KLUB SENIORÓW ZAPRASZA

Spotkanie w dniu 25.X. prowadziła pani Stanisława Gąsiorek. Pani Barbara Bajor - pierwsza z lewej.
Spotkanie w dniu 25.X. prowadziła pani Stanisława Gąsiorek. Pani Barbara Bajor (z lewej) zachęcała do współpreacy Klubu z SOPiK.

      Działający od maja 2007 roku przy CKSiT w Żegocinie Klub Seniora działa bardzo aktywnie. Systematycznie odbywają się spotkania członków, a każde z nich ma innych charakter i temat. Kiedy tylko były dobre warunki pogodowe, żegocińscy seniorzy zwiedzali okolicę (byli np. w Sanktuarium Maryjnym w Pasierbcu, wędrowali do źródełka wody mineralnej w Żegocinie). Aktywnie włączali się w różne imprezy rekreacyjno - kulturalne w Gminie Żegocina ("714 Urodziny Żegociny", prezentację dorobku Gminy na uroczystości pożegnania młodzieży węgierskiej z Budapesztu).
    Klub zrzesza seniorów różnej profesji i wieku i liczy obecnie około 40 członków. Szefująca Klubowi Stanisława Tabor zaprasiła na kolejne spotkanie, które odbyło się w dniu 25 października br. (czwartek) o godz. 18.00 w Klubie "Relaks" CKSiT w Żegocinie. Tym razem spotkaniu przewodniczyła jednak pani Stanisława Gąsiorek. Nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych wcześniej działań, bowiem dyskusja nad współdziałaniem ze Stowarzyszeniem Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Żegocinie, które reprezentowała pani Barbara Bajor, zajęła dużo czasu. Przedmiotem dyskusji m. in także plany dotyczące inicjatywy utworzenia w Żegocinie muzeum. Przypomniano także wiele wspomnień dotyczących przeszłości Żegociny. Powstała inicjatywa spisania i zaznaczenia na mapie nazw miejscowych, dawno już w Żegocinie zapomnianych, takich jak np. Kochanówka. Kolejne spotkanie członków Klubu Seniora zaplanowano na 22 listopada br. Zaproszono na nie m. in. gości z Koła Emerytów ZNP w Bochni, a reprezentować je będzie działający przy tym Kole chór nauczycielski.

Spotkania seniorów odbywają się w Klubie Relaks. Panie z Klubu Seniora na pożegnaniu Węgrów.
Spotkania seniorów odbywają się w Klubie Relaks. Panie z Klubu Seniora na pożegnaniu Węgrów.
Klub Seniora z Żegociny w Pasierbcu. Klub Seniora z Żegociny w Pasierbcu.
Klub Seniora z Żegociny na pielgrzymce w Pasierbcu.

[wstecz]