KLUB SENIORA W DZIAŁANIU

Żegociński Klub Seniora podczas prezentacji na Święcie Powiatu Bocheńskiego. Żegociński Klub Seniora podczas prezentacji na Święcie Powiatu Bocheńskiego.
Żegociński Klub Seniora podczas prezentacji na Święcie Powiatu Bocheńskiego.

      Od początku swojego istnienia, tj. od 5 czerwca 2007 roku, działający przy CKSiT w Żegocinie Klub Seniora, aktywnie włącza się w życie społeczno - kulturalne Gminy. 29 lipca, wspólnie z CKSIT uczestniczył w prezentacji Żegociny na Święcie Powiatu Bocheńskiego. Także podczas „714. Urodzin Żegociny” zorganizował swoje stoisko, na którym prezentował prace swoich członków.
      20 lipca 2007 roku Stanisława Tabor - z ramienia Klubu Seniora i Małgorzata Waligóra z CKSiT w Żegocinie, przy wspólnie z dyrektorem CKSiT Mieczysławem Kędrą i Zespołem Folklorystycznym z Łąkty Górnej oraz żegocińską kapelą ludową promowali Gminę Żegocina na reaktywowanym Święcie Powiatu Bocheńskiego. Na jednym ze stoisk zaprezentowały prace rękodzielnicze pań: Teresy Mrugacz, Marii Juszczyk, Alicji Janiczek (malarstwo), Aleksandry Ellnain, Anny Kępa, Stanisławy Wrona (haft krzyżykowy), Barbary Jachimczak (koronki) oraz pana Jana Tyndla (zabawki drewniane). Ich stoisko odwiedzili m. in. Starosta Bocheński Jacek Pająk, Burmistrz Bochni Bogdan Kosturkiewicz, Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz i Przewodniczący rady Gminy Jan Marcinek wraz z małżonką. Pojawiło się tu także kilku mieszkańców Żegociny. W instalacji stoiska i jego porządkowaniu oraz transporcie pomagał paniom Stanisław Guzik. Prezentacja trwała do godziny dziewiętnastej.

        

Stanisława Tabor na stoisku Klubu Seniora. Stoisko odwiedzil Jan Marcinek z małżonką.
Żegociński Klub Seniora podczas prezentacji na Święcie Powiatu Bocheńskiego.

      Dwa tygodnie później, tj. 12 sierpnia Klub Seniora zorganizował podczas obchodów „714. Urodzin Żegociny” kolejna wystawę prac rękodzielniczych. Zaprezentowano obrazy pań: Marii Juszczyk i Alicji Janiczek, hafty Anny Kępa i Stanisławy Wrona, koronki Barbary Adamczyk i Barbary Jachimczak. Wystawę można było oglądać w godzinach od 16 do 20. Dyżur pełniły seniorki – panie: Henryka Bień, Stanisława Śliwa, Aniela Surma, Maria Wrona i Stanisława Tabor. W zorganizowaniu stoiska pomagali: Małgorzata Waligóra i Jan Rozum.

Wystawa prac Żegocińskiego Klubu Seniora na "714. Urodzinach Żegociny". Wystawa prac Żegocińskiego Klubu Seniora na "714. Urodzinach Żegociny".
Wystawa prac Żegocińskiego Klubu Seniora na "714. Urodzinach Żegociny".

     Te dokonania to tylko część działań członków Klubu Seniora. Zbierają się oni systematycznie, raz w miesiącu, na różnych imprezach. Do tej pory miały one charakter rekreacyjno – turystyczny. Zorganizowano ognisko w Żegocińskim Parku Geologicznym oraz wycieczkę pieszą do źródełka wody mineralnej. W sierpniu członkowie Klubu planują wyjechać na autokarową wycieczkę do Sanktuarium Maryjnego w Pasierbcu. W jesienne miesiące zaplanowano imprezy klubowe.
     O kolejnych działaniach Żegocińskiego Klubu Seniora będziemy informować, zachęcając jednocześnie osoby niezdecydowane o włączenie się w działania Klubu. Warunek wstąpienia jest jeden - bycie emerytem. Informacji w tej sprawie można zasięgać w CKSiT w Żegocinie (014 6132035) lub bezpośrednio u pani Stanisławy Tabor.

[wstecz]