DEBATA O STANIE GMINNEJ KULTURY

     Posiedzenie Komisji w dniu 29.02.2008 r. Inormacji udzialał Dyrektor CKSiT w Żegocinie Mieczysław Kędra.
Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury w sali narad UG w Żegocinie.

     29 lutego 2008 roku obradowała Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Bogdan Bielak. Tym razem głównym przedmiotem zainteresowania radnych była działalność Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie oraz świetlic wiejskich, a także plan imprez kulturalnych na 2008 rok. Temat zreferował radnym Dyrektor CKSiT w Żegocinie pan Mieczysław Kędra. Po przedstawieniu przez niego informacji o działalności CKSiT w roku 2007, jak również wysłuchaniu odczytanych sprawozdań z działalności świetlic rozpoczęła się dyskusja. Radni zadali Dyrektorowi Kędrze kilkanaście pytań dotyczących m. in. funkcjonowania basenów, zmian kadrowych, organizowania imprez sportowych, oznakowania tras turystycznych, wyposażania świetlic w sprzęt, wykonanych remontów, funkcjonowania usług hotelowych, planów dotyczących Bacówki itd. Sprawozdania Dyrektora CKSiT oraz sprawozdania świetlic są zaprezentowane poniżej w wersji dosłownej.
     W drugiej części spotkania członkowie Komisji wraz z Dyrektorem Kedrą dokonali wizji lokalnej wszystkich świetlic wiejskich i rozmawiali z pracującymi w nich osobami.
Odwiedzili najpierw Świetlicę Wiejską w Rozdzielu, potem kolejno świetlice w Bytomsku, Bełdnie i Łąkcie Górnej. Notes Przewodniczącego Komisji zapełnił się zgłoszonymi przez panie świetlicowe uwagami, wnioskami, spostrzeżeniami.
   Zebrany materiał będzie zaprezentowany przez Przewodniczącego Komisji radnego Bogdana Bielaka na jednym z kolejnych sesji Rady Gminy w Żegocinie.

Członkowie Komisji w Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu. Komisja przed zmodernizowana Świetlicą w Bytomsku.
Członkowie Komisji w Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu. Komisja przed zmodernizowana Świetlicą w Bytomsku.

  Informacja o działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie i filii (świetlic wiejskich) w Łąkcie Górnej, Rozdzielu, Bytomsku i Bełdnie w 2007 roku.

I. Główną troską i zadaniem Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie w 2007 r. było utrzymanie działalności i rozwój zespołów artystycznych powstałych w latach poprzednich. Są to : Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego w Łąkcie Górnej - 28 osób, Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca w Łąkcie Górnej - 24 osoby, Zespół Pieśni i Tańca "Łąkta" w Łąkcie Górnej  - 19 osób. Z zespołami tymi zajęcia prowadzi; Agnieszka Żołna - instruktor tańca, Mieczysław Kędra - instruktor muzyki i śpiewu, oraz Stanisław Kępa - akompaniator. Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu z każdą grupą oddzielnie (łącznie 9 godz. tygodniowo). Efektem tej pracy są liczne występy szczególnie grupy dorosłych i grupy młodzieżowej Zespołu Pieśni i Tańca "Łąkta" na różnorakich imprezach w gminie Żegocina ,a także poza - łącznie 14 występów w ciągu 2007 roku. Grupa dorosłych Zespołu Pieśni i Tańca "Łąkta" dopracowała się dwóch programów estradowych "Wiązanka Pieśni i Tańców Łąkieckich" - 45 minut, " Pastorałki i Kolędy" - 30 minut.  Obydwa te programy przygotowywane są do utrwalenia na płytach CD, które posłużą do promocji zespołu. Z zespołami łąkieckimi ściśle współpracuje Kapela Ludowa CKSiT w Żegocinie występując na koncertach jako zespół akompaniujący, a także dając własne koncerty - w roku 2007 - 19 koncertów. 27 maja 2007 r. udział zespołu "Łąkta" i Kapeli CKSiT w Żegocinie w "XXVI Przeglądzie Zespołów Regionalnych, Kapel i Śpiewaków Ludowych" w Szczurowej.
     Następną grupą artystyczną utrzymywaną całorocznie przez CKSiT w Żegocinie jest Młodzieżowa Orkiestra Dęta licząca obecnie 26 członków. Przy orkiestrze prowadzony jest kurs nauki gry na instrumentach dętych. W roku 2007 - 22 uczestników, w chwili obecnej 18 osób. Zajęcia orkiestry odbywaj ą się w piątki i niedziele po 3 godziny, a zajęcia kursu muzycznego w środy i piątki po 45 minut lekcji indywidualnych (łącznie 18 godzin lekcyjnych). Jest to jedno z najbardziej absorbujących zadań dyrektora CKSiT jako instruktora muzyki. Orkiestra w ciągu roku 2007 występowała 27 razy różnorodnych imprezach okolicznościowych i także wielokrotnie na uroczystościach kościelnych. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie ponosi całkowite koszty utrzymania tych zespołów: zatrudnienie instruktorów, naprawa instrumentów, konserwacja instrumentów i strojów, koszty przejazdu na przeglądy, imprezy promocyjne, organizacja wycieczek jako nagród za całokształt działalności zespołów.
     CKSiT w Żegocinie wspierało także zespoły działające w szkołach, świetlicach merytorycznie, a także materialnie organizując przeglądy, koncerty, m.in. Zespół "Grosik" z Rozdziela, Zespół "Rozdzielskie Nutki" z Rozdziela, Chór Szkolny z Łąkty Górnej, dziecięce i młodzieżowe grupy kolędnicze, indywidualni uczestnicy konkursów i przeglądów.

II. Działalność imprezowa CKSiT:
11.01.2007 r. - Współorganizacja Spotkania Opłatkowego Rady Gminy: koncert Zespołu "Łąkta", Kapela CKSiT.
14.01.2007 r. - Koncert Noworoczny Zespołu Pieśni i Tańca "Łąkta" i Kapeli w Łąkcie Górnej.
23.01.2007 r. - Dyskoteka w Klubie "Relaks" dla dzieci i młodzieży.
30.01.2007 r. - Rozdziele (Szkoła Podstawowa w Rozdzielu) - "IV Gminny Przegląd Grup Kolędniczych", w przeglądzie wzięło udział 6 grup kolędniczych ze wszystkich Szkół Gminy Żegocina.
02.02.2007 r. - Żegocina (CKSiT w Żegocinie) - "Ostatki Kolędowe": koncert kolęd. W koncercie udział wzięli laureaci II Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek, Zespół Folklorystyczny z Łąkty Górnej i Kapela CKSiT w Żegocinie , chór "Conticum Lubilaeum" Bazyliki MBB z Limanowej oraz Grupa Kolędnicza "Z Niedźwiedziem" ze Żmiącej .
04.02.2007 r. - Żegocina (CKSiT w Żegocinie). Współorganizacja "V Balu Karnawałowego dla Dzieci": udział wzięło ponad 150 dzieci z gminy Żegocina.
03.03.2007 r. - Łąkta Górna (Świetlica w Łąkcie Górnej) - "X Międzyświetlicowy Turniej Tenisa Stołowego" - udział wzięło 21 zawodników reprezentujących Łąktę Górną, Bytomsko i Rozdziele.
11.03.2007 r. - Żegocina (CKSiT w Żegocinie) - Turystyczny "Przystanek" Żegocina - impreza promocyjna dla ponad 100 osób działaczy PTTK ze Śląska.
30.03.2007 r. - Gminny Wielkanocny Konkurs Plastyczny i Pokonkursowa Wystawa w Klubie "Relaks".
26.04.2007 r. - Współorganizacja I Gminnego Przeglądu Tańca Przedszkolaków - Żegocina 2007.
01.05.2007 r. - Współorganizacja "Benefisu Rodziny Juszczyk": koncert zespołu i kapeli, nagłośnienie, wystawa.
03.05.2007 r. - Współorganizacja obchodów święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja: przemarsz i koncert orkiestry CKSiT.
05.05.2007 r. - Współorganizacja obchodów 50-lecia OSP w Rozdzielu, przemarsz i koncert orkiestry CKSiT, nagłośnienie.
19.05.2007 r. - Organizacja koncertu okolicznościowego zespołu Pieśni i Tańca "Łąkta" i Kapeli CKSiT na 25-leciu "ZAMVINEX" - Łąkta Górna
27.05.2007 r. - Organizacja wyjazdu i koncert zespołu "Łąkta" i Kapeli CKSiT do Szczurowej na Przegląd.
05.06.2007 r. - Żegocina (CKSiT w Żegocinie). Utworzenie Klubu "Seniora" przy CKSiT w Żegocinie liczącego 41 członków.
12.07.2007 r. - Wycieczka wakacyjna dla dzieci i młodzieży do ZOO w Krakowie.
27.07.2007 r. - Wycieczka wakacyjna dla dzieci i młodzieży do Skansenu Taboru Kolejowego i "Rabkolandu".
28.07.2007 r. - Udział orkiestry dętej CKSiT w 60-leciu Orkiestry Dętej z Leszczyny w Trzcianie.
29.07.2007 r. - Bochnia (Rynek) - Prezentacja promocyjna gminy Żegocina na Święcie Powiatu Bocheńskiego: - koncert zespołu Łąkta Górna i kapeli ludowej CKSiT w Żegocinie, - ekspozycja rękodzieła twórców gminy Żegocina.
11-12.08.2007 r. - "714 Urodziny Żegociny" - dwudniowy cykl imprez rekreacyjnych i kulturalno - rozrywkowych;  turniej tenisa ziemnego, - zawody pływackie, turniej piłki nożnej, koncert plenerowy, zabawa taneczna.
18.08.2007 r. - Kraków (Rynek) - Prezentacja promocyjna gminy Żegocina podczas "XXXI Targów Sztuki Ludowej" w Krakowie: koncert kapeli CKSiT w Żegocinie, - występ zespołu Łąkta Górna.
26.08.2007 r. - Prezentacja promocyjna gminy Żegocina na "Biesiadzie Agroturystycznej" w Siedlcu: koncert Zespołu "Łąkta", prezentacja kuchni regionalnej 02.09.2007 r. - Udział Zespołu Pieśni i Tańca "Łąkta" w Dożynkach Parafialnych w Łąkcie.
22.09.2007 r. - Organizacja koncertu kapeli CKSiT i zespołu "Łąkta" na 50-leciu Koła Gospodyń Wiejskich w Książnicach.
05.10.2007 r. - Koncert grupy młodzieżowej zespołu "Łąkta " na spotkaniu z młodzieżą węgierską w Zespole Szkół w Żegocinie oraz organizacja wystawy Klubu "Seniora" CKSiT w Żegocinie.
10.10.2007 r. - Współorganizacja "I Jesiennego Pikniku Osób Niepełnosprawnych" w Żegocinie.
14.10.2007 r. - Prezentacja promocyjna gminy Żegocina na "I Święcie Jabłka i Gruszki" w Czasławiu gmina Raciechowice - koncert kapeli i zespołu pieśni i tańca "Łąkta".
20.10.2007 r. - Wyjazd (wycieczka) zespołu "Łąkta" na Słowację.
03.11.2007 r. - Współorganizacja Okolicznościowego Spotkania w CKSiT w ramach "Strażackich Zaduszków": koncert kapeli ludowej i Zespołu Pieśni i Tańca Łąkta Górna - nagłośnienie.
09 -10.11.2007 r. - Żegocina - Laskowa "X Młodzieżowy Rajd Turystyczny Szlakiem Cmentarzy I wojny światowej"; - udział wzięło 200 uczestników.
11.11.2007 r. - Udział orkiestry dętej CKSiT w obchodach Święta Niepodległości w Żegocinie.
22.11.2007 r. - Współorganizacja "Dnia Seniora" w Żegocinie: wystawa, koncert zespołu śpiewaczego z Bochni, nagłośnienie, udostępnienie zaplecza kuchennego, karaoke.
29.11.2007 r. - Współorganizacja dyskoteki dla ministrantów parafii Żegocina i zespołu "OAZA".
18.12.2007 r. - Współorganizacja spotkania opłatkowego dla podopiecznych GOPS w Żegocinie .
29.12.2007 r. - Współorganizacja z USC w Żegocinie spotkania "Jubileuszowego Pożycia Małżeńskiego" (25 i 50-lecie): koncert kapeli i zespołu "Łąkta" plus nagłośnienie.

III. Obsługa ruchu turystycznego, wynajmów i udostępnień :
    Łącznie przyjęto w pokojach gościnnych CKSiT - 594 osoby (gości indywidualnych) co dało l .285 osobodni. Obsłużono pobyty 6 zorganizowanych grup młodzieżowych (głównie wycieczki szkolne i Zielone Szkoły) realizując programy pobytów, m.in. wyjazdy do stadniny koni, ogniska, spotkania z wytwórcami
i rękodzielnikami, spotkania w gospodarstwie ekologicznym z degustacją potraw. Obsłużono w CKSiT 9 pobytów szkoleniowo-konferencyjnych - 5 szkoleń rolniczych MODR Kraków, 2 szkolenia rolnicze AMIRR w Krakowie. Wynajęto odpłatnie sale i zaplecze kuchenne na; 21 wesel, 1 przyjęcie komunijne, 1 studniówkę, 16 kiermaszy handlowych i pokazów, 15 szkoleń i konferencji, l kurs tańca, 1 kurs prawa jazdy, 1 kurs Taekwando.
    Ponadto CKSiT w Żegocinie udostępniło nieodpłatnie sale i pomieszczenia dla; Rady Gminy, Urzędu Gminy, Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, Koła GGG, Klubu Sportowego "Beskid", OSP w Żegocinie, na zorganizowanie okolicznościowych spotkań, czy zebrań.
Udzielono także w ramach prowadzonego punktu informacji turystycznej około 700 informacji (3-4 dziennie ) w kontakcie bezpośrednim wydając mapki, ulotki, foldery lub drogą telefoniczną czy e-mailową.
Prowadzono sezonowo basen kąpielowy i kort tenisowy.

IV. W zakresie rozwoju bazy :
- przeprowadzono remont zaplecza kuchennego - stołówki klubu "Relaks" plus zakup wyposażenia,
- przeprowadzono remont kapitalny świetlicy wiejskiej w Bytomsku plus zakup wyposażenia.
- zakupiono dla CKSiT w Żegocinie sprzęt nagłośniający i urządzenia do realizacji dźwięku (II etap) dający możliwość własnej obsługi imprez i nagrywania dźwięku (mikser analogowy, mikrofony studyjne). Realizacja III etapu w 2008 roku - tzw. monitoring sceny.

V. Zatrudnienie :
- starszy instruktor kulturalno-wychowawczy - dyrektor: 1 etat
- specjalista ds. administracyjno-gospodarczych - 1/2 etatu
- referent ds. obsługi ruchu turystycznego - 1/2 etatu
- główny księgowy - 1/2etatu
- robotnik do obsługi technicznej i konserwacji - 1/2 etatu
- sprzątaczka - 1/2 etatu
- gospodarz świetlicy w Łąkcie Górnej - 1/2 etatu
- gospodarz świetlicy w Bełdnie - 1/3 etatu
- gospodarz świetlicy w Bytomsku - 1/3 etatu
- kierownik świetlicy w Rozdzielu - 1/3 etatu
Zatrudnieni na umowę zlecenie:
-    kucharka - praca sezonowa,
-    pomoc kuchenna - praca sezonowa,
-    instruktor tańca Łąkta Górna - 10 miesięcy,
-    akompaniator Łąkta Górna - 10 miesięcy,
-    ratownik na basenie w Żegocinie - 2 miesiące,
-    instruktor sekcji plastycznej w Bełdnie od 02.11.2007 r.

VI. W strukturze organizacji CKSiT w Żegocinie funkcjonowały 4 filie - Świetlice Wiejskie w: Rozdzielu, Łąkcie Górnej, Bytomsku i Bełdnie. Świetlice te prowadziły działalność środowiskową w zakresie kultury, rekreacji, turystyki oraz tworzenia warunków do udostępnienia swojej bazy innym organizacjom i stowarzyszeniom.

Świetlica w Rozdzielu - pani Anna Zelek
Sprawozdanie z działalności w roku 2007 r.

    Świetlica w Rozdzielu czynna jest trzy razy w tygodniu (wtorek, czwartek, piątek), tj. 13 godzin, 1/3 etatu. Zajęcia prowadzone są systematycznie. Dzieci, młodzież korzysta z wyposażenia świetlicy (stół tenisowy, piłkarzyki, gry planszowe, telewizor, komputery). Zamierzone plany zostały zrealizowane. Niektóre działania zrealizowano ponad plan.
    Dzieci i młodzież chętnie przychodzą do świetlicy, zwłaszcza na zajęcia zorganizowane typu dyskoteka, wycieczka, próby itp.
W roku 2007:
- Zorganizowano dziewięć dyskotek, zarówno dla dzieci młodszych, jak również dla starszej młodzieży. Małe dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tego typu rozrywkach, zwłaszcza, gdy są one pomysłowo zorganizowane. Bardzo lubią brać udział w licznych konkursach, z małymi nagrodami. Młodzież natomiast sama potrafi się bawić. Zauważa się coraz większą frekwencję na tego typu imprezach, zwłaszcza młodzieży gimnazjalnej.
Odbywały się:
- zebrania Rady Sołeckiej,
- zebrania wiejskie
- spotkania Ligi Kobiet Niezależnych z przewodniczącą p. Henryką Mulak.
-  W ramach współpracy Świetlicy w Rozdzielu z Deutsche Bank w Krakowie, świetlica otrzymała pięć komputerów, z których dzieci, młodzież korzysta np. podczas prowadzenia dyskotek oraz na zajęciach świetlicowych.
- Dzięki uprzejmości wójta gminy Żegocina mgr Jerzego Błoniarza- udostępnienie autokaru - opiekun zespołu kolędniczego zorganizował dla mieszkańców wsi Rozdziele wspólnie z grupą wyjazd do Lipnicy Murowanej oraz do Podegrodzia.
- Zorganizowano kolejną cykliczną imprezę - IV Gminny Przegląd Grup Kolędniczych, która w 2007r ze względów lokalowych na prośbę opiekunów zespołów kolędniczych została przeniesiona ze świetlicy w Rozdzielu do ZS w Rozdzielu.
- Udział rozdzielskiej młodzieży w Międzyświetlicowym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy. Zdobycie I miejsca oraz pucharu przez Dawida Łagosza (młodsza grupa), zdobycie II miejsca przez Pawła Zelka (starsza grupa).
- Przygotowanie dekoracji oraz oprawy artystycznej na uroczystość 50-lecia OSP w Rozdzielu.
- Spotkanie Członków Stowarzyszenia Ziemi Bocheńskiej z okazji 12 rocznicy śmierci prof. Cz. Blajdy.
- Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie.
- Wycieczka do Rabkolandu.
- Udział w gminnej uroczystości "Nasi Grają i Śpiewają" - Występ Zespołu "Grosik" oraz "Rozdzielskich Nutek".
- Zorganizowano IV Pieszą Pielgrzymkę do Pasierbca (Nocne Czuwanie).
- Zorganizowano autokarową pielgrzymkę. Trasa: Wadowice - Kalwaria Zebrzydowska-Łagiewniki. W wycieczce wzięło udział 56 uczestników.
Powyższa działalność dokumentowana jest na bieżąco w kronice oraz w zeszycie zajęć. Dokumenty te znajdują się do wglądu w Świetlicy.

Świetlica w Bytomsku - pani Elżbieta Rozum
Sprawozdanie z działalności w roku 2007 r.

    Świetlica w Bytomsku czynna jest trzy razy w tygodniu (piątek, sobota, niedziela) w ramach 1/3 etatu. Stałe zajęcia, jakie są prowadzone w ramach świetlicy to:
- gry w tenisa stołowego, piłkarzyki. W ostatnim roku bardzo wielkim powodzeniem cieszył się stół bilardowy, jaki posiada świetlica. Bywały dni, że całe dnie toczyła się gra.
   Z imprez, jakie cieszyły się powodzeniem to: dyskoteki, które odbywały się w okresie ferii zimowych i wakacji (odbyło się ich około 15). Powodzeniem cieszyły się ogniska i pieczenie kiełbasek, w których młodzież brała aktywny udział, jak również pieczenie ziemniaków.
   W ramach pracy świetlicy odbyły się:
- zebrania rady sołeckiej,
- zebrania wiejskie,
- zebrania Gminnej Spółdzielni,
- zebrania Spółdzielni "Zamvinex",
- zebrania strażackie,
- spotkania z firma kosmetyczną "Oriflame".
   Świetlica brała aktywny udział w organizowanych imprezach na szczeblu gminy: konkurs tenisa stołowego, zawody rowerowe, festyn "Nasi Grają i Śpiewają", festyn "Urodziny Żegociny, Rajd "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej".

Świetlica w Bełdnie - pani Barbara Zimirska
Sprawozdanie z działalności w roku 2007 r.

     Opłatek strażacki, dyskoteka karnawałowa, Ostatki Kolędowe, zebrania Spółki Wodno - Ściekowej w Bełdnie, konkurs na najładniejszą pisankę, wyjazd na wycieczkę do "Rabkolandu", zebrania rady sołeckiej, rozgrywki pingpongowe, wycieczka rowerowa, dyskoteka w każdym miesiącu dla dzieci, praca związana z organizacją Izby Regionalnej, zajęcia plastyczne z młodzieżą.

Świetlica w Łąkcie Górnej - pani Alicja Krzysztofiak - Dudek
Sprawozdanie z działalności w roku 2007 r.

  • Styczeń: dyskoteki dla młodzieży i zabawy dla dzieci w czasie ferii zimowych. Dzień Babci i Dziadka (występ kabaretu).
  • Luty: Rozpoczęcie kursu tańca dla dzieci i młodzieży (Spotkania odbywały się do lipca w każdą sobotę).
  • Marzec: Międzyświetlicowy Turniej Tenisa Stołowego.
  • Czerwiec: Wieczornica poświęcona działalności łąkieckiej artystki - pani Anny łękawa. Przez całe wakacje czynna była wystawa prac pani Anny Łękawa.
  • Lipiec: Zajęcia z młodzieżą - nauka gry na gitarze.
  • Listopad: Dyskoteki dla młodzieży i zabawa andrzejowa dla dzieci. Od listopada spotkania Koła Gospodyń Wiejskich.
  • Grudzień. Spotkanie opłatkowe dla starszych, samotnych osób z parafii Łąkta.

Przez cały rok w piątki i w soboty miały miejsce spotkania z grupą kabaretową.

W Świetlicy Wiejskiej w Bełdnie. Świetlica Wiejska w Łąkcie Górnej.
W Świetlicy Wiejskiej w Bełdnie. Świetlica Wiejska w Łąkcie Górnej.

Kalendarz imprez wiodących i cyklicznych CKSiT w Żegocinie na 2008 rok.

24.01.2008 r. SP w Rozdzielu - "V Gminny Przegląd Grup Kolędniczych". Przegląd na charakter konkursu. Występują w nim grupy kolędnicze z terenu gminy Żegocina. Jego celem jest kultywowanie tradycji regionalnych, głównie wśród dzieci i młodzieży.
27.01.2008 r. Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Żegocinie - "Ostatki Kolędowe". Występują w nich dziecięce i młodzieżowe grupy kolędnicze oraz grupy dorosłych starające się kultywować śpiew pastorałek oraz kolęd.
03.02.2008 r. CKSiT w Żegocinie - "VI Bal Karnawałowy Dzieci". Bal organizowany jest dla dzieci z terenu gminy Żegocina, przewidziane są w nim liczne niespodzianki, konkursy, zabawy.
12.02.2008 r. CKSiT w Żegocinie - "Ferie w Klubie "Relaks". Cykl imprez rekreacyjnych: dyskoteki.
09.03.2008 r. Świetlica w Łąkcie Górnej - "XI Międzyświetlicowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Żegocina". Rozgrywki dzieci i młodzieży z terenu gminy Żegocina.
13. 03 .2008 r. CKSiT w Żegocinie - "Gminny Konkurs Recytatorski Poetów Ziemi Żegocińskiej". W konkursie udział biorą dzieci ze szkół podstawowych w Żegocinie, Bytomsku, Rozdzielu i Łąkcie Górnej. Recytują wiersze napisane przez poetów naszej gminy.
14.03.2008 r. - CKSiT w Żegocinie - Gminny Wielkanocny Konkurs Plastyczny. W konkursie prezentowane są prace dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żegocina o tematyce wielkanocnej.
05.04.2008 r. - Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Żegocinie - "IX Rejonowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Żegocina". W rozgrywkach bierze udział młodzież oraz dorośli z powiatu bocheńskiego i powiatu limanowskiego.
01.07-31.08.2008 r. - CKSiT w Żegocinie - Wakacje w Klubie "Relaks". Cykl imprez rekreacyjnych: dyskoteki, wycieczki autokarowe i piesze, ognisko integracyjne.
20.07.2008 r. - Plac przy G.S. w Żegocinie - Letni Koncert Plenerowy pt. "Nasi Graj ą i Śpiewają". Koncert amatorskich zespołów artystycznych z terenu gminy Żegocina. Na zakończenie programu odbywa się Dyskoteka Plenerowa.
16 - 17.08.2008 r. - Plac przy G. S. w Żegocinie - "715 Urodziny Żegociny". Dwudniowy cykl imprez kulturalno - rozrywkowych. 16.08.2008 r. (sobota) - Turniej Tenisa Ziemnego, Zawody Pływackie na basenie kąpielowym, Kros Rowerowy, Turniej Piłki Nożnej. 17.08.2008 r. (niedziela) - Kiermasz Handlowo -Gastronomiczny, Kiermasz Sztuki i Rękodzieła, Koncert Plenerowy zespołów artystycznych, Festyn Taneczny.
08-09.11.2008 r. - Żegocina - Laskowa - "XI Młodzieżowy Rajd Turystyczny Szlakiem Cmentarzy I wojny światowej". Dwudniowa impreza turystyczna organizowana przez Gminy Laskowa i Żegocina.

[wstecz]