W ŻEGOCINIE POWSTAŁ KLUB SENIORA

Drugie spotkanie Klubu Seniora. 28.06.2007. Drugie spotkanie Klubu Seniora. 28.06.2007.
Spotkanie Żegocińskiego Koła Emerytów przy ognisku w kamieniołomie - 28.VI.2007.

        Przejście na emeryturę nie powinno oznaczać całkowitego zaniku aktywności społecznej, marazmu, zaszycia się . Wprost przeciwnie, powinno zachęcać do rozwijania własnych zainteresowań, miłego i pożytecznego spędzania czasu wolnego, którego w tym okresie jest znacznie więcej.
     5 czerwca 2007 roku w Klubie "Ralaks" miało miejsce spotkanie organizacyjne żegocińskich emerytów. Społeczna grupa inicjatywna z panią Stanisławą Tabor na czele, przy współpracy z dyrektorem CKSiT w Żegocinie Mieczysławem Kędrą, postanowiła zaproponować tutejszym emerytom utworzenie Klubu Seniora. Przybyłych powitał dyrektor Mieczysław Kędra, po czym głos zabrała pani Stanisława Tabor. Przedstawiła cel spotkania, poinformowała o działalności takich klubów w innych gminach (Łapanów, Nowy Wiśnicz), zaprezentowała przykładowe możliwości działania i zachęciła do dyskusji. Wypowiadające się osoby (pani Wanda, Franciszek Koszyk, Tadeusz Olszewski, Czesław Pączek) poparły inicjatywę. Postanowiono zorganizować kolejne spotkanie, tym razem przy ognisku. Odbyło się ono 28 czerwca 2007 r. Grupa około 25 emerytów spotkała się w żegocińskim kamieniołomie. pieczono kiełbaski, śpiewano pieśni, dyskutowano o dalszych planach działania Klubu. Ustalono, że kolejne spotkania odbywać się będą w ostatni czwartek każdego miesiąca.

III Spotkanie Klubu Seniora. III Spotkanie Klubu Seniora.
Wyprawa do źródełek wody mineralnej w Żegocinie - 26.07.2007 r.

      W lipcu (26) członkowie Klubu udali się na małą wyprawę do źródełka wody mineralnej w Żegocinie. Przeszli całą trasę, oznakowaną biało - czerwonymi znakami. O godzinie 17 wyruszyli sprzed Figury Św. Franciszka w Asyżu, potem przeszli przez Nagórze do źródełka wody mineralnej. Po około godzinnym wypoczynku, wypróbowaniu żegocińskich wód, chwili refleksji i modlitwy, powrócili do centrum Żegociny. Tu, w sali Klubu "Relaks", dyskutowano o dalszych planach, próbowano ustalić nazwę Klubu, omówiono szczegóły kolejnego spotkania, które odbędzie się 30 sierpnia (czwartek). Tym razem emeryci z Gminy Żegocina wyjadą (o godz. 16.00) na krótką wycieczkę do pobliskiego Pasierbca.
      O kolejnych działaniach Żegocińskiego Klubu Seniora będziemy informować, zachęcając jednocześnie osoby niezdecydowane o włączenie się w działania Klubu. Warunek wstąpienia jest jeden - bycie emerytem. Informacji w tej sprawie można zasięgać w CKSiT w Żegocinie (014 6132035) lub bezpośrednio u pani Stanisławy Tabor.

[wstecz]