MATURY 2005

Ostatnia chwila przed rozpoczęciem egzaminu ustnego z języka polskiego.

    Już 18 kwietnia 2005 roku rozpoczęła się tegoroczna matura. Zaczęły ją egzaminy ustne z języka polskiego. To pierwsza tzw. "nowa matura". Abiturienci musza zdawać aż 5 przedmiotów: ustny i pisemny z języka polskiego, ustny i pisemny z języka obcego oraz pisemny z wybranego przedmiotu (jednego z dziesięciu możliwych, np. matematyki, geografii, historii, biologii, wiedzy o społeczeństwie). Maturzyści mogą się zdecydować również na zdawanie jednego z przedmiotów dodatkowych (m. in. informatyki, kultury antycznej). Przedmioty obowiązkowe można zdawać na poziomie podstawowym i rozszerzonym, z wyjątkiem ustnego egzaminu z języka polskiego, gdzie wszyscy zdają na tym samym poziomie.

    My towarzyszyliśmy tegorocznym absolwentom Liceum Ogólnokształcącego w Żegocinie w drugim dniu ustnych matur z języka polskiego. Uczniowie przychodzą na ustalona godzinę i po krótkim, zwykle oczekiwaniu wchodzą do auli, gdzie oczekuje na nich trzyosobowa komisja. Prócz stołu, za którym zasiada komisja są także stoły, na których ustawiono szeroką gamę sprzętu multimedialnego. Jest komputer, rzutnik, magnetofon, magnetowid itd. Ten egzamin różni się zdecydowanie od przeprowadzanych w latach poprzednich. Maturzysta w ciągu kwadransa przedstawia komisji prezentację na określony, wybrany już we wrześniu temat. Czasu na przygotowanie prezentacji było więc sporo.

Aleksandra Noga i Joanna Pastuszak podczas oczekiwania na egzamin. Za chwilę Anna Michałek rozpocznie przed komisją przygotowaną  prezentację.

    Pomimo tego na korytarzu przed aulą, w której odbywa się ta część egzaminu, jest króciutka kolejka maturzystek. Panuje leciutkie podenerwowanie, choć wieści z pierwszego dnia matur są pomyślne. W auli do przedstawienia prezentacji przygotowywała się już Anna Michałek. Zanim zamknęły się drzwi i rozpoczął się egzamin sprawdziła sprawność sprzętu audiowizualnego, przyniosła wszystkie przygotowane materiały, m. in. fotografie dworu w Dołędze i wiśnickiej "Koryznówki".   Absolwentka klasy III A wybrała temat "Dworki szlacheckie - ostoja polskości". Miała 15 minut czasu na dokonanie prezentacji, a potem odpowiadała jeszcze na pytania komisji.

    W tym samym czasie na korytarzu oczekiwały na swoją kolej Aleksandra Noga i Joanna Pastuszak. Ola przygotowała temat "Dom rodzinny i Mała Ojczyzna". Zaprezentuje komisji fragment filmu Andrzeja Wajdy "Pan Tadeusz" oraz kilka zdjęć przydatnych dla ilustracji tego, o czym będzie mówić. Dla niej pojęcie "Małej Ojczyzny" kojarzy się z osiedlem mieszkaniowym "Przybyszówka" w Żegocinie, miejscem zamieszkania i wzrastania. W wypowiedzi wykorzysta fragmenty "Moralności Pani Dulskiej" Zapolskiej, "Doliny Issy" Miłosza i mitu o Odyseuszu.  - Od razu zdecydowałam się na ten temat, gdyż uznałam go za ciekawy.  Przygotowanie materiału było jednak dosyć trudne. Najwięcej czasu zabrała mi selekcja materiału, bo jak sie okazuje jest sporo dostępnych na ten temat źródeł i opracowań - powiedziała maturzystka, która tydzień później zdawać będzie jeszcze ustnie język angielski, a następnie pisemnie język polski, angielski i historię. Zdecydowanie inny temat wybrała Joanna Pastuszak, która przedstawi "Motyw samotności w dziełach literackich różnych epok". Komisja, prócz jej ustnej wypowiedzi, wysłucha piosenki "Długość dźwięku samotności" w wykonaniu zespołu "Myslowitz".

   Obie maturzystki twierdzą, że mocno przeżywają egzamin. Emocje, zwłaszcza przed wejściem na salę są duże, ale wszyscy dotychczas zdający po wyjściu z tego egzaminu byli zadowoleni. Zadowolona wyszła także Anna Michałek. - Powiedziałam wszystko, nie pomyliłam się. Po prezentacji tematu otrzymałam od komisji dwa pytania. Pytano mnie, co oznacza pojęcie "ostoja polskości" i dlaczego można porównać dworek do całej Polski. Sprostowano także mój drobny błąd, ale jestem zadowolona.

    Przy tak zwanej "nowej maturze" olbrzymią pracę mają do wykonania nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele. Sesja egzaminów trwać będzie cały miesiąc. 20 maja 2005 r. odbędzie się ostatni pisemny egzamin dla absolwentów dziennego LO. Od 10 maja do 25 maja odbywać się będzie egzamin dojrzałości w LO dla Dorosłych. 21 czerwca mieć będzie miejsce cześć pisemna egzaminu zawodowego w ZSZ, a od 25 czerwca, już poza szkołą (w ośrodkach egzaminacyjnych) trwać będą egzaminy praktyczne. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że znaczna część nauczycieli nie tylko egzaminuje, często do wieczora, ale także prowadzi normalne lekcje - to możemy się przekonać jak wielkie jest to obciążenie.

[wstecz]                                                                     [lozegocina]