OBRADY CZŁONKÓW OSP W ŻEGOCINIE

   Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie - 3.02.2008. Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie - 3.02.2008
Zebranie otworzył i przybyłych członków OSP oraz gości powitał Prezes Zarządu jednostki Kazimierz Waligóra.

   Początek każdego nowego roku to okres zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Jako ostatnia w gminie 3 lutego 2008 roku  obradowała OSP w Żegocinie. Na zebranie przybyło 18 spośród 28 członków tej najstarszej w gminie jednostki. Zebranie otworzył Prezes Zarządu druh Kazimierz Waligóra, którego wkrótce druhowie wybrali na przewodniczącego zebrania. Na początku swojego wystąpienia powitał przybyłych gości, w tym: zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Bochni kpt. Czesława Ziaję, sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP Rp w Bochni Tadeusza Olszewskiego, ks. kapelana strażaków - ochotników Gminy Żegocina Stanisława Szczygła i prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Żegocinie Leopolda Grabowskiego. Po przyjęciu porządku obrad i wyborze komisji uchwał i wniosków, prezes zarządu jednostki Kazimierz Waligóra przedłożył zebranym sprawozdanie z działalności jednostki w roku 2007.

  Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie - 3.02.2008 Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie - 3.02.2008
Strażacy OSP Żegocina podczas zebrania. Wśród gości był także sołtys Żegociny Bolesław Łękawa.

     Oto podstawowe informacje zawarte w sprawozdaniu. W roku 2007 odbyło się 7 zebrań członków OSP Żegocina i 7 posiedzeń Zarządu jednostki, na których poruszano różne tematy i zagadnienia, a także podejmowano uchwały. Strażacy uczestniczyli w uroczystościach kościelnych, gminnych oraz statutowych OSP np.  Strażackim Opłatku połączonym ze wspólnym kolędowaniem, w Bełdnie w dniu 20 stycznia 2007 roku, 28 stycznia  wyjechali do Ptaszkowej w celu modlitwy przy grobie ks. prałata Antoniego Poręby, w czwartą rocznicę śmierci (po raz drugi byli tam wraz z druhami z innych jednostek oraz kapelanem ks. Stanisławem Szczygłem w pierwszą sobotę lipca 2007 r.),   pełnili wartę przy Grobie Pańskim oraz wzięli udział w rezurekcji, udział w procesji Bożego Ciała, nabożeństwie w dniu Świętego Floriana, nabożeństwie w intencji Ojczyzny w Dniu Niepodległości, nabożeństwie różańcowym w Bazylice Św. Mikołaja w Bochni. Pożegnali także zasłużonego druha tej jednostki - Franciszka Waligórę, którego pogrzeb odbył się w kwietniu minionego roku. 5 maja 2007 r. wzięli udział w obchodach 50 - lecia OSP w Rozdzielu. W dniu 3 listopada delegacja jednostki wzięła udział w tradycyjnych Zaduszkach Strażackich, w których uczestniczyła po raz pierwszy także delegacja strażaków niemieckich z Saarlouis oraz policjantów bocheńskich. W tym samym dniu otrzymali samochód bojowy Magirus, przekazany uroczyście w obecności kolegów z Niemiec i zaproszonych gości na placu przed Gminną Spółdzielnią. W końcu października 2007 r. na remizie zamontowali duży napis informacyjny "OSP w Żegocinie" wraz z herbem Gminy Żegocina" oraz znakiem Związku OSP. Przedsięwzięcie to poprawiło estetykę remizy, a zostało sfinansowane przez Urząd Gminy w Żegocinie. W okresie zimy usuwaliśmy śnieg z dachów zagrożonych domów prywatnych, budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Publicznego Przedszkola. Czynnie włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie gminnych uroczystości: lipcowej imprezie "Nasi grają i śpiewają" oraz sierpniowych "714 Urodzin Żegociny". Podczas obu tych imprez zabezpieczali wspólnie z policją bezpieczeństwo uczestników i porządek. W zakresie działań prewencyjnych uczestniczyli w spotkaniu z dziećmi z Publicznego Przedszkola w Żegocinie, które odbyło się o okazji Dnia Dziecka. Jedynym ich zakupem w okresie sprawozdawczym, było nabycie samochodu bojowego Magirus, sfinansowane przez Zarząd Główny ZOSP RP - 7 tys. zł, Komendę Główną PSP - 12.800 zł oraz PZU - 1800 zł. W grudniu 2007 roku członkowie jednostki odwiedzili mieszkańców wsi roznosząc kalendarze strażackie i składając noworoczne życzenia.
     Prezes Waligóra zakończył swoje sprawozdanie podziękowaniami Wójtowi Gminy - Jerzemu Błoniarzowi za trud włożony w pozyskanie środków na zakup samochodu oraz wspieranie wszystkich działań, Komendantowi Powiatowemu PSP w Bochni - Krzysztofowi Kokoszce za pomoc w zrealizowaniu zakupu samochodu, opiekę nad jednostką, ks. kapelanowi Stanisławowi Szczygłowi za posługę kapłańską, duchowe wsparcie oraz zorganizowanie strażackich uroczystości i wycieczki, druhowi Zbigniewowi Nożkiewiczowi za pomoc w prowadzeniu dokumentacji zarządu, jak również pani Alfredzie Zatorskiej za pomoc w prowadzeniu dokumentacji finansowej oraz wszystkim druhom - strażakom, którzy w różny sposób czynnie i aktywnie włączyli się w działania
     Z kolei informację o akcjach ratowniczych przedłożył Naczelnik jednostki druh Władysław Zatorski. Ocenił, że rok 2007 był dosyć spokojny, nie było żadnego pożaru. OSP Żegocina wzięła udział w 16 akcjach ratowniczych innego typu, głównie w zdarzeniach na drogach i oraz kilku ćwiczeniach m. in. w Bochni na obiekcie Krak-Gazu. Przeprowadzona przez PSP kontrola wypadła dobrze. Kolejne sprawozdanie, tym razem finansowe, przedstawił skarbnik jednostki druh Andrzej Bilski. Jan Mróz przedstawił natomiast sprawozdanie komisji rewizyjnej, z którego wynika, że nie stwierdziła ona nieprawidłowości w działaniu zarządu i dlatego komisja wniosła o udzielenie zarządowi absolutorium.

  Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie - 3.02.2008 Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie - 3.02.2008
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał druh Jan Mróz. Za współpracę i ofiarność podziękował strażakom ich kapelan - ks. Stanisław Szczygieł.

     Po przedłożeniu sprawozdań rozpoczęła się dyskusja. Kapelan strażaków - ochotników Gminy Żegocina - ks. Stanisław Szczygieł podziękował druhom za włączenie się do akcji finansowej pomocy dla jednego z druhów z Rozdziela. Poinformował o wielkości zebranej kwoty i zaapelował o ponowne włączenie się do pomocy dla potrzebującego wsparcia druha. Wójt Jerzy Błoniarz ocenił działalność tej jednostki jako dobrą. Dokonał szerszej analizy akcji gaszenia pożaru w Bytomsku (miał miejsce już w 2008 r.) Podziękował za pracę i dobrą współpracę z Zarządem Powiatowym i PSP w Bochni. Poinformował o tworzeniu w remizie "Centrum szkolenia na odległość". Przypomniał o czekającej w 2008 roku jednostkę 120 rocznicy utworzenia. Zaapelował o częstsze ćwiczenia ("Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju"). - OSP Żegocina, jako jednostka należąca do KSRG musi wyć wzorcowa w wyposażeniu i sprawności - powiedział gospodarz gminy, który jest czynnym członkiem tej właśnie straży.

  Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie - 3.02.2008

 Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie - 3.02.2008

Głos w dyskusji zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Leopold Grabowski.

Przemawiał także kapitan Czesław Ziaja - zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Bochni.

    Kapitan Czesław Ziaja powiedział strażakom, że ilość działań ratowniczych będzie się zwiększać. Poruszył także kilka innych, bardziej szczegółowych spraw związanych z ćwiczeniami Kompanii "Raba", używaniem i przeglądami aparatów tlenowych, koniecznością odbywania ćwiczeń gminnych, szkoleniami w zakresie obsługi nowego sprzętu, specjalizacji jednostek OSP (dla żegocińskiej zaplanowano ratownictwo techniczno - drogowe oraz gaszenie pożarów obszarów leśnych), szkoleń dla strażaków, odszkodowań za straty osób trzecich poniesione podczas prowadzenia akcji przez strażaków.
    Prezes Zarządu Oddziału Gminnego druh Leopold Grabowski poruszył problem braku młodych kadr w jednostce. Mówił również o propozycji uroczystych obchodów 120-lecia OSP Żegocina, które planowane są w połączeniu z Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka (maj 2008). W imieniu Zarządu Oddziału Gminnego złożył druhom podziękowania za działalność i współpracę.

Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie - 3.02.2008

Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie - 3.02.2008

Kilkakrotnie głos w dyskusji zabrał Naczelnik jednostki druh Władysław Zatorski.

Strażacy udzielili zarządowi absolutorium i przyjęli plan pracy na 2008 rok.

   W dyskusji kilkakrotnie głos zabierał druh Władysław Zatorski. Poruszył wiele spraw, m. in. pracy młodzieży w straży, ćwiczeń Kompanii "Raba", specjalizacji OSP Żegocina, obchodów rocznicy utworzenia jednostki. Zadano także kilka pytań, m. in. o możliwość alarmowania przez telefony komórkowe. Strażacy prosili także o pomoc finansową na zorganizowanie rocznicowych obchodów. Wnioskowali o zakup umundurowania i wyłożenie boksów garażowych płytkami. W głosowaniu jawnym, przy jednym głosie wstrzymującym się, udzielono zarządowi absolutorium. W kolejnej uchwale przyjęto plan pracy na 2008 rok. Znalazło się w nim 8 podstawowych zadań, a wśród nich ułożenie posadzki w boksach garażowych, zakupienie wciągarki do samochodu bojowego, pozyskanie nowych członków i zorganizowanie obchodów 120-lecia jednostki.
    OSP w Żegocinie czeka więc okres wytężonej pracy i to w kilku różnych kierunkach, od rocznicowych uroczystości począwszy, na pracach modernizacyjnych w remizie skończywszy. Ile będzie akcji ratowniczych ? Tego nie da się przewidzieć. Ale zawsze trzeba być do nich gotowym.

[wstecz]