Studniówka 2005

Przemawiali także: Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie Jan Marcinek, wychowawczynie obu klas:
mgr Teresa Stachoń (na zdjęciu), mgr Dorota Kłósek oraz Przewodniczaca Rady Rodziców pani Anna Gawłowicz - Pawełek.

wstecz