym roku. Wyjeżdżają 11 października 2008 r. Polecą z Krakowa samolotem do Kijowa, gdzie muszą pozostać kilka dni. - Będzie nas to kosztowało około 7 tys. euro. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy nam pomagają, ale pieniędzy potrzeba nadal, bo zabiegów nie możemy przerywać - informuje ojciec Piotra Jan Wolak, prosząc jednocześnie o dalszą pomoc.
     Zbiórkę pieniędzy prowadzi nieustannie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Dystrophie Musculorum - organizacja mająca status pożytku publicznego, wspierająca leczenie około 40 podopiecznych z całej Polski. Dla każdego z nich organizacja wydała kilka lat temu ulotkę, z podstawowymi informacjami o chorym i prośbą o pomoc oraz danymi o organizacji, w tym numerem konta, na które można wpłacać wolne datki, a także 1% odpisu podatkowego.     

Ulotka Piotra Wolaka.

   Oto pełna treśc tej ulotki:

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO - STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA DYSTROPHIE MUS CULORUM zwraca się z błaganiem do wszystkich ludzi wielkiego serca o pomoc w sfinansowaniu leczenia i rehabilitacji naszego podopiecznego PIOTRA WOLAKA
     Piotr ma 17 lat (obecnie ma 20 lat - dop. red). Cierpi na DYSTROPHIE MUSCULORUM typ DUCHENNE"A (ogólny zanik mięśni). Jeszcze wczoraj biegał, a dzisiaj siedzi na wózku inwalidzkim, zdając sobie sprawę, że postępujący zanik mięśni odbiera mu to co najcenniejsze - życie. Każdy nowy dzień przynosi ból i cierpienie. Dzisiaj już nie wykonuje najprostszych czynności życiowych. Zdany jest całkowicie na pomoc rodziców. Boi się, że jutro może przestać oddychać, a jego życie będzie uzależnione od respiratora. Największym jego marzeniem jest nadzieja na leczenie i tak jak wszystkie dzieci - ŻYĆ.
    Jest szansa, by ulżyć w cierpieniu dziecka poprzez wieloetapowe podawanie komórek macierzystych. Zabiegi te wykonuje się poza granicami kraju, są one bardzo kosztowne. Szacowany, całkowity koszt leczenia Piotra to
60.000 EURO.
     Stowarzyszenie Pomocy Chorym na DYSTROPHIE MUSCULORUM prosi o wsparcie finansowe na leczenie Piotra, by móc spełnić jego marzenia. Podajemy nr konta, za każdą pomoc serdecznie dziękujemy!

       Informujemy, że 1% podatku dochodowego można przeznaczyć na naszą Organizację Pożytku Publicznego.
STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA DYSTROPHIE MUSCULORUM
42-622 NOWE CHECHŁO, UL. M. KONOPNICKIEJ 4 "c"
BANK SPÓŁDZIELCZY ŚWIERKLANIEC
83 8467 0001 0000 3522 2000 0001
Koniecznie hasło "PIOTR WOLAK"
                                                                           Prezes Stowarzyszenia:
Grażyna Reinisz-Lewicka

STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA DYSTROPHIE MUSCULORUM
42-622 NOWE CHECHŁO ul. M. KONOPNICKIEJ 4 "c"

Szanowni Państwo!

    Jesteśmy organizacją powołaną i prowadzoną przez rodziców dzieci chorych na DYSTROPHIE MUSCULORUM. Aby umożliwić rodzicom zbiórki pieniędzy, postanowiliśmy powołać Stowarzyszenie, które zostało zarejestrowane w KRS Nr 36364 w Gliwicach. Od roku 2003 jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, co pozwala Państwu na przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia. Uzyskaliśmy także pozwolenie od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie zbiórek.
     Aby jasno określić koszty naszych działań pragniemy poinformować, że członkowie zarządu naszego Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i otrzymują wyłącznie zwrot faktycznie poniesionych wydatków związanych z pełnieniem funkcji statutowych.
    Chcąc przybliżyć cel, dla którego zostało założone nasze Stowarzyszenie, pragniemy poinformować, że DYSTROPHIE MUSCULORUM jest chorobą genetyczną, nieuleczalną która dotyka w większości chłopców. Niestety do dnia dzisiejszego brak jest możliwości leczenia tego schorzenia. Jednak w chwili obecnej podejmuje się próby leczenia skutków choroby, a także możliwe jest jej zatrzymanie na etapie zastanym. Leczenie takie odbywa się poprzez podanie komórek pierwotnych. Jest to leczenie wieloetapowe i dzieci, które nie osiągnęły wieku dorosłego muszą mieć podawane komórki przez cały okres dojrzewania. Leczenie komórkowe na całym świecie jest bardzo drogie, stąd potrzeba ciągłego zbierania środków na pokryciej jego kosztów.
    Rodzicom, którzy nie zdecydują się na eksperymentalne leczenie lub dla chorego jest już za późno, musimy pomagać poprzez udostępnienie specjalistycznej i indywidualnej rehabilitacji, która poprawi komfort życia chorych dzieci, a w przypadkach zaawansowanych wspomagać będzie funkcje ruchowe i oddechowe.
    Naszym zadaniemjest udostępnianie rodzinom chorych dzieci urządzeń, np. respiratorów, a także informowanie o najnowszych metodach leczenia i rehabilitacji. Ogromną nadzieję budzą odbywające się obecnie w Stanach Zjednoczonych próby leczenia przyczyn choroby, tj. uzdrowienia chorego genu, co pozwala wierzyć, że dzieci, które dożyją tego momentu będą mogły być leczone.
    Do tej pory nie wspomniano o problemach naszych dzieci. Umierały cichutko i w izolacji. Teraz zaświtał promyk nadziei. Leczenie jest jednak bardzo kosztowne, dlatego też potrzebujemy pomocy od wszystkich ludzi dobrej woli. Z góry serdecznie dziękujemy za każdą wpłatę, dokonaną na rzecz Stowarzyszenia.
    Środki finansowane w całości przekazane zostaną na konto dziecka i wykorzystane wyłącznie w celu leczenia i rehabilitacji. Informacje dotyczące Stowarzyszenia dostępne są na stronie internetowej: www.stowarzyszenie.kkozle.pl

                                        42-622 Nowe Chechlo, ul. M. Konopnickiej 4 "c" . Tel/Fax: 032/ 284 41 66    NIP: 749-18-42-254 REGON: 531579747

 Piotr Wolak z mamą Krystyną. Na obozie rehabilitacyjnym w Wiśle.
Piotr Wolak z mamą Krystyną. Na obozie rehabilitacyjnym w Wiśle.
Piotr ma swoja stronę w popularnym serwisie www.nasza-klasa.pl Piotra i jego rodziców odwiedzili koledzy z klasy maturalnej wraz z wychowawczynią.
Piotr ma swoja stronę w popularnym serwisie www.nasza-klasa.pl Piotra i jego rodziców odwiedzili koledzy z klasy maturalnej wraz z wychowawczynią.

     Rodzicom Piotra w zbieraniu pieniędzy na pokrycie kosztów zabiegów i przelotu oraz pobytu pomogło już do tej pory wiele osób i instytucji, głównie szkół oraz zakładów pracy, organizacji i osób prywatnych z terenu Gminy Żegocina. Stowarzyszenie i rodzice dzieci wysłali do różnych instytucji tysiące listów z prośbami o pomoc. Akcja zbierania pieniędzy trwa nadal. Piotra czekają jeszcze dalsze zabiegi, których przeprowadzenia zależy od pomocy ludzi dobrej woli. Nie bądźmy bezczynni, okażmy zrozumienie i serce, gotowe nieść pomoc. Piotr i jego koledzy czekają !

Nasze wcześniejsze publikacje na ten temat:

[wstecz]                                                           [zegocina.pl]